Z A P I S N I K sa sastanka ravnateljica narodnih knjižnica Koprivničko-križevačke županije održanog 11. svibnja 2010. s početkom u 9,00 sati u Knjižnici i čitaonici “Fran Galović” u Koprivnici. Nazočni: Dijana Sabolović-Krajina, Marjana Janeš-Žulj,  Anica Šabarić,  Ana Škvarić,  Marina Srbljinović, Vesna Peršić Kovač, Ljiljana Vugrinec. DNEVNI RED:Opširnije

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA Bjelovar, Trg E. Kvaternika 11 Ur. broj:  13/10 Bjelovar, 20. travnja 2010.   ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA ČASOPISA  »SVEZAK« održanog  14. travnja 2010. u  Knjižnici i čitaonici Đurđevac, Trg Sv. Jurja 1, s početkom u 10 sati Sastanku su nazočili:Opširnije

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA Bjelovar, Trg E. Kvaternika 11 Ur. broj:  2/10 Bjelovar, 4. ožujka 2010. ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA ČASOPISA  »SVEZAK« održanog  4. ožujka 2010. u  Knjižnici i čitaonici Đurđevac, Trg Sv. Jurja 1, s početkom u 10 sati Sastanku su nazočili: AnicaOpširnije