Zapisnik sa sastanka Glavnog odbora i uredništva sveska, 17. prosinca 2013.

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA
Trg E. Kvaternika 11 43000 Bjelovar
Ur. broj: 62/13

 

ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA

KRIŽEVCI, 17. PROSINCA 2013.

Prisutni: Katarina Belančić, Tina Gatalica, Irena Gavrančić, Romana Horvat, Ranka Janus, Vinka Jelić-Balta, Marijana Janeš-Žulj, Suzana Knežević, Tatjana Kreštan, Lucija Miškić, Zorka Renić, Martina Sanković, Ana Škvarić i Ljiljana Vugrinec.

 

Dnevni red:

Informacije o radu Društva knjižničara BPKP

  1. financije
  2. 16. broj Sveska
  3. 32. skupštinu DK BPKP
  4. Razno

Ad. 1. Marijana Janeš-Žulj, ravnateljica Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci pozdravlja sve prisutne. Predsjednica otvara sastanak i predstavlja dnevni red.

Izvješće o izvršenju financijskog plana iznosi Vinka Jelić-Balta. Društvo pozitivno posluje, ali budžet se svake godine sve slabije puni.

Zamolbe za sufinanciranje izdavanja 16. broja Sveska poslane su: Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (10.9.2013.), Koprivničko-križevačkoj županiji (22.10.2013.). Gradu Bjelovaru (30.10.2013.) i Gradu Koprivnici (12.12.213.).

 

Ad. 2. Tema 32. Skupštine i Sveska, kako je dogovoreno na prethodnom sastanku, je Knjižnice za mlade. Na sastanku je dogovoreno da pozovemo nekoliko stručnjaka koji će napisati članke za rubriku Tema broja, a s njima će oblik članka dogovoriti Ilija Pejić, urednik te rubrike. Svi prisutni su se složili da pozovemo Alku Stropnik, Bornu Lulića i Kristinu Čunović.

Silvija Perić se izjasnila da više ne može biti glavna urednica, tu funkciju ove godine preuzet će Vinka Jelić-Blata, a Ana Škvarić će biti njena zamjenica. Svi prisutni su se složili.

Dogovoreno je da prije tiskanja Sveska provjerimo ponude tiskara i odaberemo povoljniju tiskaru.

Urednici rubrika će ostati isti.

Vinka Jelić-Balta, napominje da je iduća Skupština izborna te da razmislimo i o mogućoj idućoj predsjednici Društva.

Suzana Knežević iznosi da je Svezak sadržajno puno kvalitetniji od grafičkog dizajna.

Ljiljana Vugrnec iznosi kako Svezak nema grafičkog urednika. Dogovor uredništva je bio da Svezak tako izgleda jer je to stručni časopis. Glavni urednik je s grafičarem u tiskari radio na prijelomu, no to sve ovisi od tiskara. To je obično bilo u cijeni tiskanja i to je dosada bila najjeftinija opcija. Kod prijeloma je najbolje da bude prisutan glavni urednik jer je najbolje upoznat sa svim tekstovima. To je opsežan posao jer u jednom Svesku sudjeluje preko sto suradnika.

Vinka Jelić-Balta i Suzana Knežević provjeriti cijene za grafičkog urednika.

Možda dođe i do promjene naslovnice Sveska, jer Branko Šabarić je radio naslovnu stranicu, ali zbog preseljenja u drugu državu možda više neće to moći raditi.

Dogovoreno je da tajnica, Lucija Miškić, pošalje poziv svim članovima Društva da pišu za 16. broj Sveska. Članci se mogu slati do 15.2. U pozivu ćemo pozvati članove da se prijave i za izlaganja na Skupštini.

Ljiljana Vugrinec iznosi prijedlog da bi trebalo u Svesku pisati tko je urednik koje rubrike u impresumu i na početku svake rubrike. To je bitno kad se prijavljuje za napredovanje u struci da svako napismeno ima što je gdje radio.

U Vjesniku bibliotekara Hrvatske je izišao prilog Svezak – stručni časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja koji su napisale Zorka Renić i Silvija Perić.

U knjizi Prilog za bibliografiju hrvatskog narodnog knjižničarstva navedeno je dosta članaka iz časopisa Svezak.

Tina Gatalica i Zorka Renić su se javile da će napraviti biografiju radova objavljenih u Svesku.

Ljiljana Vugrinec, predlaže da se Svezak tiska u nakladi od 600 primjeraka jer se više časopisa podijeli kad se održava Skupština Hrvatskog knjižničarskog Društva.

Ad. 3. 32. skupština Društva knjižničara BPKP će se održati u Pitomači 23. svibnja 2013., datum se možda promijeni ovisno o pozvanom predavaču. Uvodno predavanje će održati Borna Lulić. Tina Gatalica će s njim dogovoriti predavanje. Ostalo vrijeme je namijenjeno članovima Društva koji se prijave za izlaganje.

Irena Gavrančić, ravnateljica Knjižnice i čitaonice u Pitomači, se zahvaljuje na ukazanoj časti da se u Pitomači održi Skupština. Predlože da postoji mogućnost da se medijski bolje poprati Skupština, da se prvo izlaganje prenosi na lokalnoj radio postaji. Svi su se složili da je navedena ideja dobra.

Ad. 4. Lucija Miškić iznosi da je uplaćena članarina HKD-u za one članove koji su platili članarinu Društvu za 2013. godinu. Jelana Kovačić-Dvekar je poslala svima koji trebaju platiti članarinu obavijest o uplati e-mailom, neki su članovi odgovorili, a neki nisu.

Vinka Jelić-Balta i Ljiljana Vugrinec će sastaviti prijedlog ravnateljima da se osnuje povjerenstvo za stručnu podršku u Metelu. Tim će uključivati knjižničare iz narodnih knjižnica, a cilj je da postoji jedna ujednačena verzija Metela te da se poprave pojedini moduli, npr. statistika i sl.

Na prethodnom sastanku je prihvaćen prijedlog da prijavimo Svezak za nagradu Zaklade „Dr. Ljerka Markić-Čučuković“, ali taj natječaj nije objavljen i upitno je uopće hoće li se objaviti.

Za Nagradu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu poslat ćemo prijavu za Iliju Pejića. Prijave se mogu slati do 31. prosinca 2013.

Za „Kukuljevićevu povelju“ , također, trebamo poslati prijave. Svi prisutni su se složili da ove godine za tu nagradu prijavimo Anicu Šabarić, a nakon toga Tinu Gatalicu.

Za nagradu Eva Verona je dogovoreno da šaljemo prijave. Za 2014. godinu će se poslati prijava za Anu Škvarić i Rajnu Gatalicu.

Možda sve te prijave i ne prođu, ali to je priznanje Društva da je prepoznalo njihov rad i doprinos Društvu knjižničara BPKP.

Idući sastanak će se održati u Daruvaru nakon 15. veljače 2014.

U Bjelovaru 18. prosinca 2013.

Lucija Miškić

PDF : ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA 17.PROSINCA 2014