Zapisnik s 1.sastanka Glavnog odbora i Uredništva Sveska

Društvo knjižničara Bilogore,

Podravine i Kalničkog prigorja

Trg Eugena Kvaternika 11

43000 Bjelovar

UR.BROJ.: 56/17

U Bjelovaru, 30. listopada 2017. godine

 

ZAPISNIK s 1. sastanka Glavnog odbora i Uredništva Sveska

koji se održao u četvrtak, 26.listopada 2017. u 10 sati u Narodnoj knjižnici „Petar Preradović“ Bjelovar

 

Dnevni red:

  1. Skupština Društva 2018.
  2. Tema broja Sveska
  3. Izvješća o projektima
  4. Izlaganje u Beogradu
  5. Delegati i Skupština HKD-a
  6. Izvješće o izletu u Prag
  7. Razno

 

Na sastanku Glavnog odbora i Uredništva Sveska sudjelovali su: predsjednica Društva Romana Horvat, dopredsjednica: Lucija Miškić Barunić, članovi Glavnog odbora: Irena Ivković,  Silvija Perić, Margareta Popčević, tajnica: Branka Mikačević, urednica Sveska: Vinka Jelić-Balta, članica Nadzornog odora Društva: Ivana Molnar, članovi uredništva Sveska: Ilija Pejić, Ljiljana Vugrinec, Sanja Jozić i Neda Adamović.

Dnevni red je jednoglasno usvojen pa se krenulo po točkama Dnevnog reda.

AD 1).  Na prvom sastanku Glavnog odbora i Uredništva Sveska donesena je odluka o točnom datumu odražavanja 36. Skupštine Društva, a to je 25. svibnja 2018. godine u Pučkoj knjižnici i čitaonici u Daruvaru. Tim povodom ujedno će se obilježiti i 70. godišnjica od osnutka knjižnice u Daruvaru.

AD 2). Na sastanku se jednoglasno donijela odluka o glavnoj temi dvadesetog broja Sveska i 36. skupštine – Zelene knjižnice. Zbog aktualnosti pisat će se članci o promicanju zdravog načina života, prirodi općenito, recikliranju, sportu i sličnim temama. Za goste u člancima predloženi su Ivan Kraljević iz Sveučilišne knjižnice Pula, zeleni aktivisti poput D. Šimleše. Budući je 20. broj ujedno i jubilarni, predloženo je da se napravi i zajednički intervju svih dosadašnjih glavnih urednika časopisa Svezak: Silvijom Perić, Zorkom Renić, Ljiljanom Vugrinec, Anicom Šabarić te sadašnjom glavnom urednicom Vinkom Jelić-Balta. Predloženo je da intervju napravi tajnica Društva.

AD 3). Pod točkom Izvješća tajnica Društva je obavijestila da je izvješće prema Gradu Koprivnici riješeno i zaključeno, a u tijeku je pisanje opisnih i financijskih izvješća prema Gradu Čazmi i Gradu Bjelovaru.  Zapisnik s 35. skupštine održane u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ u Križevcima odnesen je u lipnju 2017. u Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska županija nisu potpomogle sufinanciranju časopisa iako smo se prijavili na natječaj za sufinanciranje časopisa.

AD 4). Predsjednica Društva Romana Horvat izvijestila je sve prisutne na sastanku da će od 13. do 15. prosinca 2017. Romana Horvat, Vinka Jelić Balta i Ljiljana Vugrinec sudjelovati na godišnjoj Skupštini knjižničara Srbije u Beogradu te će održati izlaganje o radu Društva i časopisu Svezak. Kotizacije nema, a od 1.studenoga 2017. kreće registracija. Predsjednica HKD- a Dunja Holcer je obaviještena o sudjelovanju na skupu.

AD 5).  Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva održat će se 15. prosinca 2017. godine u 11,00 sati u Medioteci Odjela za djecu i mladež Knjižnice grada Zagreba.
Prijedlog Dnevnog reda 42. skupštine HKD-a bit će objavljen tijekom studenoga na mrežnoj stranici HKD-a, a materijali će biti dostavljeni delegatima 42. skupštine putem elektroničke pošte. Tim povodom predsjednica Društva Romana Horvat obavijestila je delegate o Skupštini, a delegati su: Josip Strija, Vinka Jelić-Balta ( no umjesto nje ide Ivana Molnar), Rajna Gatalica, Mirjana Kotromanović, Petar Lukačić, Višnja Romaj, Irena Ivković, Silvija Perić. Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja pokriva putne troškove za sve delegate. Predsjednica je ujedno i najavila sljedeće sastanke HKD- a, a to su 13. studenoga sastanak Izvršnog odbora i 17. studenoga 2017. sastanak Glavnog odbora.

AD 6). Članica Društva knjižničara Andreja Babić Katanović koja je bila jedna od organizatorica Stručnog izleta u Prag pisanim putem je poslala izvješće izleta koji se održao od 21. do 24. rujna 2017. Izvješće se nalazi na službenoj stranici Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, a izvješće je svim prisutnim članovima na sastanku pročitala predsjednica Romana Horvat. Izlet je organiziralo Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja kojem su se pridružile kolegice i kolege knjižničari iz Rijeke, Ogulina, Hrvatske Kostajnice i Zagreba. Ukupno je sudjelovalo 43 knjižničara. Kolege iz Nacionalne knjižnice pripremili su za knjižničare predavanja i diskusije na temu: mreže knjižnica u Češkoj, projektu digitalizacije knjiga i novina, usluga i programa nacionalne knjižnice i suradnje s hrvatskim knjižnicama. Po povratku posjetili su gradić Češki Krumlov koji se, kao i srednjovjekovna jezgra Praga, nalazi na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine.

AD 7). Predsjednica Društva Romana Horvat izvijestila je da će novi Zakon o knjižnicama biti na službenim stranicama Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Isto tako, predsjednica je nadodala da joj  2018. godine istječe mandat te je predložila za novu predsjednicu Silviju Perić iz Gradske knjižnice Virovitica. Svi  prisutni na sastanku prihvatili su ovaj prijedlog.

Ravnateljica Gradske knjižnice i  čitaonice „Fran Galović“ iz Koprivnice, Dijana Sabolović-Krajina predložila je sljedeći stručni izlet u Gorenjsko u Sloveniji koji se planira u 2018. godini. Predsjednica Romana Horvat je time obavijestila da je financijsko stanje Društva zadovoljavajuće, a iznosi 25,131,82 kuna.

Glavna urednica Sveska, Vinka Jelić-Balta napravit će prvi poziv za pisanje članaka do 1. prosinca 2017.

Tajnica Društva je spomenula da se od Skupštine održanoj u Križevcima 26. svibnja 2017. učlanilo 5 novih članova, a Društvo sada ima 120 aktivnih članova. Adresar je uređen i pri HKD-u.

Sastanak je završio u 13 sati.

Tajnica Društva:

Branka Mikačević