Društvom upravljaju članovi preko svojih izabranih predstavnika.

Društvo se sastoji od sljedećih tijela:

 • Skupštine
 • Predsjednika Društva
 • Glavnog odbora
 • Nadzornog odbora

Skupština je najviše tijelo Društva. Skupštinu čine svi članovi Društva. Ona utvrđuje osnove rada (donosi Statut Društva, bira predsjednika, zastupnike za Glavnu skupštinu HKD-a, razmatra izviješća i prijedloge…)

Predsjednik Društva usmjerava djelatnost i zastupa interese Društva. Član je Glavnog odbora HKD-a. Predsjednik Društva ima svog zamjenika -potpredsjednika Društva.

Glavni odbor je izvršno tijelo Društva. Ono ostvaruje zaključke Skupštine, organizira i upravlja radom Društva, predlaže godišnji program rada Društva, financijski plan…

Nadzorni odbor ima zadatak nadziranja rada svih tijela Društva.

 

Članovi Glavnog odbora Društva su:

 • Silvija Perić (Virovitica), predsjednica
 • Robert Fritz (Virovitica), podpredsjednik
 • Branka Mikačević (Bjelovar), tajnica
 • Irena Ivković (Daruvar)
 • Đurđica Krčmar – Zalar (Virje)
 • Maja Krulić Gačan (Koprivnica)
 • Višnja Veber Malina (Daruvar)
 • Ivanka Ferenčić Martinčić (Virje)
 • Margareta Popčević (Bjelovar)

Članovi Nadzornog odbora Društva su:

 • Francika Stehna (Bjelovar)
 • Antonija Mandić (Đurđevac)
 • Ivana Molnar (Virovitica)

Članovi u Komisijama i Sekcijama HKD-a:

Na Skupštini su predložene i izmjene članova u nekim grupama i komisijama:

 • Komisija za čitanje – Tatjana Kreštan
 • Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež – Danijela Petrić, Vjeruška Štivić
 • Komisija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama – Dijana Sabolović Krajina
 • Komisija za narodne knjižnice – Vinka Jelić-Balta
 • Komisija za pokretne knjižnice – Igor Kuzmić, Ljiljana Vugrinec, pridruženi član
 • Radna grupa za manjinske knjižnice – Fanika Stehna
 • Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja – Silvija Perić i Irena Ivković
 • Sekcija za školske knjižnice – Mirjana Milinović, Zorka Renić i Josip Strija
 • Komisija za izgradnju i opremu knjižnica – Marjana Janeš Žulj i Ilija Pejić
 • Komisija za upravljanje – Dijana Sabolović-Krajina i Vinka Jelić-Balta
 • Komisija za zaštitu knjižnične građe – Božica Anić
 • Komisija za muzejske i galerijske knjižnice – Božica Anić
 • Komisija za knjižničnu statistiku i pokazatelje uspješnosti – Danijela Crnčić
 • Radna grupa za Zelene knjižnice – Dijana Sabolović-Krajina i Petar Lukačić
podijeli ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page