ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA ČASOPISA »SVEZAK«

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,
PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA
Bjelovar, Trg E. Kvaternika 11
Ur. broj:  45/09
Bjelovar, 8. prosinca 2009.

ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA ČASOPISA  »SVEZAK«

održanog 8. prosinca 2009. u  knjižnici Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 9, s početkom u 10 sati.

Sastanku su nazočili: Anica Šabarić, predsjednica Društva, Alica Bačeković Pavelić, tajnica i zapisničarka sastanka; Ilija Pejić, Ljiljana Vugrinec, Lovro Janeš, Vinka Jelić-Balta, Tatjana Kreštan, Sanja Jozić, Ivana Ledić, Ivanka Ferenčić Martinčić.

DNEVNI RED:

1. Dogovor oko Skupštine 2010. godine
2. Vodiči za knjižnice
3. Nacrt za Pravilnik o nagrađivanju Društva
4. Pitanja i prijedlozi

Ad1) Odlučeno je da će 28. skupština Društva biti 14. svibnja 2010. u Grubišnom Polju. Tema je «Informacijska pismenost», a potencijalne osobe za tekst u „Svesku“ te predavačice na Skupštini su Mihaela Banek Zorica i Sonja Špiranec, koje je već kontaktirala Ljiljana Vugrinec.
Uz njih, izlaganje će imati i Ilija Pejić («Narodne knjižnice – potpora formalnom i neformalnom obrazovanju: visoko obrazovanje») te Dijana Sabolović-Krajina (o knjižnicama u Njemačkoj).
Nakon skupštine će za sudionike biti organiziran ručak u hotelu u Grubišnom Polju. Nadolazeća je skupština izborna pa treba tražiti prijedloge za novu predsjednicu, tajnicu te za nove članove Glavnog odbora, Nadzornog odbora, itd. Prijedlog za novu predsjednicu je Dijana Sabolović-Krajina i o tome će je obavijestiti Ilija Pejić te Anica Šabarić. Prijedlog je da se idući sastanak GO održi u Čazmi.

Ad2) Društvo će tijekom iduće godine napraviti Vodič kroz knjižnice. Ilija Pejić je pripremio tablice za narodne i školske knjižnice koje će biti proslijeđene knjižnicama kako bi ih mogle ispuniti. Rok za slanje tablica je 15. veljače 2010.
Nazočni su proučili tablice i dali su svoje prijedloge i komentare koji su usvojeni. Ilija Pejić će dorađene tablice poslati Ljiljani Vugrinec i Silviji Perić koje će ih proslijediti Ivanki Ferenčić Martinčić. Ona će ih prikupljati i obraditi. Dogovoreno je da županijske knjižnice uz tablice o knjižnici pošalju do 5 fotografija, a gradske do 3 fotografije.

Ad3) Na sastanku je raspravljano i o nacrtu Pravilnika o postupku dodjeljivanja nagrada Društva. Zaključeno je da u Pravilnik treba dodati da se nagrada dodjeljuje članovima za aktivan rad u tijelima i projektima Društva te za rad u ostvarivanju programa Društva. Odlučeno je da se za svaku kategoriju može dodijeliti po jedna nagrada (jedna za iznimne zasluge u promicanju Društva te jedna za dugogodišnji uspješan rad u knjižničarstvu).

Ad4) Ponovno je potvrđeno da će glavna urednica «Sveska» biti Zorka Renić. Sponzore će tražiti Ljiljana Vugrinec, a prilozi o sponzorstvima će se slati tajnici i glavnoj urednici. S obzirom da je tema Sveska «Informacijska pismenost», u tekstovima bi se trebalo osvrnuti ponajprije na tu temu. Također je zaključeno da bi se glavnoj urednici tekstovi trebali poslati unutar dogovorenog roka (do 1. veljače 2010.).

Zapisničarka:
Alica Bačeković Pavelić