Održana 37. Skupština Društva knjižničara BPKP

Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

Trg Eugena Kvaternika 11, 43000 Bjelovar

Ur. broj 46/19

Bjelovar, 23. svibnja 2019.

  

ZAPISNIK SA 37. SKUPŠTINE DRUŠTVA KNJIŽNIČARA BILOGORE,
PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

(Koprivnica, 17. svibnja 2019.)

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica bila je domaćin  ovogodišnje 37.  skupštine Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja.

U skladu s čl. 25. Statuta Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, Glavni odbor Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja na svom je sastanku 11. rujna 2018. donijelo odluku o sazivanju 37. redovne skupštine Društva.

AD1). Uvodni dio Skupštine

  1. redovnu Skupštinu Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja otvorila je predsjednica Društva Silvija Perić, koja je pozdravila prisutne. Zahvalila se domaćinima te čestitala na velikim obljetnicama: 40 godina bibliobusne službe u Koprivnici i 10 godina bibliobusne službe u Križevcima. Predsjednica je istaknula važnost UN AGENDE 2030 kao i naziv današnjeg okupljanja i teme 21. broja Sveska Inkluzivne knjižnične usluge koja je za knjižničare našeg regionalnog Društva od velike važnosti. Pozdravne riječi svim prisutnima na Skupštini uputila je Dijana Sabolović- Krajina, ravnateljica Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica koja se posebno zahvalila na pokroviteljstvu Koprivničko-križevačke županije i za donaciju promotivnih materijala koje su osigurale Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije i Turistička zajednica grada Koprivnice te Podravka. Također, ravnateljica je istaknula važnost bibliobusne službe u Koprivničko- križevačkoj županiji te se je osvrnula na same početke bibliobusne mreže i pozdravila začetnike te službe, umirovljene knjižničare. Pozdravne riječi uputili su još Ana Mušlek,  pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine i Ratimir Ljubić,  zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije, akademik Dragutin Feletar te Dunja Marija Gabrijel u ime Hrvatskog knjižničarskog društva. Na skupu je bila prisutna i Ana Mlinarić,  pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice.

Predsjednica Silvija Perić je pozdravila nove članove Društva, njih devet: Marina Junger (Gradska knjižnica Slavko Kolar, Čazma), Tanja Nađ (Osnovna škola Ivanska), Andrea Petrić ( Turističko- ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar), Anja Krmpotić ( Tehnička škola Virovitica), Jelena Mihelčić ( Gradska knjižnica Orahovica), Lana Stilinović (OŠ Mate Lovraka, Veliki Grđevac), Tihana Lončarić ( Narodna knjižnica „Petar Preradović“, Bjelovar),  Zdravko Palavra (Gimnazija Daruvar) te Martina Majdak (Gradska knjižnica „Franjo Marković“, Križevci).

Nakon pozdravnih govora, uslijedio je kulturno-umjetnički program u izvedbi Folklornog ansambla Koprivnice te nakon toga dodjela nagrada za Najknjižničare.

Dodijeljena su priznanja sljedećim članovima Društva:

Dejani Bedeković za iznimne uspjehe u knjižničarstvu.  Ani Škvarić za iznimne uspjehe u knjižničarstvu i promicanju rada Društva te Branki Mikačević za promicanje rada Društva.                                                                              

Također, predsjednica Društva je spomenula i pozdravila ostale nagrađene članove Društva: Nagradu Eva Verona dobile su Maja Krulić – Gačan i Lucija Miškić- Barunić.  Kukuljevićevu povelju Tina Gatalica.  Nagradu ”Višnja Šeta” za 2019. dobila je Zorka Renić, Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar dobila je plaketu ”Tihomir Trnski”, a   Međunarodna nagrada EIFL za 2019. pripala je Knjižnici i čitaonici „Frana Galović“ u Koprivnici.

AD2). Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

Predsjednica radnog predsjedništva: Ida Gašpar, Valentina Mikec, članica, Bernarda Ferderber, članica,  zapisničarka: Branka Mikačević te ovjerovitelji zapisnika: Jelena Iveković i Lucija Miškić Barunić. Izborna komisija u sastavu:  Mirjana Kotromanovć,  predsjednica, Romana Horvat,  članica, Marina Junger, članica.

AD3). Stručni dio Skupštine

Predsjednica Izborne komisije Mirjana Kotromanović izvijestila je prisutne da je na Skupštini prisutno više od 65 članova Društva. Sukladno čl. 25. Statuta Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Skupština odlučuje pravomoćno, jer je u dvorani prisutno više od polovine redovnih članova Društva.

Ida Gašpar preuzima vođenje Skupštine i najavljuje Dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

Predavanja su održali:

Dijana Sabolović Krajina:  Inkluzivne knjižnične usluge u kontekstu međunarodnih strateških dokumenata- primjeri Gradske knjižnice Reykjavik i Gradske knjižnice „Fran Galović“ Koprivnica.

Dunja Marija Gabriel:  Poticanje čitanja u Hrvatskoj za sve građane kroz provedbu Nacionalne kampanje „ I ja želim čitati!“

U vrijeme pauze svi prisutni pozvani su na osvježenje ali i razgledavanje izložbe knjiga Šarenog dućana i Meridijana na II. katu Knjižnice. Ispred knjižnice bili su smješteni bibliobusi koje se je moglo razgledavati. Osim bibliobusa Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica-bibliobus i Križevci-bibliokombi, na Trgu je bio i bibliobus Knjižnice Nikole Zrinski Čakovec. Poster izlaganja bila su izložena u izlozima Knjižnice. Također se pod pauzom moglo uplatiti članarinu u iznosu od 50 kuna.                                                                                                                                      

Poster izlaganja: Vinka Jelić Balta: Dani Slavka Kolara, Bernarda Ferderber: Inkluzivne usluge u Gradskoj knjižnici Đurđevac, Ivanka Ferenčić Martinčić: Klupe-pričalice, Dječji odjel knjižnice Narodne knjižnice „Petar Preradović“: ”Mjesta ima u knjižnici svima“.

Nakon stanke uslijedila su još kratka izlaganja:                                                                         

Inkluzivne knjižnične usluge u čakovečkom Bibliobusu, koje je izložio Davor Šopar.

Ljiljana Vugrinec: Koprivničko – križevački bibliobusni vremeplov  i  Maja Krulić Gačan: Predstavljanje 21. broja časopisa Svezak.

AD4). Radni dio Skupštine

Tajnica Društva Branka Mikačević izložila je Izvješće o radu za razdoblje od 25. 5. 2018. do 17. 5. 2019. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Jelena Iveković, blagajnica Društva,  iznijela je Financijsko izvješće za 2018. godinu.

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Izvješće Nadzornog odbora iznijela je predsjednica Nadzornog odbora, Fanika Stehna koje je jednoglasno prihvaćeno.

Članovi komisija i sekcija pri HKD-u podnijeli su pisana izvješća Glavnom odboru o radu u protekloj godini.

Tatjana Kreštan, i Tatjana Petrec, poslale su izvješće  Komisije za čitanje Hrvatskog knjižničarskog društva.

Vinka Jelić- Balta napisala je izvješće za Komisije za narodne knjižnice;

Vinka Jelić- Balta i Dijana Sabolović- Krajina napisale su izvješće Komisije za upravljanje.

Vjeruška Štivićizvješće o radu Komisije za knjižnične usluge za djecu i mlade  u 2018./2019. godini.

Dijana Sabolović-Krajina-  izvješće Komisije za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama.

Fanika Stehna– izvješće o aktivnostima Radne grupe za manjinske knjižnice u  2018. godini .

Zorka Renić– izvješće o radu Sekcije za školske knjižnice u 2018./2019. godini.

Silvija Perić– izvješće Komisije za slobodan pristup informacijama.

Ana Švarić- izvješće Komisije za pokretne knjižnice

Sva su izvješća jednoglasno prihvaćena.

AD5). Prijedlog programa rada za naredno razdoblje – Silvija Perić

Silvija Perić,  predsjednica Društva, izložila je Program rada Društva za naredno razdoblje (do 31.12.2019.)  Program je jednoglasno prihvaćen.

Prijedlog financijskog plana za naredno razdoblje – Jelena Iveković

Jelena Iveković,  blagajnica Društva, izložila je financijski plan Društva za 2020. Plan je jednoglasno prihvaćen.

Robert Fritz dosadašnji potpredsjednik Društva,  prema članku 33. iz Statuta Društva, na vlastiti zahtjev prestaje mu mandat, zbog odlaska u inozemstvo. Na zadnjem, 4. sastanku Glavnog odbora, Nadzornog odbora i uredništva Sveska i web stranice Društva, koji se održao 19. travnja 2019. u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ u Koprivnici predložena je Mirjana Kotromanović za novu potpredsjednicu. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

AD6). Razno

Na kraju Skupštine ravnateljica Knjižnice domaćina, Dijana Sabolović- Krajina, sve sudionike pozvala je na zajednički ručak i druženje u Knjižnici.