23. Godišnja skupština u Pitomači

U Pitomači je 20. svibnja 2005. održana

23. godišnja skupština

Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja.

Budući da je Pučka knjižnica i čitaonica u Pitomači otvorila svoja vrata korisnicima u preuređenom i proširenom prostoru u Mjesecu hrvatske knjige 2003., kolege knjižničari našeg društva imali su priliku vidjeti novu knjižnicu.

Skupštinu su pozdravili Slavica Vitković, voditeljica Pučke knjižnice i čitaonice u Pitomači, Zdravko Dijaković, načelnik Općine Pitomača i Ilija Pejić, predsjednik našeg društva. Na skupštinu je došlo osamde-set knjižničara iz narodnih i školskih knjižnica.

Nakon izbora radnog predsjedništva i usvajanja dnevnog reda uslidio je stručni dio skupštine. Mr. Tinka Katić svojim je izlaganjem obraz-ložila što, zašto i kako pristupiti projektima digitalizacije. Time nam je dala konkretne odgovore na upite o digitalizaciji građe, koja je u ne-kim knjižnicama našeg društva već prisutna no neke tek čeka taj zadatak.

Marjana Janeš-Žulj,ravnateljica Gradske knjižnice ”Franjo Marković” iz Križevaca, održala je predavanje ”Digitalizacija rukopisne knjige iz 1443.”, te promociju građe na CD ROM-u.

Nagrađivane svojim projektom ”Preradović na Internetu”, Tatjana Cifrak-Kostelac i Zorka Renić, iz Narodne knjižnice ”Petra Prera-dovića” iz Bjelovara predstavile su nam svoj rad i održale promociju CD ROM-a. Kristian Ujlaki, knjižničar iz Gradske knjižnice ”Fran Galović” iz Križevaca izložio nam je finski knjižnični sustav koji je upo-znao za petodnevnog boravka u toj zemlji.

Troje mladih knjižničara Koprivničko-križevačke županije Suzana Knežević, Danijela Petrić i Mario Zovko, izvijestili su nas o svom studijskom posjetu nizozemskim narodnim knjižnicama.

Ljiljana Vugrinec, glavna urednica našeg časopisa, predstavila je 7. broj Sveska koji je ove godine još bogatiji člancima i prilozima o do-gađanjima sa cijelog područja našeg Društva. Izlaganjima na deset postera kolege i kolegice priveli su kraju stručni dio skupštine

Radni dio započeo je sa izvješćima o radu Društva u proteklom razdoblju.

Na ovoj skupštini dodijeljena su Priznanja Društva za izniman dopri-nos u radu.

Priznanja su primili Matija Sekulić iz Narodne knjižnice u Garešnici, Ivan Zelenbrz, ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica i Vladimir Brabec iz Osnovne škole u Suhopolju.

Nakon radnog dijela slijedio je ručak i druženje na obiteljskom imanju ”Zlatni klas” nedaleko Pitomače.

Silvija Šolc

 

Teme:

 

T. Katić: Digitalizacija knjižnične građe

M. Janeš-Žulj: Digitalizacija rukopisne knjige iz 1433.g.: promocija CD-ROM-a

T. Cifrak-Kostelac, Zorka Renić: Preradović na internetu: promocija CD-ROM-a

K. Ujlaki: Knjižnični sustav Finske

S. Knežević, D. Petrić, M. Zovko: Knjižnice u Nizozemskoj

Lj. Vugrinec: Promocija 7. broja glasila Svezak

 

Iz foto arhive:

23. Godišnja skupština u Pitomači0  23. Godišnja skupština u Pitomači1  23. Godišnja skupština u Pitomači2  23. Godišnja skupština u Pitomači3  23. Godišnja skupština u Pitomači4  23. Godišnja skupština u Pitomači5  23. Godišnja skupština u Pitomači6  23. Godišnja skupština u Pitomači7  23. Godišnja skupština u Pitomači8  23. Godišnja skupština u Pitomači10  23. Godišnja skupština u Pitomači11  23. Godišnja skupština u Pitomači12   23. Godišnja skupština u Pitomači13  23. Godišnja skupština u Pitomači14  23. Godišnja skupština u Pitomači15  23. Godišnja skupština u Pitomači16  23. Godišnja skupština u Pitomači17