Zapisnik sa sastanka Glavnog odbora i uredništva sveska, Koprivnica, 19. prosinac 2012.

Prisutni:  Tina Gatalica, Romana Horvat, Ranka Janus, Vinka Jelić-Balta, Lucija Miškić, Ivana

Molnar, Silvija Perić, Martina Poturiček, Ana Škvarić, Dijana Sabolović-Krajina,

Nikolina Sabolović, Ljiljana Vugrinec

Dnevni red:

  1. 15. broj Sveska
  2. 31. skupština Društva BPKP
  3. Razno

1.  Predsjednica pozdravlja prisutne i najavljuje da je dogovoreno nekoliko članaka za rubriku Tema broja, a to su:

Intervju s Krešimirom Macanom,

Karin Servatzy – Prisustvo knjižnice u virtualnom svijetu: prilika ili klopka? i

Ivana Hebrang Grgić – „Facebook knjižničar“: umijeće komuniciranja na društvenim mrežama.

Predloženo je nekoliko članka za rubriku Tema broja, a to su:

Petar Lukač članak o e-knjigama,

Kristijan Ulajki trebao bi objedini članke koji će pristizati iz pojedinih knjižnica našeg Društva o digitaliziranoj građi tih knjižnica i

Lucija Miškić članak Analiza knjižnica Društva BPKP na društvenim mrežama.

Petra Lukača i Kristijana Ulajkija treba kontaktirati i provjeriti pristaju li napisati navedene članke.

Ljiljana Vugrinec je predložila da se treba točno definirati tko su sve članovi uredništva. Odlučeno je da se kontaktira sve bivše urednike pojedinih rubrika i provjeri žele li i dalje na neki način sudjelovati,  ali svakako pod uvjetom da se mogu i žele aktivno uključiti i dolaziti na sastanke.

Na sastanku su predloženi neki novi urednici rubrika:

Urednica rubrike Iz specijalnih knjižnica ostaje Zorka Renić.

Za urednicu rubrike Stručne vijesti predložena je Sanja Jozić, zamijenila bi Zorku Renić.

Za urednika rubrike Knjižnice u svijetu predložen je Ilija Pejić, zamijenio bi Ljiljanu Vugrinec.

Silvija Perić će kontaktirati predložene urednike.

Ljiljana Vugrinec ostaje u uredništvu,  a zadužena je za marketing Sveska.

Urednica rubrike Iz školskih knjižnica je Suzana Knežević.

Dogovoreno je da voditelji matičnih službi naših triju županija komuniciraju s lokalnim zajednicama te da se šalju zahtjeve za sufinanciranje tiskanja Sveska u svojoj lokalnoj zajednici.

Na sastanku je dogovoreno da rubriku Zavičajno nakladništvo treba ujednačiti jer je to temelj za bibliografiju zavičajnog nakladništva. Tina Gatalica je napisala kratke upute za pisanje članaka u toj rubrici.

Silvija Perić će napraviti kratke upute za urednike s nekim načelnim riješenima i generalnim uputama kako bi se ispravile pogreške u samom startu, odnosno da neke greške ne bi došle do glavne urednice.

Na sastanku je dogovoreno da se u Svesku tekstovi razdvoje na članke i vijesti. To bi bio prvi korak kojim bi se Svezak počeo približavati stručnom časopis.

2. Na sastanku je dogovoreno da će se 31. Skupština Društva održati 17. svibnja 2013. godine u  Čazmi. Okvirno je dogovoren vremenski raspored skupštine i predloženo je nekoliko predavača:

10:00 – 10:30             Krešimir Macan : predavanje (pristao je održati predavanje)

10:30 – 10:50             Petar Lukač : predavanje o e-knjigama i /ili Kristijan Ulajki predavanje o digitalnim knjižnicama

Petra Lukača i Kristijana Ulajkija treba kontaktirati i provjeriti pristaju li održati predavanje.

2  ili 3 mjesta ostala su slobodna  za ostale članove Društva koji žele održati predavanje na Skupštini.

Silvija Perić : Predstavljanje 15. broja Sveska.

Dogovoreno je da sva predavanja, osim prvog, traju najduže 20 minuta.

3.  Dijana Sabolović-Krajina obavještava da je Nacionalna i sveučilišna knjižnica povisila cijenu međuknjižnične posudbe. Iznosi da cjenik dovodi u pitanje elementarnu funkciju međuknjižnične posudbe, a to je smanjene jaza među knjižnicama i osiguravanja jednakog pristupa građi. Predlaže da se Društvo nekako očituje da Nacionalna i sveučilišna knjižnica preispita tu odluku.

Dijana Sabolović-Krajina potaknula je rasprava o manifestaciji Dani hrvatskih knjižnica  i dodjeli priznanja Knjižnica godine.  Postavljeno je nekoliko pitanja: Koji su kriteriji prilikom odabira? Koja je osnovna ideja?

Projekt Zelena knjižnica pokrenulo je Društvo bibliotekara Istre i žele taj projekt proširiti i na naše Društvo. Dogovoreno je da knjižnice trebaju osmisliti kako će sudjelovati u tome projektu. Većinom će knjižnice napraviti bookmarkere kojima će obratiti pozornost na svoju djelatnost iz tog područja, a to su većinom već postojeće usluge.

Dijana Sabolović-Krajina predlaže da članove Društva treba potaknuti na stjecanje viših zvanja u struci jer se time jača naša knjižničarska zajednica.

Jednoglasno je predloženo je da kao Društvo za dodjelu Nagrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu predložimo Iliju Pejića.

Dogovoreno je da se organizira izlet u lipnju ili rujnu 2013. godine. Martina Poturiček će za idući sastanak pronaći nekoliko lokacija.

Bjelovar, 20. prosinac 2012.

Lucija Miškić