ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA, UREDNIŠTVA SVESKA POVJERENSTVA ZA RAZVOJ METELA

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,
PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA
Trg Eugena Kvaternika 11
43000 Bjelovar
Ur. broj : 7/09

Bjelovar, 09. veljače 2009.

 

ZAPISNIK
SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA, UREDNIŠTVA SVESKA I
POVJERENSTVA ZA RAZVOJ METELA
održanog 03. veljače 2009. s početkom u 9,00 sati u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica, Zrinski trg 6 .

 

Sastanku su nazočili: Anica Šabarić, predsjednica Društva, Sanja Jozić, tajnica i zapisničarka sastanka, Ilija Pejić, Ljiljana Vugrinec, Karlo Galinec, Marjana Janeš-Žulj, Ivana Ledić, Danijela Crnčić, Vinka Jelić-Balta, Zorka Renić, Tatjana Kreštan, Luca Matić, Romana Horvat, Dijana Sabolović-Krajina, Štefanija Bujger

 

Dnevni red :

1.         Pripreme za izdavanje 11. broja „Sveska“
2.         Informacije o tiskanju Zbornika sa stručnog skupa u Daruvaru
3.         Dogovor o organizaciji 27. Skupštine Društva (mjesto, predavači, kandidati za    priznanje Društva …)
4.         Obrada periodike u METEL-u (dogovor između knjižnica tko će obrađivati koje naslove)
5.         Razno

Ad1.) Glavna urednica Sveska, Zorka Renić, izvještava o prispjelim radovima, urednici rubrika također. Kolegica Ljiljana Vugrinec još će podsjetiti prof. Tatjanu Aparac – Jelušić da napiše uvodnik na temu Obrazovanje knjižničara, a i kolegicu Ivanku Stričević da člankom sudjeluje u Svesku. Kolegica Štefanija Bujger predlaže za iduće brojeve Sveska rubriku Predstavljamo knjižnicu. Zadnji rok za predaju radova za Svezak je kraj veljače.

Ad2.) Kolegica Zorka Renić izvještava da su radovi za Zbornik Iz povijesti naših knjižnica prikupljeni, obrađeni, prerađeni i recenzirani (recenzenti Vesna Turčin i Marina Čizmić Horvat) . Hrvatsko knjižničarsko društvo je suizdavač Zbornika (Biblioteka Izdanja). HKD će napraviti pripremu za tisak (prijelom, dizajn), dok će naklada biti 400 primjeraka.  Rok tiskanja je prije skupštine Društva, početak svibnja.

Ad3.) 27. Skupština Društva održat će se 15. svibnja 2009. u Koprivnici. Predavači na skupštini biti će Tatjana Aparac-Jelušić na temu Obrazovanje knjižničara, a na prijedlog kolegice Dijane Sabolović-Krajina prihvaćeno je i predavanje kolege Drage Katalenca na temu Knjižnična mreža. Kolega Ilija Pejić održat će predavanje na temu kako napisati i objaviti znanstveni rad.  Anica Šabarić obavještava da knjižnica Virovitica želi predstaviti promotovni CD o svojoj knjižnici, no budući da imamo dosta stručnih predavanja to bi nam oduzelo mnogo vremena pa je odlučeno da se CD  projicira uz poster izlaganja. Ove godine za priznanje Društva izabrani su kolege Ivančica Gagro – Gradska knjižnica „Franjo Marković“ Križevci, Jerko Barišić  OŠ „Grigor Vitez“ Sv. Ivan Žabno, Fanika Stehna Središnja knjižnica za češku nacionalnu manjinu u Hrvatskoj i Kristian Ujlaki Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica.
Kolegica Dijana Sabolović-Krajina obavještava nas o aktivnostima Komisije za upravljanje i o projektu Mijenjam knjižnicu (program razmjene knjižničara, odnosno učenje o drugima – jednodnevni programi edukacije, upravljanja uslugama koje knjižnica domaćin priprema u dogovoru s knjižnicom gostom). Projekt ćemo pokušati provesti na razini Društva na taj način da prvo svi ravnatelji ispune anketni upitnik i vidi se zainteresiranost knjižnica za sam projekt , a i programe koje knjižnice nude i žele naučiti od drugih.

Ad4.) Pokušat ćemo na nivou Društva organizirati obradu periodike u Metelu, znači da svi ne obrađujemo sve, već da svaka knjižnica preuzme dio naslova. Kolegica Štefanija Bujger iz Knjižnice Bjelovar izvijestila nas je koje je časopise ona već obradila i kako bi bilo dobro napraviti raspodjelu obrade. Tako Knjižnica Koprivnica preuzima obradu časopisa Dijete i društvo ; Knjižnica Đurđevac Drvo znanja ; Knjižnica Križevci Ekološki glasnik ; Knjižnica Daruvar Meridijane ; Knjižnica Virovitica National Geographic Hrvatska ; Knjižnica Čazma Hrvatsku reviju, a Knjižnica Bjelovar književne časopise Književna smotra i Republika. Budući da nijedna knjižnica na području našeg Društva, osim Bjelovara,  ne obrađuje časopise potrebno je organizirati edukaciju knjižničara. U suradnji s Dankom Tkalecom organizirat će se  4. ožujka 2009. predavanje o obradi periodike u Metelu. Kolegica Štefanija Bujger napravit će uvodno predavanje, a nakon toga će Danko Tkalec objasniti obradu periodike u Metelu.

Ad5.) Dogovoreno je da će slijedeći sastanak Glavnog odbora i Uredništva Sveska biti krajem ožujka u Knjižnici Đurđevac. Napisati će se obavijest o održavanju 27. skupštine Društva sa glavnim temama i pozivom za poster izlaganja, te obavijest o Stručnom predavanju o obradi periodike i proslijediti svim knjižnicama.

Bilješke sačinila
Sanja Jozić