U mandatu 2022.-2024. predstavnici članova u upravnim i radnim tijelima Društva su:

  • Predsjednica: Bernarda Ferderber, Gradska knjižnica Đurđevac, e-mail: bpkp@gmail.com
  • Potpredsjednica: Vjeruška Štivić, Narodna knjižnica “Petar Preradović” Bjelovar, e-mail: bpkp@gmail.com
  • Tajnica: Tatjana Petrec, Narodna knjižnica “Petar Preradović” Bjelovar, e-mail: dk.bpkp@gmail.com

Glavni odbor:

Bernarda Ferderber (Đurđevac), predsjednica (1. mandat)

Vjeruška Štivić (Bjelovar), potpredsjednica (1. mandat)

Tatjana Petrec (Bjelovar), tajnica (1. mandat)

Vinka Jelić- Balta (Čazma), (2. mandat)

Lidija Levačić Mesarov (Ferdinandovac), (2. mandat)

Danijela Petrić (Koprivnica), (2. mandat)

Ljiljana Budja (Daruvar), (1. mandat)

Anja Krmpotić (Virovitica), (1. mandat)

Zorka Renić (Bjelovar), (1. mandat)


Nadzorni odbor:

Ivana Blažeković (Bjelovar), (2. mandat)

Martina Makar (Đurđevac), (2. mandat)

Tatjana Kovač (Virovitica), (2. mandat)


Uredništvo Sveska:

Glavna urednica časopisa Svezak: Tanja Nađ, e-mail: uredništvo@gmail.com

Biljana Barišić Mudri – zamjenica glavne urednice

Ida Gašpar – Tema broja (ida@knjiznica-koprivnica.hr)

Maja Krulić Gačan – Tema broja (maja@knjiznica-koprivnica.hr)

Romana Horvat – Narodne knjižnice (pkic@bj.t-com.hr)

Bernarda Ferderber – Narodne knjižnice (bferderber@gmail.com)

Andrea Katanović – Školske knjižnice (andrea.katanovic@gmail.com)

Vesna Zvečić – Školske knjižnice (vesna.zvecic@gmail.com)

Martina Majdak – Učimo bez granica (stručni skupovi) (martina.majdak@knjiznica-krizevci.hr)

Branka Mikačević – Ilija Pejić i nove generacije knjižničara

Tatjana Petrec – Iz rada društva

Tihana Lončarić – Nagrade i priznanja

Rajna Gatalica i Tihana Lončarić – lektura

Ostali članovi uredništva – Ljiljana Vugrinec, Silvija Perić i Vinka Jelić Balta (marketing)