Odluka o sazivanju 39.skupštine knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

Nakon održane elektroničke sjednice Glavnog odbora Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, Glavni odbor je jednoglasno donio odluku o sazivanju 39. skupštine Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja s ovim točkama Dnevnog reda:

  1. Izvješće tajnice o radu Društva
  2. Program rada
  3. Financijsko izvješće blagajnice i financijski plan
  4. Izvješće Nadzornog odbora
  5.  Izvješća članova Društva u  Komisijama, sekcijama i radnim grupama HKD-a
  6.  Prijedlozi članova Društva za Komisije, sekcije i radne grupe HKD-a za razdoblje 2020.- 2022.
  7. Delegati za 45. Skupštinu HKD-a

S poštovanjem!

Predsjednica Društva: Silvija Perić