Zapisnik s održanog 2. sastanka glavnog odbora, nadzornog odbora i uredništva sveska

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,
PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA
Trg Eugena Kvaternika 11
43 000 Bjelovar
Ur. broj: 14/19
Bjelovar, 5. ožujka 2019.

ZAPISNIK S ODRŽANOG 2. sastanka Glavnog odbora, Nadzornog odbora i uredništva Sveska koji se održao u utorak, 01. ožujka 2019., u Gradskoj knjižnici Slavko Kolar, Čazma s početkom u 10 sati.

Dnevni red:
1. Svezak, 21.broj
2. Uređivanje digitalne baze „Sveska“
3. Stručni izlet u Suboticu
4. Uređivanje WEB i FB stranice Društva knjižničara BPIKP
5. Javni pozivi i natječaji prema gradovima i županijama, 2019.
6. Stručno usavršavanje knjižničara iz Društva knjižničara BPIKP te CSSU radionice za članove Društva
7. Razno

Na sastanku Glavnog odbora i Uredništva Sveska sudjelovali su članovi Glavnog odbora: predsjednica Društva Silvija Perić, dopredsjednik: Robert Fritz, Irena Ivković, Ivanka Ferenčić- Martinčić, Maja Krulić- Gačan- urednica Sveska, Margareta Popčević, članica Nadzornog odbora: Ivana Molnar, tajnica: Branka Mikačević, uredništvo Sveska: Vinka Jelić-Balta, Neda Adamović, Marina Vidović Krušić, Bernarda Ferderber, Ljiljana Vugrinec i web master Lovro Janeš.

Dnevni red je jednoglasno usvojen pa se krenulo po točkama Dnevnog reda.

AD 1) Glavna urednica Sveska je sve prisutne obavijestila da članci za Svezak pristižu ali će se rok za slanje članaka produljiti na cijeli ožujak. Maja je ponovila tko su glavni urednici rubrika : Tema broja: Ilija Pejić; Iz narodnih knjižnica: Neda Adamović, Bernarda Ferderber; Iz školskih knjižnica: Vesna Zvečić i Marina Vidović Kruščić; Iz specijalnih knjižnica: Ljiljana Vugrinec; Stručni skupovi i teme: Lucija Miškić i Ana Peranić; Knjižnice u svijetu: Vinka Jelić-Balta; Iz zavičajnih knjižnica: Tina Gatalica; Stručne vijesti / napredovanja: Sanja Jozić; Marketing: Ljiljana Vugrinec; Lektori: Rajna Gatalica i Mirjana Kotromanović; Glavna urednica: Maja Krulić Gačan, zamjenica Ana Škvarić.
Razgovaralo se i o grafičkom uređenju časopisa. Vinka Jelić- Balta, bivša glavna urednica Sveska napomenula je da je iznos donacija od sponzora dovoljan za financiranje grafičkog urednika. Važan korak je i planiranje tiskare koja će tiskati časopis.

AD 2) Ljiljana Vugrinec je izvijestila da je kontaktirala Danka Tkalca vezano uz uređivanje digitalne baze Sveska jer 20. broj nije pretraživ. Lj. Vugrinec predlaže da se uredi tražilica kao i baza autora jer su neažurirani podaci, stare fotografije i zastarjeli podaci. Tema je prazna. Pod impresumom bi trebali stajati podaci o odgovornosti, toga nema. Prijedlog je uvrstiti rubrike u kojima će biti moguće pretraživati npr. članke samo iz specijalnih knjižnica i sl. Svakako treba uvrstiti podatke o sponzorstvu, kao i linkove na Grad Bjelovar, Grad Koprivnicu, Grad Čazmu, KKŽ, BBŽ. Vinka Jelić- Balta predlaže da Ljiljana Vugrinec i Lovro Janeš sve pregledaju i sa svim prijedlozima pošalju službenim mailom u ime Glavnog odbora te da se baza uredi do jeseni.

AD 3) Predsjednica Društva Silvija Perić obavijestila je sve prisutne da je konačna agencija za izlet u Suboticu odabrana. Dakle, jednoglasno su se članovi Glavnog odbora putem maila između tri ponude (Molnar travel, Čazmatrans i Niba Tours) odlučili za NIBA Tours iz Virovitice upravo zbog najpovoljnije i najadekvatnije ponude. Smještaj će biti u Tavankutu, mjestu pored Subotice a iznosi 10 eura po osobi. Bernardica Ivanković knjižničarka iz Hrvatske čitaonice u Subotici bit će domaćin. Prijave za izlet treba izvršiti do 10. ožujka 2019., a akontacije će se tek uplaćivati kad se potpiše ugovor za svakog polaznika na izlet. Podaci koji su bitni za potpisivanje ugovora su ime i prezime, OIB i kontakt broj. Društvo će članovima Društva financirati jedan dio troškova ali na molbu blagajnice Jelene Iveković nije definiran ukupan iznos. Ovisi o broju prijavljenih članova. Polazak se očekuje u subotu, 6. travnja oko 4- 5 sati ujutro a povratak u nedjelju, 7. travnja oko 23h.

AD 4) Kod uređivanja WEB i FB stranice predlažu se Lovro Janeš kao web master, Romana Horvat kao glavna urednica i Ljiljana Vugrinec kao sukreator sadržaja. No, svoje prijedloge također mogu dati i članovi GO, NO i Uredništva Sveska. L. Janeš je izvijestio da je tijekom godine bilo neovlaštenih upada na stranicu Društva te su stoga promijenjene lozinke. Do jeseni se predlaže nacrt/skica nove web stranice. Predsjednica Perić S. je predložila da se logo Društva također osuvremeni na WEB – u kao i na FB stranici i Svesku. Ivanka Ferenčić- Martinčić je predložila Jelenu Hrvoj za dizajniranje loga, cijena se kreće od 300- 500 kuna.

AD 5) Tajnica Društva je izvijestila da su Javni pozivi i natječaji 2019. prema gradovima u tijeku te da se Društvo natjecalo za javne pozive za izdavanje časopisa Svezak, br. 21. za 2019. godinu prema gradovima Bjelovar, Čazma i Koprivnica. Također, BBŽ je isplatila 3.000 kuna za 20.- ti broj časopisa Svezak te je stanje računa s 1. ožujkom 2019. 24.405,88 kuna. Čekaju se još natječaji za BBŽ, KKŽ, VPŽ i Grad Viroviticu.

AD 6) Predsjednica Društva je predložila CSSU radionice za članove Društva pod temom: Temelj izgradnja mrežnih mjesta. Cijena radionice je 1.500 kuna. Treba odrediti mjesto i datum. Predlaže se razgovor s ravnateljicom križevačke knjižnice Marjanom Janeš – Žulj da se radionica održi u desetom mjesecu u Gradskoj knjižnici i čitaonici „Franjo Marković“ u Križevcima. Ivanka Ferenčić – Martinčić najavila je radionice pod nazivom Art terapija u knjižnicama u radu s djecom koja će se održati tri dana po 4 sata u Narodnoj knjižnici Virje u okviru tjedna cjeloživotnog učenja početkom listopada.

AD 7) Ove godine je pristiglo čak 5 prijedloga za nagradu najknjižničarima: Dejani Bedeković, Svjetlani Dupan, Meliti Schmitz, Ani Škvarić i Branki Mikačević. Nakon razmatranja svih pristiglih prijedloga, Glavni odbor je odlučio da se ove godine nagrada knjižničara dodjeli Dejani Bedeković za iznimne uspjehe u knjižničarstvu, Ani Škvarić iznimne uspjehe u knjižničarstvu i promicanju rada Društva te Branki Mikačević za promicanje rada Društva.

Predsjednica Silvija Perić sve prisutne je obavijestila da je na snazi novi Zakon o knjižnicama koji treba u roku 90 dana uskladiti sa svim internim aktima knjižnica kao i statutima.
Što se tiče 37. skupštine koja će se ove godine održati u Koprivnici 17. 5. 2019., Ljiljana Vugrinec je izvijestila da će Koprivničko-križevačka županija s 10.000 kuna financirati troškove ručka za sudionike Skupštine. Nadalje, Skupština će se održati u potkrovlju knjižnice gdje može sudjelovati do stotinu ljudi.
Kao jedno od kraćih izlaganja predloženo je predstavljanje ZKD foruma Alke Stropnik. Uz stručni dio, bit će organiziran mini festival bibliobusa, s obzirom da će cijela skupština biti slavljenička jer koprivnički bibliobus obilježava 40, a križevački 10 godina rada. Predavači na Skupštini dogovorit će se na idućem sastanku Glavnog odbora koji će se održati u travnju u Koprivnici.
Prijedlog Silvije Perić je organiziranje neformalnog susreta knjižničara, članova Društva, na kojem bi knjižničari izmijenili svoje ideje i iskustva a održavalo bi se u jesen tekuće godine. Tako bi knjižničari našega Društva imali mogućnost sastajanja dva puta tijekom godine.
Na mail Društva pristigao je poziv za sudjelovanje na Skupštini Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema gdje će se predstaviti prezentacija o Društvu BPKP koja je održana na Skupštini u Opatiji. Prijedlog je da Silvija Perić, Romana Horvat i Vinka Jelić- Balta i Ljiljana Vugrinec prezentiraju naše Društvo na Skupštini.
Novi članovi u Društvu knjižničara su Tanja Nađ iz knjižnice OŠ Ivanska i Andrea Petrić iz knjižnice Hotelijersko- turističke srednje škole Bjelovar.
Predloženo je da se slijedeći sastanak GO, NO i Uredništva Sveska održi u Koprivnici, 15. travnja 2019.
Ivanka Ferenčić Martinčić je izvijestila o radu Komisije za čitanje u kojoj je ona pridruženi član da projekti poticanja čitanja u Hrvatskoj ulaze u bazu podataka.

Zapisničarka:
Branka Mikačević, tajnica Društva

Zapisnik s održanog 2. sastanka glavnog odbora, nadzornog odbora i uredništva sveska

—-