Poziv na 1. sastanak GO, NO i uredništva Sveska Društva knjižničara

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,

PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

Trg Eugena Kvaternika 11

43 000  Bjelovar

Ur. broj: 42 / 22

Bjelovar, 19. kolovoza 2022.

1. SASTANAK GLAVNOG I NADZORNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA

DRUŠTVA KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

            Sazivam sastanak Glavnog i Nadzornog odbora te Uredništva Sveska Društva koji će se održati u petak, 9. rujna 2022. godine u 10 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac.

Dnevni red:

  1. Organizacija stručnog skupa Bibliokon
  2. Tema 25. broja Sveska
  3. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2023.
  4. Razno

S poštovanjem!

Predsjednica Društva Bernarda Ferderber