Zapisnik s 1. elektroničke sjednice Glavnog odbora

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,

PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

Trg Eugena Kvaternika 11

43 000  Bjelovar

Ur. broj: 58/20

Bjelovar,  28. rujna 2020.

ZAPISNIK S ODRŽANOG 1. elektroničkog sastanka Glavnog odbora koji se održao 8. i 9.  rujna 2020.

Dnevni red:

1.  Izvješće tajnice o radu Društva

2. Delegati za 45. Skupštinu HKD-a

3. Plan i program rada za 2021. godinu

4. Financijsko izvješće i financijski plan blagajnice Društva

5. Izvješća članova Društva u  Komisijama, sekcijama i radnim grupama HKD-a

6. Prijedlozi članova Društva za Komisije, sekcije i radne grupe HKD-a za razdoblje 2020.- 2022.

Na sastanku Glavnog odbora sudjelovali su: predsjednica Društva Silvija Perić, potpredsjednica Mirjana Kotromanović, tajnik Robert Fritz, Ivanka Ferenčić – Martinčić, Lidija Levačić Mesarov, Danijela Petrić, Tatjana Petrec, Vinka Jelić-Balta. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1)  Predsjednica Društva Silvija Perić iznijela je Izvješće o radu Društva. Izvješće je jednoglasno usvojeno.

AD 2) Predsjednica Društva Silvija Perić iznijela je prijedlog delegata Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja za 45. skupštinu Hrvatskog knjižničarskog društva. Prijedlog delegata: Silvija Perić, Robert Fritz, Mirjana Kotromanović, Bernarda Ferderber, Tanja Nađ, Branka Mikačević, Vinka Jelić Balta, Maja Krulić Gačan i Vesna Zvečić. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

AD 3) Predsjednica Društva Silvija Perić  predstavila je Plan i program Društva za 2021. Plan i program je jednoglasno usvojen.

AD 4) Blagajnica Jelena Iveković pripremila je financijsko izvješće i financijski plan Društva. Financijsko izvješće jednoglasno je usvojeno. Financijski plan jednoglasno je usvojen.

AD 5) Izvješća članova Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja u sudjelovanju komisija, sekcija i radnih grupa HKD-a jednoglasno su usvojena.

AD 6) Prijedlozi članova Društva za Komisije, sekcije i radne grupe HKD-a za razdoblje 2020.- 2022. jednoglasno su usvojeni.

Zapisničar: Robert Fritz, tajnik Društva