Članove Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja obavještavamo da smo kreirale stranicu Društva na Facebooku. Na tim stranicama dobivat ćete sve informacije o aktivnostima i aktualnim događajima Opširnije