Nagrada Pučkoj knjižnici i čitaonici Daruvar

Pučkoj knjižnici i čitaonici Daruvar na svečanoj je sjednici Županijske skupštine Bjelovarsko- bilogorske županije, 8. lipnja 2018. godine dodijeljena Plaketa Tihomir Trnski za izuzetne rezultate na obrazovnom, kulturnom, sportskom i drugim područjima kulturnog života Županije.

 

Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar osnovana je krajem 1948. godine te od tada obogaćuje kulturni život grada Daruvara.

2018. godine Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar slavi 70. rođendan.

Misija Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar je približiti informacije, znanje i kulturu građanima grada Daruvara i okolice te njihovim gostima, odgovoriti na potrebe i zahtjeve korisnika odabranim, stručno utemeljenim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristranoj obaviještenosti građana, obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici.
Pritom, uvažavajući načela Ustava Republike Hrvatske, Kopenhaške deklaracije o ulozi narodnih knjižnica u Europskoj Uniji, dokumenata UNESCO-a i IFLA-e, poglavito Manifesta za narodne knjižnice, knjižnične se usluge pružaju svim stanovnicima Grada i okolice bez obzira na njihovu dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i s pomoću suvremenih tehnologija.

Knjižnica je samim time prepoznata u javnom životu ne samo grada Daruvara nego i šire. Druga je po veličini narodnih knjižnica u Bjelovarsko- bilogorskoj županiji. Posljednjih desetak godina Knjižnica se profilirala nositeljem kulturnog života u gradu Daruvaru, a time postala i dio kulturnog života Županije.

U Pučkoj knjižnici i čitaonici Daruvar zaposleno je šest djelatnika (5 knjižničara i 1 spremačica) koji osim tekućih stručnih poslova osmišljavaju programe po kojima su prepoznati na nacionalnoj razini. Knjižnica ima oko 55000 jedinica knjižne građe te oko 5000 jedinica AV građe.

Zbog razvijanja knjižničarske struke razvijaju se dobri partnerski odnosi s dvjema međunarodnim knjižnicama: Gradska knjižnica Češki Tešin u Republici Češkoj te Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla u Bosni i Hercegovini. Programi koje su do sada ostvarili su:
Noć s Andersenom, Postani pisac s…, Čitajmo im od najranije dobi, Knjižnica za korisnike 50+, Ženski tjedan, Tjedan psihologije, U.D.K. festival, Besplatne instrukcije za učenike nižih razreda osnovne škole, Besplatni tečajevi češkog jezika, Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar nudi građanima grada Daruvara i njihovim gostima razgled Zlatne Biblije.