Svezak

Kao pomoć knjižničarima u njihovu radu, Društvo tiska letak Aktualnosti, a 1985. g. izlazi prvi broj glasila za knjižnično-informacijska pitanja pod nazivom Svezak. U drugom broju ovog glasila izlazi adresar članova, a u trećem pregled desetogodišnjega rada Društva. Glasilo tada prestaje izlaziti. Obnovljeno je 1999., u vijeme predsjedanja Zorke Renić, koja je preuzela ovaj odgovorni zadatak i uložila mnogo truda u iznalaženje financijskih sredstava za izdavanje prvoga broja. Idućih više od dvadeset godina tisak su potpomagale županije Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka, gradovi Bjelovar i Koprivnica te razni donatori.

Časopis Svezak izlazi jednom godišnje i promovira se na godišnjoj skupštini Društva, a postavljanjem mrežnih stranica Društva 2002. Svezak paralelno izlazi u tiskanom i elektronskom obliku. U Svesku se predstavljaju dogadjanja iz knjižnica i dijele iskustva knjižničara stručnoj, ali i široj javnosti.

Vodiči kroz knjižnice

Društvo je među prvima u Hrvatskoj (1996.-1997.) tiskalo Vodiče kroz knjižnice, promotivne publikacije koje donose obavijesti o knjižnicama i knjižničarstvu na području djelovanja Društva. U povodu 25. obljetnice rada oblikovan je i izdan CD-ROM Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja 1977.-2002. Osim u tiskanim publikacijama Društvo svoj rad predstavlja i na internetu od 2000. godine, kada dobiva svoj prostor u okviru mrežne stranice Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” Koprivnica, a od 2002. nalazi se na adresi: www.geocities.com/svezak. Krajem 2007. dovršene su pripreme za promjenu mrežne adrese Društva, koja sada glasi www.drustvo-knjiznicara-bpkp.hr.

Zbornik Iz povijesti naših knjižnica

Zbornik “Iz povijesti naših knjižnica” predstavljen je 18. lipnja 2009. u Narodnoj knjižnici “Petar Preradović” Bjelovar. U njemu su objavljeni radovi sa stručnog skupa istog naziva koji je održan u Daruvaru 16. studenog 2007. u povodu obilježavanja 30. obljetnice utemeljenja i djelovanja Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja koje djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.

Zbornik je tiskan u izdanju Hrvatskoga knjižničarskog društva, a predstavili su ga prof. dr. sc. Aleksandar Stipčević, dr. sc. Marina Čizmić Horvat, Irena Kranjec, Ilija Pejić i Anica Šabarić. Obuhvaća četrnaest radova, koji istražuju nastanak, razvoj i djelovanje narodnih, školskih i specijalnih knjižnica na području Društva. Uvodni, programatski tekst napisao je prof. dr. sc. Aleksandar Stipčević, u kojemu govori o problemima i potrebi sustavnog proučavanja povijesti knjižnica, a o knjižnicama s područja našega Društva tekstove su napisali: fra Vatroslav Frkin, Tatjana Kreštan, mr. sc. Dijana Sabolović-Krajina, Marjana Janeš-Žulj, Suzana Knežević, Ivan Zelenbrz, Anica Šabarić, Zorka Moslavac, Zdenka Venus-Miklić, Ilija Pejić, Maja Dizdarević, mr. sc. Zorka Renić, Vinka Jelić i Božica Anić.

Mr. sc. Zorka Renić te Ilija Pejić, prof. odradili su vrlo zahtjevan posao uređivanja zbornika koji je izašao godinu i pol nakon održavanja istoimenog skupa. Recenzirale su ga dr. sc. Marina Čizmić Horvat i dr. sc. Vesna Turčin, lektorirali Ilija Pejić, Tatjana Kreštan i Anica Šabarić, a glavna urednica je Irena Kranjec. Zbornik svjedoči i doprinosi proučavanju kulturne prošlosti općenito i povijesti knjižničarstva na području koje Društvo pokriva, a njegovu pripremu i tisak financijski su pomogli gradovi Bjelovar, Čazma, Virovitica, Koprivnica, Đurđevac te Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka i Virovitičko-podravska županija.