22. Godišnja skupština u Čazmi – Predavanje Nabava i obrada neknjižne građe

 Tina Gatalica
e-mail: tina.gatalica@bjelovar.com

NABAVA I OBRADA NEKNJIŽNE GRAĐE

NABAVA

Standardi za narodne knjižnice u RH (čl.20)

 

Multimedijska se građa organizira kao zasebna zbirka u svakoj knjižnici. Početni broj jedinica mora biti najmanje 500 (CD, CD-rom, audiokaseta, videokaseta i sva ostala elektronička građa).

Prosječni standard prinove AV građe je 10 jedinica na 1000 stanovnika (čl.25)

Najmanje 10% ukupnih sredstava za nabavu

Narodna knjižnica

IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za razvoj službi i usluga

Oblici građe :

– knjige u tvrdom i mekom uvezu

– brošure i sitni tisak

– novine i časopisi

– digitalne informacije na Internetu

– online baze podataka

– baze podataka na CD ROM-u

– softverski programi

– mikrooblici

– kasete i kompaktni diskovi (CD)

– digitalni videodiskovi (DVD)

– videokasete

– laserski diskovi

– građa tiskana velikim slovima

– građa na Brailleovu pismu

– zvučne knjige

– elektroničke knjige

– plakati

Standardi za školske knjižnice (knjižnična građa, čl.11 i čl.15)

Knjižničnu građu čine:

-tiskovine (knjige, časopisi, novine i sl.)

– AV građa (gramofonske ploče, magnetofonske vrpce, dijapozitivi, audiokasete i videokasete,

mikrofilmovi, kompakt diskovi)

– elektroničke publikacije ili elektronička građa (kompakt diskovi, magnetske vrpce, diskete, baze podataka,

online publikacije)

– didaktičke igre (u knjižnici osnovne škole)

Broj jedinica AV i elektroničke građe utvrđuje svaka škola prema svojim potrebama i raspoloživim sredstvima, ali ne može biti manji od 0,5 jedinica po učeniku i učitelju, odnosno nastavniku i stručnom suradniku.

Knjižnična građa se dopunjava svake školske godine s 0,5 do 2 knjige i 0,5 jedinica AV i elektroničke građe po učeniku i nastavniku.

VRSTE AV GRAĐE

Prema sustavima za pohranu:

 

– samo zvuka (gramofonske ploče, magnetofonske vrpce, zvučne kasete, CD-i)

– samo slike (foto CD)

– zvuka, pokreta i slike (videokasete, DVD-i, CD ROM-i, CD-i)

 

Prema sadržaju:

 

– glazba (ozbiljna, džez, zabavna, folklorna)

– govorne snimke (tečajevi za učenje stranih jezika, liter. tekstovi za djecu i odrasle, govori poznatih osoba)

– filmovi (igrani – televizijske i filmske prilagodbe književnih djela, crtani, dokumentarni, obrazovni)

– računalni programi

– računalne igre

Glazbena zbirka – u narodnoj knjižnici trebaju biti zastupljene različite vrste glazbe i govorne snimke. Na temelju proučavanja stručne literature i potreba korisnika u Hrvatskoj preporučuju se ovi omjeri:

 

85% glazbenih snimaka (60% ozbiljne glazbe, 10% džeza, 10% zabavne, 5% folklorne glazbe)

15% govornih snimaka (tečajevi za učenje stranih jezika, zvučne knjige)

OBRADA

 

Stručna obrada AV i elektroničke građe obuhvaća:

 

1. vođenje zasebne knjige inventara za svaku

pojedinu vrstu građe

2. sadržajnu obradu – primjenjivanje sustava UDK

3. katalogizaciju – primjenjivanje međunarodnih standarda za opis neknjižne građe

  • ISBD(NBM) – Međunarodni standardni bibliografski opis za neknjižnu građu. Zagreb : HBD, 1993.
  • ISBD(ER) – Međunarodni standardni bibliografski opis elektroničke građe. Zagreb : HKD, 2001.
  • Verona, Eva. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga (1.i 2. dio). Zagreb : HBD, 1983-1986.
  • Priručnik za UNIMARC. 2. hrvatsko izd. Zagreb : HKD, 1999.
  • Juričić, V., Vukasović-Rogač, S.: Glazbene zbirke u narodnim knjižnicama. Rijeka : Naklada Benja, 1998.

Katalozi nekih domaćih knjižnica:

NSK – www.nsk.hr

KGZ – www.kgz.hr

NR ‘PP’ Bjelovar – www.bjelovar.com/narodna/

 

INVENTARIZACIJA AV GRAĐE

SIGNIRANJE

 

1. oznaka vrste građe

2. klasifikacijska oznaka

3. autorska oznaka

4. naslovna oznaka

 

Kompakt disk ili CD

. Papandopulo, Boris. Hrvatska misa

. Hrvatska tradicijska glazba

CD783

PAPAN

hrv

CD

784.4

HRVAT

 

Zvučna kaseta

. Hay, Louise. Moć ozdravljenja je u nama

. Dickens, Charles. Božićna pjesma

ZK159.9

HAY

moć

ZK820

DICKE

bož

 

Videokaseta

. Sudović, Zlatko. Nacionalni parkovi Hrvatske

. Papić, Krsto. Tajna Nikole Tesle

V502

SUDOV

nac

V778.5

PAPIĆ

taj

 

CD-ROM

. Encyclopedia Britanica

. Goluža, Lazo. Asocijacije

CR

03

ENCYC

CR794

GOLUŽ

aso

 

DVD

. Coppola, Francis Ford. Apokalipsa danas

E778.5

COPPO

apo

 

– Kataložni opis videkasete. Igrani film. Odrednica na redatelja.

– Ulogu naslovne stranice kod AV građe preuzima sama jedinica ili naljepnica, spremnica i popratna tekstualna građa. Prednost se daje izvorima koji su trajno povezani s jedinicom.

 

 

– Kataložni opis videkasete. Igrani film. Odrednica na redatelja.

– Ulogu naslovne stranice kod AV građe preuzima sama jedinica ili naljepnica, spremnica i popratna tekstualna građa. Prednost se daje izvorima koji su trajno povezani s jedinicom.

 

– Kataložni opis zvučne kasete. Glazbeno djelo. Odrednica na skladatelja. Sporedna kataložna jedinica na autora stihova.

– Kataložni opis zvučne kasete. Govorna snimka. Odrednica na prvog autora govornog tečaja. Sporedna kataložna jedinica na drugog autora.

 

– Kataložni opis glazbenog CD-a. Odrednica je stvarni naslov. U podacima o odgovornosti navode se skladatelji, izvođači, dirigent, orkestar.

 

– Katalogizacija glazbenog CD-a. Odrednica na skladatelja

 

– Kataložni opis CD-a. Govorna snimka.

 

– Kataložni opis CD ROM-a. Višerazinski opis.

 

 

– Za svu mjesno dostupnu elektroničku građu moraju se u napomeni navesti zahtjevi sustava za korištenje. Zahtjevi sustava obuhvaćaju: naziv modela i/ili broj uređaja, veličinu memorije, naziv operativnog sustava, softverski zahtjev.

– Kataložni opis CD ROM-a. Formalna odrednica.

– U prvom se elementu materijalnog opisa kod katalogizacije elektroničke građe imenuju i nabrajaju materijalni dijelovi na kojima je pohranjena jedinica:

npr. 1 optički disk(CD ROM)

3 diskete

 

Narodna knjižnica “Petar Preradović”

Bjelovar

NABAVA AV GRAĐE

 

CD

CD ROM

DVD

VIDEO KASETE

AUDIO KASETE

GRAM. PLOČE

POČETAK NABAVE

1994.

1995.

2004.

1990.

1983.

1965.

UKUPAN BROJ JEDINICA GR.

737

292

21

749

252

562

NABAVA U 2003. GOD.

214

82

0

259

6

0

PRAVILA POSUDBE AV GRAĐE:

 

. Odjednom se mogu posuditi 2 CD-a ili ploče na Studijskom odjelu ili jedan CD na Dječjem odjelu na rok od 7 dana

. 1 CD ROM na 7 dana

. 1 videokaseta na 3 dana