11. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i 5. festival hrvatskih bibliobusa

11. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i 5. festival hrvatskih bibliobusa
Komisija za pokretne knjižnice HKD-a u suradnji s Komisijom za narodne knjižnice i Društvom knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja te Knjižnicom i čitaonicom “Fran Galović” Koprivnica kao domaćinom organizira 19.04.2013. u Koprivnici 11. okrugli stol o pokretnim knjižnicama i 5. festival hrvatskih bibliobusa pod nazivom “Mi imamo svoj bibliobus! A vi?” (opširnije)

—————————————————————-

11. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i 5. festival hrvatskih bibliobusa

Mjesto održavanja: Koprivnica, Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica 19.04.2013.

Organizator: Komisija za pokretne knjižnice i Komisija za narodne knjižnice

Suorganizatori: Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica i Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

Naziv okruglog stola:“Mi imamo svoj bibliobus! A vi?”

CILJEVI SKUPA:

  • održati kontinuitet stručnog okupljanja i predstavljanja službi pokretnih knjižnica u Hrvatskoj radi unapređivanja njihovog rada i promidžbe u javnosti
  • omogućiti specijalizirano stručno usavršavanje knjižničara na temu pokretnih knjižnica i razmjenu iskustava među zaposlenicima bibliobusnih službi
  • popularizirati djelatnost pokretnih knjižnica i poticati razvoj postojećih, kao i osnivanje novih službi u županijama koje ih još nemaju
  • iskoristiti međunarodna iskustva te uspostaviti partnerstva
  • predstaviti javnosti i sudionicima skupa hrvatske bibliobuse te kroz festival bibliobusa kao svojevrsnu medijsku atrakciju promicati djelatnost i zadaće ne samo pokretnih knjižnica, već i narodnih knjižnica u cjelini

Način rada: pozvana izlaganja, izlaganja na posterima (predstavljanje svih hrvatskih bibliobusnih službi), rasprava

>> preliminarni program

Članovi Programskog i organizacijskog odbora: Ljiljana Vugrinec, Dunja Holcer, Iva Pezer, Klaudija Ladan, Vinka Jelić Balta
Kotizacija: 100,00 kn (obuhvaća: radne materijale, osvježenja, potvrdu o sudjelovanju na skupu)

Uplata kotizacije

Hrvatsko knjižničarsko društvo
Žiro-račun: 2360000-1101451830
IBAN: HR3423600001101451830
Svrha: ime i prezime – kotizacija za 11. okrugli stol pokretnih knjižnica

Mogućnosti smještaja u Koprivnici bit će navedene u drugoj obavijesti o skupu.

Druga obavijest s obrascem za prijavu i registraciju sudionika skupa bit će objavljena do 01.03.2013.

Upute za izradu postera bit će poslane e-mailom neposredno svim bibliobusnim službama u Hrvatskoj, kao i upute pozvanim predavačima za izradu sažetaka izlaganja.

Više informacija na http://www.knjiznica-koprivnica.hr/