Zapisnik s 36. skupštine u Daruvaru

Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

Trg Eugena Kvaternika 11, 43000 Bjelovar

Ur. broj 48/18

Bjelovar, 25. svibnja 2018.

  

ZAPISNIK S 36. SKUPŠTINE DRUŠTVA KNJIŽNIČAR BILOGORE,
PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

(Daruvar, 25. svibnja 2018.)

Ovogodišnja 36. skupština Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja održala se u Pučkoj knjižnici i čitaonici u Daruvaru u petak, 25. svibnja 2018. Nakon okupljanja i pozdravnih govora uslijedio je stručni i radni dio Skupštine. 36. godišnja skupština bila je ujedno i izborna skupština.

U skladu sa čl. 25. Statuta Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, Glavni odbor Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja na svom je sastanku 26. listopada 2017. donijelo odluku o sazivanju 36. redovne skupštine Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja.

AD1). Uvodni dio Skupštine

Sukladno odredbama Statuta Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, 36. redovnu Skupštinu Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja otvorila je predsjednica Društva Romana Horvat, koja je pozdravila prisutne. Romana Horvat je ujedno i ravnateljica Pučke knjižnice i čitaonice u Daruvaru. Pozdravne riječi svim prisutnima na Skupštini su uputili i gosti: Damir Lneniček, gradonačelnik grada Daruvara te Ilija Pejić, voditelj županijske matične službe.

Nakon uvodnih govora, uslijedio je kulturno-umjetnički program naših domaćina te nakon toga dodjela nagrada za Najknjižničare.

Prijašnjih godina nagrade najknjižničarima dodjeljivale su se na kraju Skupštine, no od ove godine Glavni je odbor odlučio promijeniti praksu. Naime, kako bi se samim priznanjima i vrijednim kolegama dala dostojna pažnja, koju itekako zaslužuju, donesena je odluka da će se dodjela nagrada najknjižničarima održati na samom početku Skupštine.

Dodjeljena su priznanja sljedećim članovima Društva:

Nagrada Društva za iznimne zasluge u knjižničarstvu dodjeljuje se Silviji Perić, prof. sociologije i dipl. kroatologinji te dipl. knjižničarki, voditeljici Županijske matične službe iz Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica.

Nagrada za iznimne zasluge u promicanju rada Društva, dodjeljuje se Romani Horvat, prof. slavistike i dipl. knjižničarki iz Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar.

 

Nagrada za iznimno uspješan i zapažen rad u knjižničarstvu, dodjeljuje se Nataši Karlovčec, prof. hrvatskog jezika i književnosti i dipl. knjižničarki iz Osnovne škole Sokolovac (nije bila u mogućnosti prisustvovati Skupšini).

 

Predsjednica Romana Horvat  je u ime Društva  čestitala i onim izvrsnim knjižničarima i knjižnicama koje su primile vrijedna nacionalna i druga priznanja  u razdoblju između dvije Skupštine, a to su:

Umirovljeni kolega Jerko Barišić,  školski knjižničar i učitelj hrvatskoga jezika Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno, dobitnik je najvišeg državnog priznanja djelatnicima u odgoju i obrazovanju – „Nagrade Ivan Filipović“, za 2016. godinu.

Dr. sc. Dijana Sabolović – Krajina, knjižničarska savjetnica, ravnateljica Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, dobitnica je Nagrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Nagrada je, na prijedlog Društva knjižničara Bilogore Podravine i Kalničkog prigorja na svečanome obilježavanju Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dodijeljena za osobit doprinos knjižničarskoj struci.

Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci nagrađena je Plaketom Grada Križevaca koju joj je Grad Križevci dodijelio na svečanoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 24. travnja 2018. u povodu 766. rođendana Grada Križevaca. Plaketu je ravnateljici Knjižnice, Marjani Janeš-Žulj, uručio gradonačelnik Križevaca, Mario Rajn.

AD2). Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

U stručnom dijelu Skupštine izabrani su članovi radnih tijela: radnog predsjedništva (Irena Ivković, Miljenko Kovačević, Višnja Veber Malina) zapisničara (Branka Mikačević), ovjerovitelja zapisnika (Ilija Pejić i Tatjana Petrec) i izbornog povjerenstva (Danijela Marić, Ljiljana Budja i Ljiljana Vugrinec).

AD3). Stručni dio Skupštine

Predstavnica izbornog povjerenstva Ljiljana Budja izvijestila je prisutne da je Skupštini prisutno 64 članova Društva. Sukladno čl. 25. Statuta Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Skupština odlučuje pravomoćno, jer je u dvorani prisutno više od polovine redovnih članova Društva.

Irena Ivković preuzima vođenje Skupštine i najavljuje Dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

Predavanja su održali:

10:00 – 10:20 Božica Dragaš- Zelene knjižnice

10:20 – 10:40 Sandi Antonac- Zeleni festival

10:40 – 11:00 Jasna Kovačević- promocija knjige Narodna knjižnica- središte kulturnog i društvenog života

11:00 – 11:20 Vinka Jelić- Balta- predstavljanje 20. broja časopisa Svezak i predstavljanje digitaliziranog Sveska

Potom je uslijedila stanka te se tijekom stanke moglo obići bibliobuse iz Koprivnice i Križevaca smještene na Trgu kralja Tomislava, platiti članarinu te vidjeti dva postera:

 1. Alica Bačeković Pavelić, (Ekonomska i turistička škola Bjelovar) – Krsto Špoljar: 40. obljetnica smrti književnika
 2. Tatjana Petrec i Branka Mikačević (Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar)- Spikaonica

 

AD4). Radni dio Skupštine

Izvješće tajnice o radu za razdoblje od 26. 5. 2017. do 25. 5. 2018. – Branka Mikačević.

Branka Mikačević, tajnica Društva, iznijela je Izvješće o radu Društva knjižničara za razdoblje od 26.5. 2017. do 25. 5. 2018. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Financijsko izvješće blagajnice za 2017. godinu  – Jelena Iveković

Jelena Iveković iznijela je Financijsko izvješće za 2017. godinu. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Izvješće Nadzornog odbora iznijela je predsjednica Nadzornog odbora, Antonija Mandić koje je jednoglasno usvojeno.

Izvješće članova komisija i sekcija HKD-a i radne grupe Društva knjižničara Bilogore Podravine i Kalničkog prigorja u proteklom razdoblju

Članovi komisija i sekcija pri HKD-u podnijeli su pisana izvješća Glavnom odboru o radu u protekloj godini. Sva su izvješća jednoglasno prihvaćena.

Popis članova Društva koji su u komisijama i sekcijama HKD-a i radnoj grupi Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja:

 1. Komisija za čitanje – Tatjana Kreštan
 2. Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež – Danijela Petrić ( izlazi iz komisije) i Vjeruška Štivić
 3. Komisija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama – Dijana Sabolović Krajina
 4. Komisija za narodne knjižnice – Vinka Jelić-Balta
 5. Komisija za pokretne knjižnice – Igor Kuzmić, Ljiljana Vugrinec, pridruženi član
 6. Radna grupa za manjinske knjižnice – Francika Stehna
 7. Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja – Silvija Perić i Irena Ivković
 8. Sekcija za školske knjižnice – Mirjana Milinović, Zorka Renić i Josip Strija
 9. Komisija za izgradnju i opremu knjižnica – Marjana Janeš Žulj i Ilija Pejić
 10. Komisija za upravljanje – Dijana Sabolović-Krajina i Vinka Jelić-Balta
 11. Radna grupa za Zelene knjižnice – Dijana Sabolović-Krajina i Petar Lukačić (izlaze iz komisije)
 12. Radna skupina za elektroničku knjigu Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja – Neda Adamović, Maja Krulić Gačan, Petar Lukačić i Lucija Miškić

Izbor novih članova Glavnog odbora. U Glavni odbor za mandat 2018.-2010. predloženi su:

 1. Silvija Perić (Virovitica)
 2. Robert Fritz (Virovitica)
 3. Branka Mikačević (Bjelovar)
 4. Ivanka Ferenčić Martinčić (Virje)
 5. Irena Ivković (Daruvar)
 6. Đurđica Krčmar Zalar (Virje)
 7. Maja Krulić Gačan (Koprivnica)
 8. Margareta Popčević (Bjelovar)
 9. Višnja Veber Malina (Daruvar)

Svi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

Izbor zastupnika za 43. skupštinu HKD-a u Opatiji

Društvo će platiti delegatima neke od troškova odlaska u Opatiju, no to sve ovisi o priljevu sredstava.

1.Branka Mikačević, Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar

2.Maja Krulić Gačan, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica

3.Robert Fritz, Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica

4.Ljiljana Vugrinec, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica ili Bernarda Ferderber-šk. knjiž iz OŠ Kloštar Podravski

 1. Silvija Perić, Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica
 2. Romana Horvat, Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar, predsjednica (financira HKD)
 3. Vinka Jelić-Balta, Gradska knjižnica Slavko Kolar Čazma
 4. Marinko Iličić, Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar
 5. Ilija Pejić, Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar
 6.  Irena Ivković, Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar

Svi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

AD5). Prijedlog programa rada za naredno razdoblje – Silvija Perić

Silvija Perić, nova predsjednica Društva, izložila je program rada Društva za naredno razdoblje (do 31.12.2019.)  Program je jednoglasno prihvaćen.

Prijedlog financijskog plana za naredno razdoblje – Jelena Iveković

Jelena Iveković,  nova blagajnica Društva, izložila je financijski plan Društva za naredno razdoblje (do 31.12.2019.).  Plan je jednoglasno prihvaćen.

Predsjednica Radnog predsjedništva, Irena Ivković, pročitala je prijedlog Glavnog odbora za Nagradu Eva Verona i Kukuljevićeva povelja. Društvo je prihvatilo prijedlog, a odlučeno je da se  za dodjelu Kukuljevićeve povelje predloži Tinu Gatalica te Maju Krulić Gačan i Luciju Miškić- Barunić za dodjelu Nagrade „Eva Verona“.

AD6). Razno

Na kraju Skupštine ravnateljica knjižnice domaćina, Romana Horvat, sve sudionike pozvala je na zajednički ručak, a nakon ručka i obilazak Grada Daruvara, Julijevog parka kao i Dvorca Jankovića.

 

Predsjednica Radnog predsjedništva:

Irena Ivković

______________________

Zapisničarka:
Branka Mikačević

_______________________

Ovjerovitelj zapisnika:

Ilija Pejić

____________________________

Tatjana Petrec

_______________________