ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA, BJELOVAR, 2/2011.

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,
PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA
Trg Eugena Kvaternika 11
43000 Bjelovar
Ur. broj : 2/11

Bjelovar, 16. veljače 2011.

ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA i UREDNIŠTVA SVESKA
održanog 08. veljače 2011. s početkom u 10,00 sati u knjižnici Medicinske škole Bjelovar

Sastanku su nazočili: Vinka Jelić Balta, Sanja Jozić zapisničar, Ljiljana Vugrinec, Marjana Janeš-Žulj, Ivana Ledić, Danijela Crnčić, Zorka Renić, Tatjana Kreštan, Romana Horvat, Silvija Perić, Ana Škvarić, Đurđica Krčmar Zalar

Dnevni red :

1.         13. broj „Sveska“
2.         29. Skupština Društva  – Đurđevac
3.         Pitanja i prijedlozi

Ad1.) Glavna urednica Sveska, Zorka Renić, izvještava da je do sada prispjelo nekoliko radova i da tek očekuje veći odaziv knjižničara, urednici rubrika također.
Voditelji ŽMS-i će još jednom proslijediti poziv za suradnju u Svesku svim knjižnicama na svom području.
Rubriku Zavičajno nakladništvo treba ujednačiti za što je zadužena urednica Marjana Janeš-Žulj, a budući da je 10 godišnjica rubrike autori će izabrati najznačajnije naslove u zadnjih 10 godina.
Urednici rubrika priloge šalju urednici Sveska složene u mape s imenom i prezimenom autora + knjižnica iz koje dolazi, tekstovima i slikama.
Na temu broja Predstavljanje knjižnice u javnosti stručni članak napisat će kolegica Alemka Belan Simić te održati predavanje na Skupštini.
Rubriku Stručne vijesti i Specijalne knjižnice umjesto kolegice Romane Lautar i kolege Kristiana Ujlakija preuzet će Silvija Perić iz knjižnice Virovitica . Rajna Gatalica napisat će članak o dobitnicima nagrade Društva za 2010. godinu.
Lekturu Sveska raditi će Anica Šabarić , a korekturu Mirjana Milinović.
Dizajn naslovne stranice kao i do sada prepustit ćemo Branku Šabariću. Za tiskanje treba pribaviti 3 ponude, no smatramo da će se suradnja s Tiskarom Horvat nastaviti.

Ad2.) 29. Skupština Društva održat će se 3. lipnja 2011. u Đurđevcu. Predavači na skupštini biti će Alemka Belan Simić na temu Predstavljanje knjižnice u javnosti i Jurica Pavičić s temom Marketing u kulturi.
Izlaganje će imati kolegice iz Bjelovara Vjeruška Štivić i Irena Hlupić Rašo sa temom Sati radosti – slobodno vrijeme djece u knjižnici.
Dio ovogodišnje skupštine posvetit ćemo predstavljanju rada školskih knjižničara, a izlaganje će imati  kolegica Melita Schmitz knjižničarka u OŠ Eugena Kumičića u Slatini.
Dogovoreno je da ća za Svezak članak o 10. okruglom stolu o slobodnom pristupu informacijama s temom: Utjecaj globalne ekonomske krize na knjižnice i slobodan pristup informacijama, KGZ-Gradska knjižnica, Zagreb, 10.12. 2010. pisati Vinka Jelić Balta ;  Mirjana Milinović bi mogla napisati o skupu Zajedno na dobrobit naših korisnika: suradnja dječjih i školskih knjižnica  koji je 19. ožujka 2010. održan u Knjižnici Medveščak ; o Skupštini u Tuhelju Tatjana Kreštan ; o Proljetnoj školi već je napisao Jerko Barišić
Ljiljana Vugrinec će napisati  o prošlom 7. savjetovanju na temu zavičajnih zbirki održanom u Šibeniku u jesen 2009., a što nam je potpuno promaklo napisati za prošli broj Sveska.
Budući da su kolege iz Koprivnice bila na dosta skupova na kojima su i imali izlaganja bilo bi dobro da i napišu nekoliko riječi o sudjelovanju za Svezak i to :

1)      IFLA – Svjetski knjižnični i informacijski kongres i 76. generalna konferencija i skupština Međunarodnog saveza knjižničarskih društava i organizacija “Open access to knowledge – promoting sustainable progress / Otvoren pristup znanju – promicanje održivog razvoja” , Gothenburg, Švedska, 10.-15.8.2010. (bili su Kristian Ujlaki i Dijana Sabolović-Krajina)
2)     LIDA – Međunarodna konferencija (Libraries in the Digital Age), Zadar, 25.5. – 28.5.2010. (pisao bi Petar Lukačić koji je tamo imao izlaganje na posteru)

3) Međunarodni interdisciplinarni stručni skup „Knjiga i slobodno vrijeme“, Gradska knjižnica Marka  Marulića Split, Split, 24.9.2010. (bila je i i imala izlaganje pa bi i pisala Dijana Sabolović-Krajina)

4)     PredavanjeBarbare M. Jones, American Library Association: Privacy Rights in the Digital Age: The Role of Libraries in the “”””Peep Culture”””” (Pravo na privatnost u digitalno doba: uloga knjižnica u “”””kulturi zavirivanja””””), Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 9. 12. 2010. (pisala bi Dijana Sabolović-Krajina)

5)      7. okrugli stol  za osobe s posebnim potrebama “Knjiga svima: literature namijenjena korisnicima posebnih knjižničnih programa”, Zagreb, 17.9.2010. (pisala bi Vesna Prvčić)

6)     16. susret slovenskih putujućih knjižničara – Slovenija, Ravne na Koroškem, 18.06.2010. (pisao bi Mladen Tudić)

7)     3. okrugli stol Knjižnice i suvremeni menadžment – Tema: Upravljanje ljudskim resursima u kontekstu cjeloživotnog obrazovanja, KGZ – Gradska knjižnica Zagreb, Zagreb, 16.4.2010. (informaciju bi napisala  D. Sabolović-Krajina)

Ad3.) Dogovoreno je da će slijedeći sastanak Glavnog odbora i Uredništva Sveska biti 12.4.2011. Adresar Društva treba skinuti sa web stranice dok se ne usklade svi podaci s HKD-om i računovodstveno.

Predsjednica i dopredsjednica  su 9.2.2011. usmeno donijele neke operativne zaključke oko organizacije skupštine :

OKVIRNI PRIJEDLOG SATNICE SKUPŠTINE

 • glavna tema i predavači skupštine u 2011. dogovoreni su još 26.10.2010., pa prema tome kod utvrđivanja satnice i programa Skupštine prvenstveno treba uvažiti već pozvane izlagače (Belan-Simić i Pavičić) koje smo prema navedenom dogovoru na Glavnom odboru 26.10.2010.  sami odabrali i već pozvali da dođu (na prošloj sjednici Glavnog odbora zadatak da ove ljude kontaktiraju radi suradnje u Svesku i radi nastupa na Skupštini dobile su Vinka Jelić i Ljiljana Vugrinec, što su na traženje Glavnog odbora i učinile, te dobile pozitivne odgovore tj. pristanak na suradnju predavača)
 • poseban blok od 45 minuta namijenjen prvenstveno školskim knjižničarima – što je na sastanku dato kao prijedlog – svakako se može planirati već za sljedeću skupštinu (2012.), pa i jedan od pozvanih izlagača može biti neki od stručnjaka iz hrvatskog školskog knjižničarstva, ali to svakako treba planirati već u jesen pa onda tako i dogovarati.
 •  međutim,  na ovoj skupštini zbog već ranije dogovorenih i pozvanih predavača  nije  moguće odvojiti predloženih 45 minuta za izlaganje koje bi bilo posebno namijenjeno problematici školskih knjižnica jer bi se u tom slučaju moralo značajno smanjivati već utvrđeno i dogovoreno vrijeme izlaganja odnosno radionice predviđeno za pozvane predavače, a to bi opet znatno utjecalo na kvalitetu pozvanih izlaganja i u konačnici krajnju korist koju bi od pozvanih izlaganja trebali imati sudionici skupštine
 • svakako treba naglasiti kako školski knjižničari sigurno neće biti zakinuti jer interaktivno predavanje (ili radionica)  na temu knjižničnog marketinga može biti jednako korisno i školskim knjižničarima, kao i narodnim knjižničarima, ili bilo kojim drugim knjižničarima. Možda još i više školski knjižničari trebaju ova znanja jer su u svojoj knjižnici jedini zaposlenici, pa moraju raditi sve poslove, pa i baviti se marketingom, odnosno prezentirati svoje usluge i privlačiti korisnike, prepoznavati njihove potrebe, prilagođavati se njima, i privlačiti ih da koriste knjižnične usluge, itd.
 • slično je i je i s temom o kampanji Javnog zagovaranja HKD-a koja se tiče svih knjižnica, i svih knjižničara – jer generalna svrha ove kampanje upravo je općenito poboljšati vidljivost svih knjižnica u društvu, osobito narodnih i školskih koje su namijenjene najvećem krugu korisnika. Naime, ako na niovu cijelog društva putem ove kampanje uspijemo javnost više senzibilizirati o postojanju i svrsi knjižnica općenito, uz pomoć te iste javnosti mogli bismo uspješnije nastupati prema financijerima i zahtijevati da država na svim razinama iz sredstava poreznih obveznika napokon počne financirati napr. i školske knjižnice .
 • Za drugi dio skupštine ipak bi (uz postere) trebalo planirati blok domaćih izlaganja, jer i kolegama s područja našega Društva – koji to žele – treba omogućiti da prezentiraju ono najvrednije što su radili u prošloj godini – s tim da bi izlaganja u ovom dijelu trebala biti relativno kratka – po 15 min.
 • U ovaj blok može ući kolegica iz školske knjižnice u Slatini koju je predložila Silvija Perić, tako da i školski knjižničari i na ovoj skupštini dobiju barem jednog svog predstavnika među izlagačima, i barem jednu temu koja je baš njima namijenjena, a istovremeno je i iskustvo koje vrijedi prenijeti i knjižničarima svih drugih knjižnica.
 • Potom svakako treba uvrstiti prezentaciju Kristiana Ujlakija o njegovom sudjelovanju na IFLA-i 2010. Naime, Društvo je sufinanciralo njegov odlazak na IFLA-u i uvjetovalo da on o tome izvjesti članove Društva, dakle, to je i njegova obaveza, ali moramo na to gledati istovremeno i kao na našu veliku prednost – da iz prve ruke dobijemo informacije s najvećeg i najznačajnijeg skupa kolegijalnih knjižničarskih društava na svijetu (pri tom smo jedino Društvo u Hrvatskoj koje je osim Zagrebačkog imalo predstavnike na IFLA-i)
 • na kraju, u blok domaćih izlaganja trebalo bi uvrstiti i bjelovarske kolegice s Dječjeg odjela, koje su se same javile sa željom da održe kratko izlaganje – zbog toga što njihov odjel nesumnjivo ima zapaženu stručnu reputaciju u Hrvatskoj pa shodno tome i njihovo izlaganje može biti i vrijedno i korisno za članove Društva, ali i zato što su samoinicijativno uložile trud u pripremu izlaganja, a u tu svrhu su i jedine iz cijeloga Društva uputile pisanu zamolbu Glavnom odboru – pa i to treba cijeniti
 • Sve izlagače u bloku domaćih izlaganja treba zamoliti da svoja izlaganja napišu i u obliku teksta za Svezak, tako da kratkoća izlaganja od 15 min ne bi trebala biti problem za članove Društva da u cijelosti ne “”””dožive”””” njihove teme.
 • Kad se još uvrsti promocija Sveska,  izvješća i planovi, te dodjele nagrada najknjižničarima, uz razgledavanje postera za vrijeme polusatne pauze između 1. i 2. dijela Skupštine,  i prvi i drugi dio skupštine mogli bi trajati jednako – po 1 sat i 45 min, ili ukupno 4 sata i 30 minuta s uračunatim kašnjenjima ukupno po 15 min u svakom bloku;  Skupština bi mogla trajati od 9.30 do 14.00 h, a najkasnije do 14.30, poslije čega bi bio organiziran zajednički ručak.

Bilješke sačinila:
Sanja Jozić

Iz foto arhive:

ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA, BJELOVAR, 2/2011.0  ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA, BJELOVAR, 2/2011.1  ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA, BJELOVAR, 2/2011.2  ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA, BJELOVAR, 2/2011.3  ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA, BJELOVAR, 2/2011.4  ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA, BJELOVAR, 2/2011.5  ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA, BJELOVAR, 2/2011.6  ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA, BJELOVAR, 2/2011.7  ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA, BJELOVAR, 2/2011.8  ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA, BJELOVAR, 2/2011.9  ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA, BJELOVAR, 2/2011.10  ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA, BJELOVAR, 2/2011.11