Zapisnik sa sastanka Glavnog odbora i Uredništva sveska

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,
PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA
Trg E. Kvaternika 11
43000 Bjelovar
Ur. broj: 47/12

Bjelovar, 20. prosinac 2012.

 

ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA
KOPRIVNICA, 19. PROSINAC 2012.

 

Prisutni:  Tina Gatalica, Romana Horvat, Ranka Janus, Vinka Jelić-Balta, Lucija Miškić, Ivana Molnar, Silvija Perić, Martina Poturiček, Ana Škvarić, Dijana Sabolović-Krajina, Nikolina Sabolović, Ljiljana Vugrinec

Dnevni red:

 1. 15. broj Sveska
 2. 31. skupština Društva BPKP
 3. Razno

1.  Predsjednica pozdravlja prisutne i najavljuje da je dogovoreno nekoliko članaka za rubriku Tema broja, a to su:

 • Intervju s Krešimirom Macanom,
 • Karin Servatzy – Prisustvo knjižnice u virtualnom svijetu: prilika ili klopka? i
 • Ivana Hebrang Grgić – „Facebook knjižničar“: umijeće komuniciranja na društvenim mrežama.

Predloženo je nekoliko članka za rubriku Tema broja, a to su:

 • Petar Lukačić članak o e-knjigama,
 • Kristian Ujlaki trebao bi objedini članke koji će pristizati iz pojedinih knjižnica našeg Društva o digitaliziranoj građi tih knjižnica i
 • Lucija Miškić članak Analiza knjižnica Društva BPKP na društvenim mrežama.

Petra Lukačića i Kristiana Ujlakija treba kontaktirati i provjeriti pristaju li napisati navedene članke.

Ljiljana Vugrinec je predložila da se treba točno definirati tko su sve članovi uredništva. Odlučeno je da se kontaktira sve bivše urednike pojedinih rubrika i provjeri žele li i dalje na neki način sudjelovati,  ali svakako pod uvjetom da se mogu i žele aktivno uključiti i dolaziti na sastanke.

Na sastanku su predloženi neki novi urednici rubrika:

 • Urednica rubrike Iz specijalnih knjižnica ostaje Zorka Renić
 • Za urednicu rubrike Stručne vijesti predložena je Sanja Jozić, zamijenila bi Zorku Renić.
 • Za urednika rubrike Knjižnice u svijetu predložen je Ilija Pejić, zamijenio bi Ljiljanu Vugrinec.
 • Silvija Perić će kontaktirati predložene urednike.
 • Ljiljana Vugrinec ostaje u uredništvu,  a zadužena je za marketing Sveska.
 • Urednica rubrike Iz školskih knjižnica je Suzana Knežević.

Dogovoreno je da voditelji matičnih službi naših triju županija komuniciraju s lokalnim zajednicama te da se šalju zahtjeve za sufinanciranje tiskanja Sveska u svojoj lokalnoj zajednici.

Na sastanku je dogovoreno da rubriku Zavičajno nakladništvo treba ujednačiti jer je to temelj za bibliografiju zavičajnog nakladništva. Tina Gatalica je napisala kratke upute za pisanje članaka u toj rubrici.

Silvija Perić će napraviti kratke upute za urednike s nekim načelnim riješenima i generalnim uputama kako bi se ispravile pogreške u samom startu, odnosno da neke greške ne bi došle do glavne urednice.

Na sastanku je dogovoreno da se u Svesku tekstovi razdvoje na članke i vijesti. To bi bio prvi korak kojim bi se Svezak počeo približavati stručnom časopis.

***

2. Na sastanku je dogovoreno da će se 31. Skupština Društva održati 17. svibnja 2013. godine u  Čazmi. Okvirno je dogovoren vremenski raspored skupštine i predloženo je nekoliko predavača:

 • 10:00 – 10:30             Krešimir Macan : predavanje (pristao je održati predavanje)
 • 10:30 – 10:50             Petar Lukačić : predavanje o e-knjigama i /ili Kristian Ujlaki predavanje o digitalnim knjižnicama
 • Petra Lukačića i Kristiana Ujlaki treba kontaktirati i provjeriti pristaju li održati predavanje.
 • 2  ili 3 mjesta ostala su slobodna  za ostale članove Društva koji žele održati predavanje na Skupštini.
 • Silvija Perić : Predstavljanje 15. broja Sveska.

Dogovoreno je da sva predavanja, osim prvog, traju najduže 20 minuta.

***

3.  Dijana Sabolović-Krajina obavještava da je Nacionalna i sveučilišna knjižnica povisila cijenu međuknjižnične posudbe. Iznosi da cjenik dovodi u pitanje elementarnu funkciju međuknjižnične posudbe, a to je smanjene jaza među knjižnicama i osiguravanja jednakog pristupa građi. Predlaže da se Društvo nekako očituje da Nacionalna i sveučilišna knjižnica preispita tu odluku.

Dijana Sabolović-Krajina potaknula je rasprava o manifestaciji Dani hrvatskih knjižnica  i dodjeli priznanja Knjižnica godine.  Postavljeno je nekoliko pitanja: Koji su kriteriji prilikom odabira? Koja je osnovna ideja?

Projekt Zelena knjižnica pokrenulo je Društvo bibliotekara Istre i žele taj projekt proširiti i na naše Društvo. Dogovoreno je da knjižnice trebaju osmisliti kako će sudjelovati u tome projektu. Većinom će knjižnice napraviti bookmarkere kojima će obratiti pozornost na svoju djelatnost iz tog područja, a to su većinom već postojeće usluge.

Dijana Sabolović-Krajina predlaže da članove Društva treba potaknuti na stjecanje viših zvanja u struci jer se time jača naša knjižničarska zajednica.

Jednoglasno je predloženo je da kao Društvo za dodjelu Nagrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu predložimo Iliju Pejića.

Dogovoreno je da se organizira izlet u lipnju ili rujnu 2013. godine. Martina Poturiček će za idući sastanak pronaći nekoliko lokacija.

Bjelovar, 20. prosinac 2012.
Lucija Miškić