Zapisnik s održanog 4. sastanka Društva u Koprivnici

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,
PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA
Trg Eugena Kvaternika 11
43 000 Bjelovar
Ur. broj: 23/19
Bjelovar, 19. travnja 2019.

ZAPISNIK S ODRŽANOG 4. sastanka Glavnog odbora, Nadzornog odbora, uredništva Sveska i glavnih urednika WEB stranice koji se održao u ponedjeljak, 15. travnja 2019., u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ u Koprivnici s početkom u 10 sati.

Dnevni red:
1. Svezak, 21.broj
2. 37. Skupština Drušva DKBPKP
3. Izvješće sa Stručnog izleta u Suboticu
4. Izvješće o WEB stranici
5. Razno
Na sastanku Glavnog odbora i Uredništva Sveska sudjelovali su članovi Glavnog odbora: predsjednica Društva Silvija Perić, dopredsjednik: Robert Fritz, Maja Krulić- Gačan- urednica Sveska, tajnica: Branka Mikačević, uredništvo Sveska: lija Pejić, Vinka Jelić-Balta, Tina Gatalica, Vesna Zvečić, Mirjana Kotromanović, Bernarda Ferderber, Ljiljana Vugrinec, Romana Horvat i web master Lovro Janeš te ravnateljica Knjižnice Dijana Sabolović- Krajina.

Dnevni red je jednoglasno usvojen pa se krenulo po točkama Dnevnog reda.
AD 1) Glavna urednica Sveska je sve prisutne obavijestila da su članci za Svezak pristigli i poslani na lekturu. Prijelom tiska se očekuje do 1. svibnja. Za grafičko uređenje časopisa prijedlog je Danijel Galinec koji traži 3,300 kuna + PDV. Ponude za tisak: Bogadi grafika 21 kuna po komadu časopisa za 115 stranica časopisa. Ukupna cijena bi iznosila 10.900,00 kuna + PDV, dakle oko 14.000, 00 kuna za 500 primjeraka. Nadalje, rok za reklame u Svesku je također 1. svibnja a rok za tisak Sveska 10. svibnja. Prijedlog je da se Bogadi grafici ponudi za 1.000, 00 kuna reklama na zadnjoj strani časopisa kako bi smanjili cijenu tiska. Glavna urednica je također spomenula da su rubrike uređene, Stručni skupovi su još u lekturi, čeka se još Zavičajno nakladništvo. Korekturu rade Mirjana Kotromanović i Rajna Gatalica a lekturu Josip Strija. Ilija Pejić, glavni urednik Teme broja je naveo da je ove godine čak osam članaka u rubrici, Dijane Sabolović Krajina, Dunje Marije Gabriel, Srđana Lukačevića i Dine Radmilovića, Silvije Perić, Branke Mikačević i Lucije Miškić Barunić, Bernarde Ferderber te Ilije Pejića i osvrt na zbornike o inkluzivnim knjižničnim uslugama. Prijedlog je također pozvano izlaganje za predstojeću Skupštinu Dunje Marije Gabriel i Dijane Sabolović Krajina.
AD 2) Kako je spomenuto i usvojeno na proteklim sastancima, ovogodišnja Skupština održat će se u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ u Koprivnici u stručno- znanstvenom odjelu koji je prilagođen za maksimum 90 osoba.
U nastavku je prijedlog Protokola za Skupštinu:
8. 30- 9. 00 Okupljanje i registracija sudionika
9. 00- 9. 30 Pozdravni govori domaćina i gostiju, ( ravnateljice knjižnice Dijane Sabolović, Krajina, predsjednice Društva Silvije Perić te predstavnik Grada Koprivnice)
9. 15-9. 30 Kulturno- umjetnički program u organizaciji domaćina
9. 30-10. 00 Dodjela nagrada najknjižničarima ali i druge nagrade poput Eve Verona, Kukuljevićeve povelje, Nagrade Višnja Šeta te međunarodna nagrada EIFL Knjižnici i čitaonici „Frana Galović“ u Koprivnici.

STRUČNI DIO od 10.00 – 12.15
Izbor radnih tijela Skupštine
1. Predsjednica : Ida Gašpar
2. Valentina Mikec
3. Bernarda Ferderber
4. Zapisničarka: Branka Mikačević
5. Ovjerovitelji zapisnika: Ilija Pejić i Lucija Miškić Barunić
Predsjednica radnog predsjedništva preuzima vođenje i predlaže verifikacijsko povjerenstvo u sastavu:
1. Mirjana Kotromanovć
2. Romana Horvat
3. Marina Junger
(u međuvremenu se skupljaju potpisi sudionika zbog točnog broja prisutnih zbog kvoruma prema čl.25 iz Statuta)
Predsjednica radnog predsjedništva najavljuje Stručni dio Skupštine
1. 10. 15- 10. 35 Dijana Sabolović Krajina
2. 10. 35-10. 55 Dunja Marija Gabriel
PAUZA 11.00 – 11.30 ( u pauzama je moguće razgledavanje poster izlaganja kao i bibliobusa koji će biti predstavljeni na Trgu, također je moguće uplatiti članarinu kod blagajnice i tajnice)
11.30- 11.45 Inkluzivne knjižnične usluge u Čakovečkom bibliobusu
11.45- 12.00 Pregled 40.-e obljetnice koprivničkog bibliobusa i 10.- e obljetnice križevačkog bibliobusa kroz slike
12. 00- 12.15 Predstavljanje 21. broja časopisa Svezak
RADNI DIO od 12.15- 13.30
Pozdravljamo nove članove Društva- njih sedam Marina Junger, Tanja Nađ, Andrea Petrić, Anja Krmpotić, Jelena Mihelčić, Lana Stilinović, Tihana Lončarić.
Predsjednica verifikacijskog povjerenstva govori broj prisutnih.
Najavljuju se izvješća i planovi za naredno razdoblje
1.1. Izvješće tajnice o radu Društva u proteklom razdoblju
1.2. Izvješće blagajnice
1.3. Izvješće Nadzornog odbora
1.4. Izvješća članova komisija i sekcija HKD-a
Rasprava i pojedinačno glasovanje te usvajanje izvješća svako zasebno.
Ručak u organizaciji domaćina predviđen je u 13.30 u Gradskoj vijećnici gdje će biti organiziran švedski stol za sve prisutne. Pokroviteljstvo je traženo od Koprivničko- križevačke županije pod vodstvom župana Darka Korena.

AD 3) Predsjednica Društva Silvija Perić obavijestila je sve prisutne kako je izlet u Suboticu uspješno organiziran te je navela da su naši domaćini bili izuzetno gostoljubivi. U Hrvatskoj knjižnici u Subotici dočekao nas je ravnatelj knjižnice Dragan Rokvić te knjižničarka Bernardica Ivanković. Društvo je financiralo potrebne naslove knjiga u iznosu od 1.024,00 kuna donacije. Osim susreta u knjižnici pod stručnim voditeljstvom osiguran je i obilazak Grada Subotice kao i Novog Sada. U Vojvodini je vrlo teška situacija tako da svaki dolazak mnogo znači i išlo se u smjeru osnaživanja Hrvatske knjižnice u Subotici.

AD 4) Kod uređivanja WEB i FB Društva Lovro Janeš kao web master je rekao da se članci i radovi mogu stavljati na stranicu. Lozinke za uređivanje imaju Silvija Perić, Romana Horvat, Ljiljana Vugrinec, Lovro Janeš i Branka Mikačević. Sadržaj se može mijenjati. Lovro je spomenuo da traži još bolja rješenja za uređivanje stranice kao i osvježenje loga Društva. Sa prošlog sastanka prijedlog Ivanke Ferenčić Martinčić za dizajniranje loga je Jelena Hrvoj (do 500 kuna je cijena dizajniranja). Također ćemo potražiti 3 ponude.
Romana Horvat će napraviti GDPR privole kako bi bilo sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Također je prijedlog da tajnica prema popisu adresara pošalje privole svim članovima kako bismo podatke mogli zaštiti s obzirom da se imena pojavljuju i na webu i u člancima, obrazac u Googlu koji bi svaki član mogao ispuniti.
AD 5) Stanje računa Društva iznosi 32. 319, 21 kuna. Vinka Jelić Balta je ponudila svoju putujuću izložbu o Danima Slavka Kolara. Na Društvo je došla zamolba Snježane Berak predsjednice Hrvatskog čitateljskog društva da joj omogući financijsku podršku te traži dio troškova za izlaganje u Kopenhagenu. Većina članova se složila tako da je će joj Društvo omogućiti iznos od 1.000, 00 kuna.
Nadalje, Tina Gatalica je najavila da bi rado istupila sa mjesta glavne urednice u rubrici Zavičajnog nakladništva, radi odlaska u mirovinu.
Robert Fritz sadašnji dopredsjednik će također istupiti sa svog mjesta zbog odlaska u inozemstvo. Na njegovo mjesto predlaže se Mirjana Kotromanović. Prijedlog će se još izglasati na Skupštini.

Zapisničarka:
Branka Mikačević, tajnica Društva