Zapisnik s 2. sastanka Glavnog odbora i Uredništva Sveska

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,

PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

Trg Eugena Kvaternika 11

43 000  Bjelovar

Ur. broj: 63/20

Bjelovar,  08. listopada 2020.

ZAPISNIK S ODRŽANOG 2. sastanka Glavnog odbora, Nadzornog odbora i uredništva Sveska koji se održao, 05. listopada 2020., online, preko Zoom-a s početkom u 10 sati.

Dnevni red:

  1. Organizacija stručnog skupa Bibliokon
  2. Tema 24. broja Sveska
  3. Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi za 2021.
  4. Razno

Na sastanku Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Uredništva Sveska sudjelovali su članovi Glavnog odbora: predsjednica Društva Silvija Perić, potpredsjednica Mirjana Kotromanović, Ivanka Ferenčić – Martinčić, Maja Krulić – Gačan, urednica Sveska,  uredništvo Sveska: Lucija Miškić Barunić, Slaven Pejić,  Bernarda Ferderber, Romana Horvat, Tanja Nađ, Martina Majdak, Neda Adamović, Vesna Zvečić, Lidija Levačić, Vinka Jelić Balta, Sanja Jozić.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1)  Na sastanku je dogovoreno da će se Bibliokon održati 20. studenog 2020. Prijedlog je da skup ide u živo. No, ako mjere Stožera to dozvole. Ako ne, skup će biti održan preko Zoom-a. Programski odbor Bibliokona u sastavu Silvija Perić, Robert Fritz i Mirjana Kotromanović će sastaviti prijedlog programa za isti.

AD 2) Glavna urednica Sveska Maja Krulić Gačan predložila je temu za 24. broj Sveska Promjene oko nas.

AD 3) Predsjednica Društva Silvija Perić izvijestila je da se Društvo i ove godine natjecalo na Program javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija za 2021. za skup Bibliokon.

Zapisničarka: Mirjana Kotromanović