Naziv ustanove Adresa Broj telefona knjižnice Web E-pošta

Osnovnoškolske knjižnice

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Podravsko sunce” Koprivnica Hercegovačka ulica 1 , 48000 Koprivnica 048 240 346 Web E-pošta
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci 48260 Križevci 048 712 630 Web E-pošta
Osnovna škola “Antun Nemčić Gostovinski” Školska 5, 48000 Koprivnica 048 220 323; 048 621 158 Web
Osnovna škola “Braća Radić” Koprivnica Miklinovec 6a, 48000 Koprivnica 048 221 303 Web
Osnovna škola “Đuro Ester” Koprivnica Trg slobode 5, 48000 Koprivnica 048 622 433; 048 222 734 Web E-pošta
Osnovna škola “Fran Koncelak” Drnje Pemija 72, 48316 Drnje 048 831 330; 048 626 811 Web
Osnovna škola “Prof. Blaž Mađer” Novigrad
Podravski
Gajeva 17A, 48325 Novigrad Podravski 048 832 140; 048 220 456 Web
Osnovna škola “Vladimir Nazor” Križevci Ulica bana Josipa Jelačića 23, 48260 Križevci 048 681 486 Web E-pošta
Osnovna škola Đurđevac Basaričekova 5/D, 48350 Đurđevac 048 814 063 Web
Osnovna škola Ferdinandovac Dravska 66, 48356 Ferdinandovac 048 210 001 Web
Osnovna škola Gola Trg kardinala A. Stepinca 4a, 48331 Gola 048 833 143; 048 833 005 Web
Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac Dravska 6, 48361 Kalinovac 048 814 510; 048 883 272 Web
Osnovna škola Kalnik Trg Stjepana Radića 9, 48267 Orehovec 048 857 046 Web
Osnovna škola Kloštar Podravski 1. svibnja 50, 48362 Kloštar Podravski 048 816 331; 048 816 344 Web
Osnovna škola Koprivnički Bregi Trg sv. Roka 2, 48000 Koprivnički Bregi 048 830 008; 048 220 596 Web E-pošta
Osnovna škola Legrad Petra Zrinskog 10, 48316 Đelekovec 048 835 011 Web
Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci Franje Račkoga 3, 48260 Križevci 048 681 677 Web E-pošta
Osnovna škola Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec Mirka Viriusa 28, 48316 Đelekovec 048 834 105 Web
Osnovna škola Molve Trg kralja Tomislava 10, 48327 Molve 048 892 471 Web
Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara Virje Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje 048 897 060 Web
Osnovna škola Sidonije Rubido-Erdödy Jablanova 1, 48268 Gornja Rijeka 048 855 002; 048 289 541 Web
Osnovna škola Sveti Petar Orehovec Sveti Petar Orehovec 90, 48267 Sveti Petar Orehovec 048 856 257 Web
Osnovna škola “Grigor Vitez” Sveti Ivan
Žabno
Trg Karla Lukaša 7, 48214 Sveti Ivan Žabno 048 851 408 Web E-pošta
Osnovna škola Andrije Palmovića Rasinja Školska 15, 48312 Rasinja 048 837 020 Web
Osnovna škola Sokolovac Trg dr. T. Bardeka 10, 48306 Sokolovac 048 838 068 Web E-pošta
Centar “Rudolf Steiner” 43500 Daruvar 043 333 544; 043 334 224 Web
Češka osnovna škola J. A. Komenskog Daruvar T. G. Masaryka 5, 43500 Daruvar 043 448 110 Web E-pošta
Češka osnovna škola Josipa Ružičke Končanica Končanica 258, 43505 Končanica 043 325 005 Web E-pošta
I. osnovna škola Bjelovar Željka Sabola 14, 43000 Bjelovar 043 246 906; 043 246 907 Web E-pošta
II. osnovna škola Bjelovar I. v. Trnskog 19, 43000 Bjelovar 043 243 635 Web E-pošta
IV. osnovna škola Bjelovar Poljana dr. Franje Tuđmana 1, 43000 Bjelovar 043 225 025 Web E-pošta
Osnovna škola Berek Berek 73, 43232 Berek 043 548 125 Web
Osnovna škola Čazma Alojza Vulinca 22, 43240 Čazma 043 771 083 Web
Osnovna škola Dežanovac Dežanovac 285, 43506 Dežanovac 043 675 846 Web
Osnovna škola Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje Hrvatskih branitelja 20, 43290 Grubišno Polje 043 485 020 Web E-pošta
Osnovna škola Ivana viteza Trnskog Trg Stjepana Radića 54, 43272 Nova Rača 043 886 900 Web
Osnovna škola Ivanska Petra Preradovića 2, 43231 Ivanska 043 227 560; 043 227 566 Web E-pošta
Osnovna škola Mate Lovraka Trg Mate Lovraka 1, 43270 Veliki Grđevac 043 461 021; 043 461 582 Web
Osnovna škola Mirka Pereša Ulica 1. svibnja 2, 43203 Kapela 043 884 995 Web
Osnovna škola Rovišće V. Nazora 1, 43212 Rovišće 043 228 555 Web E-pošta
Osnovna škola Sirač Vladimira Nazora 10, 43541 Sirač 043 442-005 Web E-pošta
Osnovna škola Slavka Kolara Braće Petr 2, 43284 Hercegovac 043 524 539; 043 444 012 Web E-pošta
Osnovna škola Štefanje Štefanje 72, 43246 Štefanje 043 778 428 Web
Osnovna škola Trnovitica Velika Trnovitica 96, 43285 Velika Trnovitica 043 541 002; 043 541 900 Web
Osnovna škola Trnovitički Popovac Trnovitički Popovac 80, 43280 Garešnica 043 542 012 Web
Osnovna škola u Đulovcu Đurina ulica 27, 43532 Đulovac 043 382 029 Web E-pošta
Osnovna škola Velika Pisanica Hrvatskih mučenika 3, 43271 Velika Pisanica 043 883 110; 043 883 900 Web
Osnovna škola Veliko Trojstvo Braće Radić 49, 43226 Veliko Trojstvo 043 885 006; 043 885 905 Web
Osnovna škola Vladimira Nazora Daruvar Gajeva 24, 43500 Daruvar 043 331 147; 043 333 123; 043 440 384 Web E-pošta
Osnovna škola Garešnica Kolodvorska 4, 43280 Garešnica 043 531 107; 043 531 109; 0994300052 Web
V. osnovna škola Bjelovar Šetalište Ivše Lebovića 1, 43000 Bjelovar 043 242 645 Web
III, osnovna škola Bjelovar Tome Bakača 11 D, 43000 Bjelovar 043 221 546 Web E-pošta
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Lj. Gaja 42, 33000 Virovitica 033 721 854 Web E-pošta
Katolička osnovna škola u Virovitici Trg Lj. Patačića 3, 33000 Virovitica Web E-pošta
Osnovna škola “August Cesarec” V. Nazora 1, 33404 Špišić Bukovica 033 716 033 Web E-pošta
Osnovna škola “Davorin Trstenjak” Čađavica Kolodvorska 1, 33523 Čađavica 033 544 225; 544 200 Web
Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Školska 2, 33513 Zdenci 033 646 009 Web
Osnovna škola “Vladimir Nazor” Virovitica Ul. T. Masaryka 21, 33000 Virovitica 033 725 138 Web
Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Trg kardinala F. Kuharića 3, 33514 Čačinci 033 684 006 Web E-pošta
Osnovna škola Eugena Kumičića D. Cesarića 24, 33520 Slatina 033 551 213; 552 307 Web
Osnovna škola Gradina Trg kralja Zvonimira 9, 33410 Suhopolje 033 784 150; 784 159 Web E-pošta
Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje Gornje Bazje 131, 33406 Lukač 033 786 150; 801 057 Web E-pošta
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Trg Tina Ujevića 1, 33515 Orahovica 033 673 485; 033 673 483 Web E-pošta
Osnovna škola Josipa Kozarca Ul. Nikole
Šubića Zrinskog 2, 33520 Slatina
033 551 214; 554 080 Web
Osnovna škola Mikleuš Školska 13, 33517 Mikleuš 033 400 297 Web
Osnovna škola Petra Preradovića Trg kralja Tomislava 9, 33405 Pitomača 033 800 241 Web E-pošta
Osnovna škola Suhopolje Ulica kralja Tomislava 26, 33410 Suhopolje 033 771 048 Web
Osnovna škola Vladimira Nazora Zagrebačka ulica 28, 33518 Nova Bukovica 033 400 396 Web
Osnovna škola Voćin Trg Gospe Voćinske 2, 33522 Voćin 033 565 124 Web
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica Tina Ujevića 18, 33000 Virovitica 033 726 071 Web E-pošta

Srednjoškolske knjižnice

Gimnazija “Fran Galović” Koprivnica Željka Selingera 3a, 48000 Koprivnica 048 279 801; 048 279 836 Web
Gimnazija Dr, Ivana Kranjčeva Đurđevac Dr. Ivana Kranjčeva 5, 48350 Đurđevac 048 811 036 Web
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci Milislava Demerca 8, 48260 Križevci 048 682 612; 048 271 516 Web E-pošta
Obrtnička škola Koprivnica Trg slobode 7, 48000 Koprivnica 048 621 083; Web E-pošta
Srednja gospodarska škola Križevci Milislava Demerca 1, 48260 Križevci 048 681 351 Web E-pošta
Srednja škola “Ivan Seljanec” Križevci Trg sv. Florijana 14b, 48260 Križevci 048 279 490 Web E-pošta
Srednja škola Koprivnica Trg slobode 7, 48000 Koprivnica 048 621 088 Web
Strukovna škola Đurđevac Dr. Ivana Kranjčeva 5, 48350 Đurđevac 048 812 223 Web
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar Poljana Franje Tuđmana 10, 43000 Bjelovar 043 247 797 Web E-pošta
Ekonomska i turistička škola Daruvar Gundulićeva 14, 43500 Daruvar 043 331 079; 043 331 178 Web E-pošta
Gimnazija Bjelovar Ulica Matice hrvatske 17, 43000 Bjelovar 043 221 175 Web
Gimnazija Daruvar Gundulićeva 14, 43500 Daruvar 043 331 982 Web
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar Poljana dr. Franje Tuđmana 10, 43000 Bjelovar 043 241 920; 043 241 276; 043 247 797 Web
Medicinska škola Bjelovar Poljana dr. Franje Tuđmana 8, 43000 Bjelovar 043 247 797 Web E-pošta
Obrtnička škola Bjelovar Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar 043 244 722; 043 244 003 Web
Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje Bartola Kašića 1, 43290 Grubišno Polje 043 485 040 Web E-pošta
Srednja škola Čazma Livadarska 30, 43240 Čazma 043 220 996 Web
Srednja škola “August Šenoa” Garešnica Kolodvorska 6, 43280 Garešnica 043 445 486 Web E-pošta
Tehnička škola Bjelovar Dr. A. Starčevića 24, 43000 Bjelovar 043 242 139; 043 244 003 Web
Tehnička škola Daruvar I. Gundulića 14, 43500 DARUVAR 043 331 082 Web E-pošta
Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar Poljana dr. Franje Tuđmana 10, 43000 Bjelovar 043 247 797 Web E-pošta
Gimnazija Petra Preradovića Virovitica Trg bana Josipa Jelačića 16, 33000 Virovitica 033 722 711 Web E-pošta
Industrijsko-obrtnička škola Slatina Trg R. Boškovića 5a, 33520 Slatina 033 492 519 Web E-pošta
Industrijsko-obrtnička škola Virovitica Zbora narodne garde 29, 33000 Virovitica 033 800 233; 033 721 283 Web
Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u
Virovitici
Trg Ljudevita Patačića 3, 33000 Virovitica Web E-pošta
Srednja škola “Stjepan Ivšić” Orahovica Trg Tina Ujevića 1, 33515 Orahovica 033 673 151 Web
Srednja škola Marka Marulića Slatina Trg Ruđera Boškovića 16, 33520 Slatina 033 551 449; 033 551 641; 033 551 655 Web E-pošta
Srednja škola Stjepana Sulimanca u Pitomači Dravska 41, 33405 Pitomača 033 783 032 Web E-pošta
Strukovna škola Virovitica Vukovarska cesta 1, 33000 Virovitica 033 722 939 Web E-pošta
Tehnička škola Virovitica Ul. Zbora narodne garde 29, 33000 Virovitica 033 725 777; 033 800 957 Web
Knjižnice umjetničkih škola
Glazbena škola Jan Vlašimsky 33000 Virovitica 033 721 910 Web
Osnovna glazbena škola Slatina 33520 Slatina 033 550 854 Web
Knjižnice učeničkih domova
Dom učenika srednjih škola Bjelovar Poljana Franje Tuđmana 7, 43000 Bjelovar 043 244 731 Web
Učenički dom – Virovitica 33000 Virovitica 033 295 933 Web