Zapisnik (pdf) DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA Trg E. Kvaternika 11 43000 Bjelovar Ur. broj: 7/13 ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA BJELOVAR, 07. OŽUJKA 2013. Prisutni: Tina Gatalica, Romana Horvat, Marinko Iličić, Ranka Janus, Vinka Jelić-Balta, Sanja Jozić, Suzana Knežević, Tatjana Kreštan, Lucija Miškić, Ivana Molnar,Opširnije

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA Trg E. Kvaternika 11 43000 Bjelovar Ur. broj: 47/12 Bjelovar, 20. prosinac 2012.   ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA KOPRIVNICA, 19. PROSINAC 2012.   Prisutni:  Tina Gatalica, Romana Horvat, Ranka Janus, Vinka Jelić-Balta, Lucija Miškić, Ivana Molnar, Silvija Perić, MartinaOpširnije

O sadržaju časopisa SVEZAK je stručni časopis u kojem se objavljuju članci, stručni radovi, informacije, prikazi i obavijesti iz područja knjižničarstva, informacijskih znanosti ili kulture općenito. Časopis je temama i stilom pisanja orijentiran prema širem krugu čitatelja, a ne samo prema knjižničnim djelatnicima. Sadržajem list nastoji obuhvatiti sva važnija događanjaOpširnije

Zapisnik (pdf) 24. listopada 2012. u Bjelovaru je održan sastanak Glavnog odbora i Uredništva Sveska. Prisutni su bili Sanja Jozić, Silvija Perić, Ljiljana Vugrinec, Vinka Jelić-Balta, Ilija Pejić, Ana Škvarić, Luca Matić, Ivana Ledić, Tina Gatalica, Romana Horvat, Lucija Miškić, Rajna Gatalica i Martina Poturiček. Dnevni red je bio sljedeći: 38.Opširnije

Zapisnik (pdf) DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA Trg E. Kvaternika 11 43 000 Bjelovar Ur.broj: 03/12 Bjelovar, 29. veljače 2012.   ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA U BJELOVARU 29. VELJAČE 2012. Prisutni: Vinka Jelić-Balta, Ljiljana Vugrinec, Ivana Ledić, Lovro Janeš, Danijela Crnčić, Đurđica Krčmar, Romana Horvat,Opširnije

PIŠITE I VI ZA SVEZAK POZIV NA SURADNJU U 14. BROJU ČASOPISA O SADRŽAJU ČASOPISA SVEZAK je stručni časopis u kojem se objavljuju članci, stručni radovi, informacije, prikazi i obavijesti iz područja knjižničarstva, informacijskih znanosti ili kulture općenito. Časopis je temama i stilom pisanja orijentiran prema širem krugu čitatelja, aOpširnije