NOVO INFORMACIJSKO OKRUŽENJE: IZAZOV ZA UČENIKE, UČITELJE I KNJIŽNIČARE

Knjižnica i čitaonica “”Fran Galović”” Koprivnica

Stručno vijeće školskih knjižničara osnovnih i srednjih škola
Koprivničko-križevačka županija
Sjedište: Osnovna škola “”Braća Radić”” Koprivnica

Koprivnica, 3.11. 2010.

Ravnateljima i školskim knjižničarima
osnovnih i srednjih škola
Koprivničko-križevačke županije

Predmet: Predavanje s radionicom “”NOVO INFORMACIJSKO OKRUŽENJE: IZAZOV ZA UČENIKE, UČITELJE I KNJIŽNIČARE””, Gimnazija “”Fran Galović”” Koprivnica (Multimedijalna dvorana), utorak, 16.11.2010. – Poziv

Poštovane kolegice i kolege,

Knjižnica i čitaonica “”Fran Galović”” kao županijska matična knjižnica i Stručno vijeće školskih knjižničara osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije pozivaju vas na predavanje s radionicom “”NOVO INFORMACIJSKO OKRUŽENJE: IZAZOV ZA UČENIKE, UČITELJE I KNJIŽNIČARE””, Gimnazija “”Fran Galović”” Koprivnica (Multimedija), utorak, 16.11.2010.u 10.00 sati.

Lijepo vas molimo da prijavite svoj dolazak najkasnije do srijede, 10.11.2010. prijavnicom koju ćemo vam poslati u elektroničkom obliku na službenu e-adresu vaše ustanove. Nakon što ispunite prijavnicu, pošaljite ju na e-adresu:
os-koprivnica-002-1@skole.t-com.hr
(NAPOMENA: sudionici koji nisu iz škola, odnosno, kojima nije potrebna potvrda o sudjelovanju na stručnom skupu, ne trebaju slati ispunjenu prijavnicu, već samo potvrditi svoj dolazak na e-mail ljiljana@knjiznica-koprivnica.hr)

Edukacija će biti najučinkovitija ako joj prisustvuju ravnatelji i školski knjižničari. U slučaju nemogućnosti dolaska, molimo ravnatelje da imenuju svoju zamjenu.

S obzirom na promjene u informacijskim potrebama učenika i učitelja, a još više u načinima pretraživanja i pronalaženja pravovaljane, točne i pouzdane informacije ne samo u tiskanim, nego sve više i u elektroničkim medijima, ova tema pokazala se krucijalnom u današnjem odgojno-obrazovnom procesu. Podrška ravnatelja škola je nemjerljiva u razvijanju informacijske pismenosti, kao središnjeg skupa vještina i sposobnosti u konceptu cjeloživotnog učenja. S druge strane, školski knjižničari su ključne osobe u organiziranju izvora informacija i znanja te u učinkovitoj podršci učenicima i učiteljima u stjecanju informacijske pismenosti.

Voditeljice radionice: dr. sc. Sonja Špiranec, docent i dr. sc. Mihaela Banek Zorica, docent, Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Ciljevi radionice: Sudionici će kroz kombinaciju predavanja i rada u grupama upoznati koncept informacijske pismenosti i preprjeke u provođenju programa informacijskog opismenjivanja, osvijestiti vlastitu ulogu u informacijskom opismenjivanju, razumjeti polazišta i okvire za razvoj novih programa informacijskog opismenjivanja te se osposobiti za koncipiranje i implementaciju takvog programa.

Raspored:

  1. 10.00 – 10.45 Informacijska pismenost u školama: između iluzije i potrebe
  2. 10.45 – 11.30 Rad u grupama
  3. 11.30 – 11.45 Pauza
    11.45 – 12.15 Struktura programa informacijske pismenosti i ishodi učenja
  4. 12.15 – 12.45 Rad u grupama
  5. 12.45 – 13.15 Vrednovanje informacija: težište u informacijskom opismenjivanju
  6. 13.15 – 13.30 Pauza
  7. 13.30 – 14.00 Rad u grupama

Partnerstvo ravnatelja, učitelja, knjižničara i ostalih suradnika u nastavi, a na institucionalnoj razini partnerstvo škola i narodnih knjižnica je najučinkovitiji odgovor na nove izazove informacijskog okruženja. Nakon ove edukacije za ravnatelje i školske knjižničare planiramo nastavak u proljeće 2011. s primjerima dobre školske prakse za voditelje svih školskih aktiva naše Županije te narodne i školske knjižničare.

U očekivanju vašeg dolaska, s poštovanjem vas pozdravljamo.

Adrijana Hatadi Crnjaković, prof., v.r. voditeljica ŽSV-a
mr.sc.Dijana Sabolović-Krajina, knjižničarska savjetnica, v.r.
ravnateljica Knjižnice i čitaonice “”Fran Galović”” Koprivnica