Poziv na 26. godišnju skupštinu Društva

Čast nam je pozvati Vas na 26. godišnju skupštinu koja će se održati 16. svibnja 2008. (petak) u Daruvaru

Program skupštine

9,00 – 9.30 okupljanje u prostorijama Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar, Stjepana Radića 5

9.30 – 9.45 otvaranje Skupštine, pozdravi domaćina i gostiju te izbor Radnog predsjedništva

10,00-12,00 STRUČNI DIO

1. dr. se. Aleksandra Horvat: Knjižničarske vrijednosti

2. mr. sc. Dijana Sabolović-Krajina; Izlaganje sa 73. svjetskog kongresa IFLA-e u Durbanu, 2007., Južnoafrička Republika

3. Kristian Ujlaki: Program „Informacije o EU u narodnim knjižnicama’

4. Ljiljana Vugrinec: Predstavljanje 10. broja „Sveska”

5. Lovro Janeš i Mira Barberić: Predstavljanje nove web stranice Društva

6. Izlaganja na posterima

12,00-12,15 STANKA

12,15-14,00 RADNI DIO

1. Izvješća tajnice, blagajnice, Nadzornog odbora te članova komisija i sekcija HKD-a o radu u proteklom razdoblju

2. Prijedlog programa rada i Prijedlog financijskog plana Društva za 2008. g.

3. Rasprava i usvajanje izvješća, Programa rada i Financijskog plana

4. Izbor novih dužnosnika i radnih tijela Društva (20Q8.-2010.)

5. Izbor zasLupnika na 36. skupštini HKD-a u Puli

6. Godišnje priznanje Društva

7. Razno

Iz foto arhive:

Poziv na 26. godišnju skupštinu Društva0