U mandatu 2022.-2024. predstavnici članova u upravnim i radnim tijelima Društva su:

  • Predsjednica: Bernarda Ferderber, Gradska knjižnica Đurđevac, e-mail: bpkp@gmail.com
  • Potpredsjednica: Vjeruška Štivić, Narodna knjižnica “Petar Preradović” Bjelovar, e-mail: bpkp@gmail.com
  • Tajnica: Tatjana Petrec, Narodna knjižnica “Petar Preradović” Bjelovar, e-mail: dk.bpkp@gmail.com
  • Glavni odbor:

Bernarda Ferderber (Đurđevac), predsjednica (1. mandat)

Vjeruška Štivić (Bjelovar), potpredsjednica (1. mandat)

Tatjana Petrec (Bjelovar), tajnica (1. mandat)

Vinka Jelić- Balta (Čazma), (2. mandat)

Lidija Levačić Mesarov (Ferdinandovac), (2. mandat)

Danijela Petrić (Koprivnica), (2. mandat)

Ljiljana Budja (Daruvar), (1. mandat)

Anja Krmpotić (Virovitica), (1. mandat)

Zorka Renić (Bjelovar), (1. mandat)

  • Nadzorni odbor:

Ivana Blažeković (Bjelovar), (2. mandat)

Martina Makar (Đurđevac), (2. mandat)

Tatjana Kovač (Virovitica), (2. mandat)

Glavna urednica časopisa Svezak: Tanja Nađ, e-mail: uredništvo@gmail.com

  • Uredništvo Sveska:

Ana Škvarić – zamjenica glavne urednice (ana@knjiznica-koprivnica.hr)

Ida Gašpar – Tema broja (ida@knjiznica-koprivnica.hr)

Lucija Miškić Barunić – Učimo bez granica (stručni skupovi) (lucija.miskic@gmail.com)

Martina Majdak – Učimo bez granica (stručni skupovi) (martina.majdak@knjiznica-krizevci.hr)

Romana Horvat – Narodne knjižnice (pkic@bj.t-com.hr)

Bernarda Ferderber – Narodne knjižnice (bferderber@gmail.com)

Andrea Katanović – Školske knjižnice (andrea.katanovic@gmail.com)

Vesna Zvečić – Školske knjižnice (vesna.zvecic@gmail.com)

Biljana Barišić Mudri – Školske knjižnice

Branka Mikačević – Nakladništvo

Robert Fritz – Iz rada društva

Tihana Lončarić – Nagrade i priznanja

Maja Krulić Gačan – Visokoškolske knjižnice

Rajna Gatalica i Tihana Lončarić – Lektura

Ostali članovi uredništva – Ljiljana Vugrinec (marketing) (ljiljana@knjiznica-koprivnica.hr)