Poziv članovima Društva na pisanje novog broja Sveska

Dragi članovi Društva, pozivamo vas da i ove godine pišete za novi, 25. broj časopisa Svezak!

SVEZAK je stručni časopis u kojem se objavljuju članci, stručni radovi, informacije, prikazi i obavijesti iz područja knjižničarstva, informacijskih znanosti ili kulture općenito.

Časopis je temama i stilom pisanja orijentiran prema širem krugu čitatelja, a ne samo prema knjižničnim djelatnicima.

Sadržajem list nastoji obuhvatiti sva važnija događanja u Društvu knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja između dviju Skupština, ali prilozi ne moraju nužno biti lokalno određeni, već se mogu primati članci i radovi i iz drugih područja Hrvatske, kao i iz inozemstva.

Glavna tema 25. broja Sveska

NOVE GENERACIJE I KNJIŽNICA

Europska komisija donijela je službeni prijedlog da se 2022. godina proglasi Europskom godinom mladih. Cilj je ukazati na važnu ulogu mladih u izgradnji bolje, zelenije, uključivije i digitalnije budućnosti.

Europska godina mladih pruža brojne prilike za učenje, dijeljenje vizije i susrete s drugima te sudjelovanje u aktivnostima u cijeloj Europi. Tijekom pandemije, mladi su ostali najviše zakinuti. Upravo iz tog razloga, Europska komisija u suradnji s Europskim parlamentom želi ukazati na potrebu za pružanjem pomoći mladima, posebno onima iz nepovoljnog položaja, da postanu aktivni građani koji potiču pozitivne promjene.

Svima nam je poznato da se mladi od ostalih skupina korisnika razlikuju prema informacijskim potrebama koje proizlaze upravo iz njihovih interesa, načina provođenja slobodnog vremena te izvršavanju svakodnevnih obveza. Vjerujemo da ste se uključili u obilježavanje Europske godine mladih u svojim knjižnicama i da ste sa svojim korisnicima proveli mnogobrojne aktivnosti. Zato pišite za Svezak i neka se čuje i vaš glas!

Već smo nebrojeno mnogo puta dokazali da smo upravo mi, knjižničari, pokretači pozitivnih promjena u društvu koji novim i inovativnim uslugama privlačimo posjetitelje, stvaramo nove korisnike i odgajamo ih za budućnost. Stoga vas pozivamo da podijelite s nama svoje primjere dobre prakse, iskustva te da potaknete i ostale na razvijanje programa za mlade.

Ove godine ograničit ćemo broj članaka s obzirom na temu broja. Molimo osnovnoškolske knjižničare da pišu samo o programima koje su organizirali za mlade povodom obilježavanja Europske godine mladih, dakle za učenike 7. i 8. razreda.

Osim za temu broja, pozivamo vas da pripremite priloge i za ostale rubrike:

• Razglednice iz knjižnica – narodne, školske, visokoškolske

• „Učimo bez granica” – stručni skupovi, knjižnice u svijetu

• Izdvajamo iz zavičajnog nakladništva

  • Ilija Pejić i nove generacije knjižničara – izdvojena rubrika

• Iz rada Društva

• Nagrade, priznanja i napredovanja u struci članova Društva

Razglednice iz knjižnica – narodnih, školskih, visokoškolskih

Rubrika obuhvaća pregled rada i izdvojene aktivnosti knjižnica s područja rada Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja.

Pozivamo sve narodne knjižnice da prirede prilog koji će obuhvatiti najvažnije i reprezentativne, aktivnosti i novosti te važnije programe i projekte u prethodnom razdoblju. Prilog može biti rad više autora. Pozivamo školske knjižnice da prirede priloge kojima će opisati aktivnosti koje se provodile u prethodnom razdoblju, ako te aktivnosti nisu redovite ili uobičajene aktivnosti školskih knjižničara. Pozivamo visokoškolske knjižnice da prirede priloge kojima će obuhvatiti najvažnije, reprezentativne, aktivnosti i novosti u prethodnom razdoblju.

„Učimo bez granica” – stručni skupovi, edukacije, posjeti knjižnicama u svijetu

Rubrika sadrži radove koji nude pregled novosti i stručna znanja stečena tijekom stručnih skupova, edukacija i posjeta knjižnicama u zemlji i svijetu. U fokusu priloga trebaju biti konkretna, korisna znanja koja knjižničari žele podijeliti s drugima.

Izdvajamo iz zavičajnog nakladništva

Pozivamo sve narodne knjižnice koje prikupljaju i čuvaju zavičajnu građu da iz fonda zavičajnih zbirki izdvoje nekoliko najznačajnijih i najzanimljivijih novih naslova i predstave ih u tekstu na najviše 2 kartice teksta s najviše 3 slikovna priloga. Temeljitu bibliografiju zavičajnog nakladništva u 2022. godini potrebno je dostaviti kao zaseban dokument koji će biti objavljen na internetskoj stranici Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja.

Ilija Pejić i nove generacije knjižničara

Pokojni Ilija Pejić bio je istaknuti član Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, ujedno i zaslužan za početke izlaženja Sveska te za održavanje časopisa kroz sve ove godine. U znak zahvale za njegov doprinos, odlučili smo mu posvetiti rubriku koja će predstaviti njegov utjecaj i neizbrisiv trag na mlade generacije knjižničara.

Iz rada Društva

Rubrika obuhvaća priloge koji prikazuju najvažnije aktivnosti u radu Društva u proteklom razdoblju.

Nagrade, priznanja i napredovanja u struci članova Društva

Pozivamo sve članove Društva da informacije o nagradama, priznanjima i napredovanjima u struci pošalju Uredništvu.

Krajnji rok za prikupljanje članaka i priloga za 25. broj Sveska je 1. ožujka 2023.

Molimo vas da članke i priloge šaljete na sljedeću e-mail adresu: svezak.urednistvo@gmail.com

Također vas molimo da članke napišete i opremite u skladu s uputama za autore koje su dostupne ovdje:

Veselimo se suradnji!

Uredništvo Sveska

Tanja Nađ – glavna urednica

Biljana Barišić Mudri – zamjenica glavne urednice 

Ida Gašpar i Maja Krulić Gačan – Tema broja    

Bernarda Ferderber, Romana Horvat – Narodne knjižnice  

Andrea Katanović Babić i Vesna Zvečić – Školske knjižnice   

Martina Majdak i Branka Mikačević – Učimo bez granica (stručni skupovi)

Branka Mikačević – Ilija Pejić i nove generacije knjižničara   

Slaven Pejić – Nakladništvo 

Tatjana Petrec – Iz rada društva   

Tihana Lončarić – Nagrade i priznanja    

Biljana Barišić Mudri i Tihana Lončarić – lektura  

Ostali članovi uredništva – Ljiljana Vugrinec, Silvija Perić i Vinka Jelić Balta (marketing)  

Online publikacija Noviteti u zavičajnim zbirkama – Ana Škvarić, Maja Krulić Gačan i Tanja Nađ