Ciljana skupina Društva su:
– djelatnici u zvanjima iz knjižničarske struke
– ostali djelatnici koji rade u knjižnicama.

Članom Društva može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Društvu i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Društva te prihvaća odredbe Statuta.
Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo podnosi pisani zahtjev Glavnom odboru (niže naveden link obrasca – PRISTUPNICA). Na prijedlog Glavnog odbora, odluku o primanju u članstvo donosi Skupština.
U slučaju odbijanja zahtjeva postoji mogućnost podnošenja žalbe Skupštini.
Članom Društva postaje se danom donošenja odluke Skupštine Društva o prijemu u članstvo.

Istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva Glavnom odboru Društva (niže naveden link – ISPISNICA).

Ovdje možete preuzeti pristupnicu i ispisnicu za učlanjenje i ispis iz Društva. Sken popunjenog obrasca pošaljite na email: dk.bpkp@gmail.com, ili isprintani i popunjeni obrazac predajte osobno tajništvu Društva.

Od sada možete članarinu za Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja platiti putem uplatnice s 2D bar kodom.