Naziv ustanove Adresa Broj telefona knjižnice Web E-pošta
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Ulica Milislava Demerca 1, 48260 Križevci 048 617 960 Web E-pošta
Sveučilište Sjever Trg dr. Žarka Dolinara1, 48000 Koprivnica 048 499 917 Web E-pošta
Veleučilište u Bjelovaru A. B. Šimića 1b, 43000 Bjelovar 043 448 191 Web E-pošta
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici Matije Gupca 78, 33000 Virovitica 033 492 256 Web E-pošta