Teme:   D. Sabolović-Krajina: Upravljanje ljudskim potencijalima T. Gatalica: Izmjene i korekcije u UDK tablicama T. Cifrak-Kostelac, S. Jozić, Z. Renić: Lokalna uprava i njena percepcija knjižničara M. Janeš-Žulj: Promocija 5. broja glasila Svezak   Iz foto arhive:                       Opširnije

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA Šetalište dr. I. Lebovića 9, Bjelovar Ur. broj: Bjelovar, 8. svibnja 2003. NARODNA KNJIŽNICA”PETAR PRERADOVIĆ” Trg E. Kvaternika 11 BJELOVAR Čast nam je pozvati Vas na 21. godišnju skupštinu Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja koja će se održati 16. svibnja 2003.Opširnije

5. Dani specijalnoga knjižničarstva “Edukacija korisnika i knjižničnog osoblja” 10. i 11. travnja 2003. Opatija Međunarodni centar za obrazovanje novinara (ICEJ) Svrha seminara Sekcija za specijalne knjižnice HKD i Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb peti put organizira-ju seminar specijalnih knjižnica Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem. Kako je prošle godine tema bilaOpširnije

Poziv za sudjelovanje Hrvatsko knjižničarsko društvo organizira Okrugli stol o reviziji i opisu knjižnične građe. Taj će se skup održati 26. veljače 2003. u Zagrebu, u prostorijama Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Hrvatske bratske zajednice 4 (dvorana na mezaninu). Tema Okruglog stola odabrana je zato što je revizija i otpis knjižničneOpširnije

Teme:   D. Sabolović-Krajina: Marketing u knjižnicama Lj. Medved: Sat sinteze u školskoj knjižnici Z. Renić, T. Cifrak Kostelac: Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja 1977.- 2002.: promocija CD-ROM-a M. Janeš-Žulj: Promocija 4. broja glasila Svezak M. Gal: Web stranica DruštvaOpširnije

Hrvatsko knjižničarsko društvo, Sekcija za narodne knjižnice zajedno s ostalima organizatorima poziva vas na 5. međunarodnu konferenciju narodnih knjižnica zemalja u tranziciji Utjecaj globalizacije i informatizacije na narodne knjižnce u tranzicijskim zemljama . Narodne knjižnice kao transferi znanja, kulture i informacija dobivaju novu zadaću i dimenziju svog djelovanja u svijetuOpširnije