Predavanje sa 28. godišnje skupštine Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja: DIJANA SABOLOVIĆ-KRAJINA: PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA U NARODNIM KNJIŽNICAMA U JUGOZAPADNOJ NJEMAČKOJ – stručni posjet narodnim knjižnicama u jugozapadnoj njemačkoj pokrajini Baden-Württemberg 14.-21.6.2009. link: PREZENTACIJA_DIJANA.rtf * Na gornjem linku možete preuzeti prezentaciju u rtf formatu (bez slika) Za prezentacijuOpširnije