PIŠITE I VI ZA SVEZAK

PIŠITE I VI ZA SVEZAK

SVEZAK  je stručni časopis u kojem se objavljuju članci, stručni radovi, informacije, prikazi i obavijesti iz područja knjižničarstva, informacijskih znanosti ili kulture općenito.

Časopis je temama i stilom pisanja orijentiran prema širem krugu čitatelja, a ne samo prema knjižničnim djelatnicima.

Sadržajem list nastoji obuhvatiti sva važnija događanja u Društvu knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja između dviju Skupština, ali prilozi ne moraju nužno biti lokalno određeni, već se mogu primati članci i radovi i iz drugih područja Hrvatske, kao i iz inozemstva.

Glavna tema 21. broja Sveska

INKLUZIVNE KNJIŽNIČNE USLUGE

U Temi 21. broja Sveska osobitu pažnju željeli bismo posvetiti inkluzivnim knjižničnim uslugama u svjetlu Agende 2030 Ujedinjenih naroda.

Većina knjižnica i knjižničara prepoznaje važnu ulogu knjižnica u ostvarivanju ciljeva UN-ove Agende 2030 i provodi programe usmjerene pružanju odgovora na važna društvena, socijalna i ekonomska pitanja.

Neke od tema kojima se možete baviti u temi broja su:

 • uloga knjižnice u poticanju i promicanju inkluzije
 • knjižnični programi i usluge za isključene skupine unutar zajednice kao što su nezaposleni, siromašni, imigranti, izbjeglice, azilanti, osobe s invaliditetom, članovi manjinskih skupina i sl.
 • programi i usluge koji promiču ravnopravnost i jednakost
 • suradnja u svrhu inkluzije isključenih skupina
 • inkluzivni knjižnični prostor

 

Neke od ostalih tema o kojima možete pisati mogu biti:

 • originalne i/ili posebno uspješne i zapažene aktivnosti (projekti, programi i sl.) narodnih knjižnica (dječjih odjela, odjela za odrasle, igraonica, bibliobusa) te školskih, specijalnih i spomeničkih knjižnica
 • nove i obnovljene knjižnice – projekti izgradnje, adaptacije i opremanja
 • obrazovanje i stručno usavršavanje knjižničara
 • nove tehnologije u knjižnicama
 • e-knjige; digitalizirana građa
 • virtualne knjižnice – mrežne stranice, blogovi, društvene mreže i servisi
 • zavičajne zbirke, prikaz spomeničke knjižnice ili spomeničke zbirke, tematske bibliografije i sl.
 • nagrade i priznanja knjižničnim djelatnicima
 • radovi knjižničara (knjižničari kao umjetnici – pisci – slikari itd.)
 • razgovori – intervjui s korisnicima, knjižničarima itd.
 • ankete, istraživanja i sl. vezana za knjižnice, knjigu, čitanje…

UPUTE AUTORIMA PRILOGA

 • za pisanje tekstova koristite font Times New Roman, veličinu slova 11, s dvostrukim proredom; sve četiri margine trebaju biti 2 cm
 • maksimalna dužina ovako pisanog teksta može biti 3 kartice (izuzetak su tekstovi u rubrici „Stručni skupovi i teme“ koji mogu biti dužine 1 kartice)
 • fotografije i druge ilustracije snimljene u .jpg ili .gif formatu šaljite kao zasebne dokumente u visokoj rezoluciji
 • uz jedan tekst šaljite najviše 3 ilustracije (grafikoni, tablice i sl.)
 • tablice i grafikone izradite u Excel-u i šaljite također u privitku kao zasebne dokumente
 • u tekstu na mjestima na kojima treba umetnuti ilustracije i fotografije za svaku ilustraciju ili fotografiju ispišite njen naziv i tekst koji uz nju treba stajati
 • priloge šaljite isključivo u elektroničkom obliku na e-mail adresu uredništva:

svezak.urednistvo@gmail.com

Poštovani suradnici, Vaše pridržavanje uputa i rokova bit će nam od velike pomoći i uštedjeti puno dragocjenog vremena pri oblikovanju sljedećeg broja lista! Molimo vas da uvažite činjenicu da radove koji neće biti oblikovani u skladu s objavljenim uputama ili ne stignu na vrijeme, nećemo moći objaviti. Zbog velikog opsega posla oko pripreme radova za tisak, Uredništvo će biti zahvalno svima koji budu kolegijalni i uvaže navedene preporuke.

Krajnji rok za prikupljanje priloga za 21. broj Sveska je 28. veljače 2019.

Očekujući Vaše priloge za Svezak, radujemo se suradnji!

 

podijeli ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *