Poziv na suradnju za 16. broj časopisa svezak

O sadržaju časopisa SVEZAK je stručni časopis u kojem se objavljuju članci, stručni radovi, informacije, prikazi i obavijesti iz područja knjižničarstva, informacijskih znanosti ili kulture općenito. Časopis je temama i stilom pisanja orijentiran prema širem krugu čitatelja, a ne samo prema knjižničnim djelatnicima. Sadržajem list nastoji obuhvatiti sva važnija događanjaOpširnije

Poziv na suradnju za 16. broj časopisa svezak

O sadržaju časopisa SVEZAK je stručni časopis u kojem se objavljuju članci, stručni radovi, informacije, prikazi i obavijesti iz područja knjižničarstva, informacijskih znanosti ili kulture općenito. Časopis je temama i stilom pisanja orijentiran prema širem krugu čitatelja, a ne samo prema knjižničnim djelatnicima. Sadržajem list nastoji obuhvatiti sva važnija događanja uOpširnije

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA Trg E. Kvaternika 11 43000 Bjelovar Ur. broj: 62/13   ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA KRIŽEVCI, 17. PROSINCA 2013. Prisutni: Katarina Belančić, Tina Gatalica, Irena Gavrančić, Romana Horvat, Ranka Janus, Vinka Jelić-Balta, Marijana Janeš-Žulj, Suzana Knežević, Tatjana Kreštan, Lucija Miškić,Opširnije

Zapisnik sa sastanka Glavnog odbora i uredništva sveska, 17. Listopada 2013.

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA Trg E. Kvaternika 11 43000 Bjelovar Ur. broj: 57/13   ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA BJELOVAR, 17. LISTOPADA 2013.   Prisutni:  Katarina Belančić, Tina Gatalica, Romana Horvat, Vinka Jelić-Balta, Lucija Miškić, Ilija Pejić, Zorka Renić, Martina Sanković, Ana Škvarić iOpširnije

Prisutni:  Tina Gatalica, Romana Horvat, Ranka Janus, Vinka Jelić-Balta, Lucija Miškić, Ivana Molnar, Silvija Perić, Martina Poturiček, Ana Škvarić, Dijana Sabolović-Krajina, Nikolina Sabolović, Ljiljana Vugrinec Dnevni red: 15. broj Sveska 31. skupština Društva BPKP Razno 1.  Predsjednica pozdravlja prisutne i najavljuje da je dogovoreno nekoliko članaka za rubriku Tema broja, aOpširnije

Zapisnik sa sastanka Glavnog odbora i uredništva sveska

Zapisnik sa sastanka Glavnog odbora i uredništva sveska Bjelovar, 30. travnja 2013. Prisutni:  Katarina Belančić, Romana Horvat, Ranka Janus, Vinka Jelić-Balta, Suzana Knežević, Lucija Miškić, Ivana Molnar, Martina Poturiček, Zorka Renić, Ana Škvarić i Ljiljana Vugrinec. Dnevni red: 15. broj Sveska 31. skupština Društva BPKP Članarine Izlet članova Društva Ad. 1. Opširnije