Izvješća sekcija, komisija i radnih grupa naših članova pri HKD-u

 • KOMISIJA ZA ČITANJE Hrvatskog knjižničarskog društva

Tatjana Kreštan, prof., stručni suradnik mentor

Tatjana Petrec, dipl. knjižničarka, Narodna knjižnica „Petar Preradović“

 

Aktivnosti od svibnja 2018. do svibnja 2019.

Predsjednica Komisije za čitanje u ovom mandatu je Grozdana Ribičić iz Gradske knjižnice Marka Marulića iz Splita.

Komisija za čitanje

– surađuje s Komisijom za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama organizirajući stručne skupove i programe

– surađuje s HČD-om na projektima poticanja čitanja i pismenosti

– dio članova sudjelovao je na stručnom skupu u povodu Međunarodnog dana pismenosti 7. rujna 2018., pod nazivom Pismenost za sve: obrazovanje, istraživanja i projekti

u suradnji sa Zagrebačkim knjižničarskim društvom Komisija za čitanje organizirala je stručni skup u Zagrebu 17. travnja 2019. pod nazivom O čemu govorimo kad govorimo o poticanju čitanja

– prikupljaju se sve vrste programa za poticanje čitanja koji se provode na razini Republike Hrvatske u svim vrstama knjižnica; svrha je prikupljanja povećati preglednost svih takvih projekata, programa i istraživanja, učiniti podatke o njima dostupnima za daljnja istraživanja, klasificirati ih te ih uvrstiti u zajednički kalendar događanja
– dio tih programa predstavlja se na Facebook stranici Komisije za čitanje (koja ima svoje administratore), koja je pokrenuta 2018. kao pripremna faza za izradu mrežne stranice

– tražena su financijska sredstva od Ministarstva kulture za pokretanje mrežne stranice u 2019. godini

– održan je sastanak uživo članova Komisije u Zagrebu 23. veljače 2019. u Gradskoj knjižnici. Tema je bila priprema realizacije programa „Čitanje – poticanje i istraživanje: hrvatska baza podataka“ Komisije za čitanje, financiranog od strane Ministarstva kulture za 2019. godinu.

– organizacija 16. okruglog stola za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama, pod nazivom Knjižnice u zatvorskim ustanovama kao partneri u rehabilitaciji i obrazovno-kulturnom životu zatvorenika, koji će biti održan u Zagrebu  27. rujna 2019. (Komisija za čitanje je suorganizator)

– nastavak rada na dosadašnjim projektima i programima (nacionalne kampanje za poticanje čitanja „Čitaj mi!“ i „I ja želim čitati“)

 

 • KOMISIJA ZA NARODNE KNJIŽNICE HKD-a

Vinka Jelić-Balta

Na  43. Skupštini  HKD-a, Opatija 10.-13. 10. 2019.  održana je konstituirajuća sjednica u novom sazivu:

Predsjednica Dunja Marija Gabrijel, članovi: Marija Bartolić, Matea Bakmaz, Frida Bišćan, Mirjana Dimnjaković, Gita Dragičević, Tea Grašić-Kvesić, Iva Grković, Vinka Jelić-Balta, Lidia Šajatović i Martina Sanković.

Održan 1. sastanka Komisije za narodne knjižnice 21. ožujka 2019..

Izabrana je zamjenica predsjednice Komisije za narodne knjižnice Tea Grašić Kvesić.

Obavijest o 12. savjetovanju za narodne knjižnice RH s međunarodnim sudjelovanjem

 1. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj – s međunarodnim sudjelovanjem

Mjesto održavanja: Hotel Jezero, JUNP Plitvička jezera, Hrvatska, 2.– 4.10.2019.

Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Suorganizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo; Samostalna narodna knjižnica Gospić

Partneri: Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana; Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

Glavna tema Savjetovanja: Promjene u narodnom knjižničarstvu – stvarnost, potrebe i suvremeni trendovi

Izrada  nacrta prijedloga Standarda za narodne knjižnice:

Povjerenstvo –  devet članova:

Dunja Marija Gabrijel, NSK

Nadia Bužleta, Matična služba Pula

Ljiljana Črnjar, Matična služba Rijeka

Ivančica Đukec Kero, Matična služba Grad Zagreb

Nada Radman, Matična služba Zadar

Tomislav Staničić, Matična služba Split

Ljiljana Sabljak, HKD

Marija Bartolić, Komisija za narodne knjižnice HKD-a

Vinka Jelić-Balta , Komisija za narodne knjižnice HKD- a

 

 • IZVJEŠĆE O RADU KOMISIJE ZA KNJIŽNIČNE USLUGE ZA DJECU I MLADE  U 2018./2019. godini

Vjeruška Štivić

 • Redovite aktivnosti kroz godinu
 • Nastavak provođenja nacionalne kampanje Čitaj mi!, redizajn straničnika i plakata, suorganizacija obilježavanja 6. rođendana Kampanje (Vinkovci, 5. travanj 2019.)  više o kampanji i aktivnostima na:  citajmi.info
 • obilježavanje Međunarodnog dana darivanja knjiga organizacijom i provođenjem akcije Čitam, dam, sretan sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj! (14. veljače 2019.)
 • podrška dječjim i školskim knjižnicama u obilježavanju Svjetskog dana čitanja naglas, (16. veljače 2019.)
 • organizacija stručnog skupa Sadržajna obrada i klasifikacija građe u dječjoj knjižnici, Zagreb, 29.ožujak 2019. – uvodna pozvana izlaganja održali: Dr. sc. Drahomira Cupar, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru: Sadržajni pristup građi namijenjenoj djeci i mladima: teorijski aspekti ; Maja Kenda, Neli Tomšič, Mestna knjižnica Kranj: Sustav oznaka riječima: razmještaj građe za djecu i mlade u Mestni knjižnici Kranj ; Katja Kemperle, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska CMKK – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo: Knjiga te čeka, potraži ju!: novi razmještaj lijepe književnosti na odjelu za mlade MKL prema čitalačkim gledištima ; Sanja Mikačić, Knjižnice grada Zagreba – Knjižnica Medveščak: Književnost za mladež i potreba za klasifikacijskim definiranjem i razlikovanjem njezinih dobnih značajki.
 • izrada Liste dobrih knjiga objavljenih u 2018. godini
 • izrada Tematskog popisa za djecu i mlade – popisa beletristike za djecu i mlade po temama (npr. fizika, astronomija, matematika, povijest, prijateljstvo, odrastanje i dr.)
 • Nacionalno natjecanje u čitanju naglas – suradnja s Narodnom knjižnicom „Vlado Gotovac“ Sisak (Sisak, 22. i 23. studeni 2018.)
 • stručni skup Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki – suradnja sa Sekcijom za školske knjižnice u organizaciji i provođenju stručnog skupa( Krapina, 11. ožujak 2019.)
 • izrada loga Komisije
 • Sjednice i sastanci Komisije za knjižnične usluge za djecu i mlade HKD-a
 • e-sjednica 19. – 29. lipanj 2018. s dnevnim redom:
 1. Prijedlog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti – VAŽNO i HITNO
 2. Stručni skup u Knjižnici Medveščak 2019.
 • e-sjednica 4. – 6. listopada 2018. s dnevnim redom:
 1. Izvještaj o radu Komisije za proteklu godinu (u prilogu izvještaji Komisije i Stručnog odbora)
 2. Izbor nove predsjednice Komisije i zamjenice predsjednice Komisije
 3. Razno
 • e-sjednica 24. – 31. siječnja 2019. s dnevnim redom:
 1. Izvještaj o pripremi Skupa
 2. Prijedlog plana rada Komisije za knjižnične usluge za djecu i mladež za 2019.
 3. Prijedlog pridruženog člana
 4. Razno
 • e- sjednicu 3. – 17. svibnja 2019. s dnevnim redom:
 1. Evaluacija Skupa Sadržajna obrada i klasifikacija građe u dječjoj knjižnici i odabir teme za godišnji skup dječjih knjižničara 2020.
 2. Popis beletristike za djecu i mlade po temama
 3. Razno
 • sastanak 11. listopada 2019., Opatija, u sklopu Skupštine HKD-a s dnevnim redom:
 1. Novi sastav Komisije
 2. Ciljevi za razdoblje 2018-2020.
 • sastanak 29. ožujka 2019., Zagreb, Knjižnica Medveščak s dnevnim redom:
 1. Prvi dojmovi nakon Skupa
 2. Kampanja Čitaj mi!
 3. Lista knjiga 2018.
 4. Tematski popis knjiga
 5. Razno
 • Ostale aktivnosti
 • sudjelovanje članica Komisija na Stručnim skupovima s izlaganjima
  • praćenje zbivanja u području dječjeg knjižničarstva knjižničnih usluga za mladež u svijetu, prezentacija stanja i inovacija domaćim stručnjacima te predstavljanje naših dometa i iskustava u svijetu
  • objavljivanje prikaza, iskustava te znanstvenih i stručnih članaka u stručnim glasilima u Hrvatskoj i u svijetu
  • suradnja s drugim komisijama koje djeluju u sekcijama HKD-a (s Komisijom za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama radi na kampanji za osobe sa specifičnim teškoćama u učenju I ja želim čitati! ; suradnja s Komisijom za školske knjižnice u organizaciji Dana bajki ; suradnja s Komisijom za čitanje)
  • suradnja s organizacijama koje se bave djelatnošću iz domene dječjeg knjižničarstva (Hrvatski centar za dječju knjigu, Hrvatsko čitateljsko društvo i dr.)
  • praćenje rada Međunarodne dječje digitalne knjižnice (USA)
  • aktivna podrška Dječjem čitateljskom blogu Tragači
  • održavanje mrežne stranice Komisije (sadržajna komponenta)
  • izrada mrežne stranice Komisije sa sadržajima za poticanje i promicanje knjige i čitanja namijenjenim odraslima koji rade s djecom i mladima, tijekom godine
  • prijevod novog izdanja IFLA-inih smjernica za knjižnične usluge za djecu od 0 – 18 godina
 • U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara članice komisije provode radionice:
 • Natalija Dragoja „Taktilna slikovnica u narodnoj i školskoj knjižnici“
 • Alka Stropnik i Dajana Brunac „Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama“
 • Danijela Petrić i Kristina Čunović „Uvođenje i razvijanje usluga za bebe, djecu rane dobi i njihove roditelje u narodnim knjižnicama“
 • Alica Kolarić, Žozefina Žentil Barić i Vjeruška Štivić „Poticanje čitanja među djecom i mladeži u digitalnom okruženju“
 • Ana Sudarević i Alka Stropnik „Nove tehnologije u radu s djecom i mladima“

 

 • IZVJEŠĆE KOMISIJE ZA KNJIŽNIČNE USLUGE ZA OSOBE S INVALIDITETOM I OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA

svibanj, 2018.- svibanj, 2019.

Željka Miščin i Dijana Sabolović-Krajina

 • okrugli stol na temu “Knjižnične usluge za osobe s intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama”, Zagreb, 28.09.2018..

Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama od svibnja 2018. radila je na pripremama 15. okruglog stola na temu “Knjižnične usluge za osobe s intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama”, koji je održan u Zagrebu 28.09.2018. Na skup se odazvalo 80-tak sudionika (knjižničari i ostali stručnjaci koji se bave osobama s intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama).

 • Ugovor iz Marakeša

Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama bila je  suorganizator Hrvatskoj knjižnici za slijepe u organizaciji Međunarodnog stručnog savjetovanja o Ugovoru iz Marakeša, koje je održano u Zagrebu 10. svibnja 2018. (zajedno s  Hrvatskim savezom slijepih, Komisijom za autorsko pravo i otvoreni pristup i Knjižnicama grada Zagreba. Vodič Ugovor iz Marakeša –Vodič za knjižnice prilagođen je za hrvatski jezik te objavljen na stranicama IFLA-e i na web stranici Komisije.

 • Uključivanje u raspravo o novom Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Na 2. sjednici SO HKD-a bilo je riječi o Prijedlogu Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti na kojem sudjeluje predsjednica Komisije. Doneseni su zaključci o kojima je obavještena knjižničarska zajednica putem izvještaja kolegica koje su članice SO HKD-a, matičnih službi ili obavijesti napisanoj na web stranici HKD-a. Predsjednica SO HKD-a Kristina Kalanj je podsjetila na tijek rada na tekstu Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i na nedostatak suradnje Ministarstva kulture s knjižničarskom zajednicom u izradi teksta Zakona prije e-savjetovanja održanog u ljetnom periodu (15. lipnja – 15. srpnja 2018.). Knjižničarska zajednica se kroz e-savjetovanje očitovala s preko 2500 primjedbi na gotovo sve točke Prijedloga zakona.

 • Skupština HKD-a, Opatija, 10.10.-13.10.2018.

Na 43. Skupštini HKD-a u Opatiji (10.10.-13.10.2018.) s temom „Uloga i mogućnosti knjižnica u ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030“ članice Komisije aktivno su sudjelovale sa svojim izlaganjima, a Dijana Sabolović-Krajina predstavila je Zbornik radova Socijalno inkluzivne knjižnične usluge kojem je bila i urednica.

Na 43. Skupštini HKD-a u Opatiji (10.10.-13.10.2018.) u Komisiju za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama su predložene nove članice Komisije iz regionalnih knjižničarskih društava koje su iskazale zanimanje za rad u Komisiji. Predloženo je da u novom mandatu 2018.-2020. godine predsjednica Komisije bude Željka Miščin (2. mandat), a njena zamjenica Amelia Kovačević. Administratorice Facebook stranice Nacionalne kampanje „I ja želim čitati!“ bit će Amelia Kovačević i Vlasta Šolc umjesto Maje Popović i Maele Rakočević Uvodić. Željka Miščin će u periodu 2018.-2019. godine i dalje voditi Kampanju „I ja želim čitati! i surađivati s administratoricama Kampanje.

 • Nacionalna kampanja „I ja želim čitati!“za osobe s disleksijom i teškoćama čitanja

Jedan od uspjeha Nacionalne kampanje „I ja želim čitati!“ je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koji je stupio na snagu 8. studenoga 2018. godine. Donošenjem ovoga Zakona olakšat će se prilagodba tiskanih djela i drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravom i srodnim pravima u formate prilagođene potrebama slijepih osoba, osoba s oštećenjem vida ili drugim poteškoćama zbog kojih se ne mogu služiti tiskom, budući da će ovlašteni subjekti, pod određenim jasno propisanim uvjetima, moći prilagođavati i učiniti pristupačnim navedenim kategorijama korisnika ovakva djela, bez potrebe prethodnog ishođenja odobrenja nositelja autorskog ili srodnih prava i bez plaćanja naknade. Donošenjem ovog Zakona ostvaren je jedan od najvažnijih ciljeva Kampanje. Članice Komisije kroz Kampanju „I ja želim čitati!“ su zagovarale ostvarenje ovog cilja kod DZIV-a. U zagovaranju su surađivale s HKD-ovom Komisijom za autorsko pravo i otvoreni pristup.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, u suorganizaciji Knjižnice, Hrvatskoga knjižničarskog društva i Ureda pravobraniteljice za djecu, 13. studenoga 2018. godine održano je predavanje Čitati je lako, pitaj nas kako! Njime je predstavljen program Mreže mladih savjetnika Pravobraniteljice za djecu koji se provodi kao dio Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja želim čitati!“. Predavanje je bilo dio programa Mjeseca hrvatske knjige 2018.

U siječnju 2019. godine Kampanja „I ja želim čitati!“ (HKD) potpisala je partnerski ugovor s Filozofskim fakultetom iz Osijeka.

Prijedlog da Nacionalna kampanja „I ja želim čitati!“ treću godinu provedbe 2018.-2019. posveti gluhim, nagluhim i gluhoslijepim osobama Komisija je prihvatila.

U okviru Kampanje „I ja želim čitati!“ pripremaju se u 2019. godini 2 biciklijade, Koprivnici i Osijeku. Prijedloženo je da se zadane zanimljive rute odvoze u Noći knjige ukoliko će vrijeme biti povoljno za vožnju.

Nacionalna kampanja „I ja želim čitati!“ podržala je skup Poticanje jezično-govornog razvoja kao temelja pismenosti koji organizira Knjižnica „Ivan Goran Kovačić“, Karlovac (27. 5. 2019.). Željka Miščin je u organizacijskom i programskom odboru, a Zajedno s Dunjom Marijom Gabrijel sudjeluje u dijelu pozvanih izlaganja s temom „Građa lagana za čitanje“.

 • Okrugli stol s temom “Zatvorske knjižnice kao partneri u rehabilitaciji i obrazovno-kulturnom životu zatvorenika” (Zagreb, 27.09.2019.)

Od početka 2019. aktivno se radi na pripremi  16. okruglog stola s temom “Zatvorske knjižnice kao partneri u rehabilitaciji i obrazovno-kulturnom životu zatvorenika” (Zagreb, 27.09.2019

 • Sudjelovanje na stručnim skupovima

Članice Komisije sudjeluju na domaćim i međunarodnim skupovima. Surađuju sa stručnim časopisima.

Sudjelovanje na IFLA-i:

IFLA LSN – polugodišnji sastanak u Sofiji Dunja Gabriel

IFLA LPD – polugodišnji sastanak u Helsinkiju – Jelena Lešaja

IFLA Atena – Dunja Marija Gabriel, Maela Rakočević Uvodić, Željka Miščin, Jelena Lešaja, Ljiljana Sabljak

 • Rad na izdavačkoj djelatnosti Komisije:

Članice Komisije su aktivne i u izdavačkoj djelatnosti HKD-a:

 • IFLA-ine Smjernice za knjižnične službe i usluge za osobe s disleksijom

Prevoditeljica: Amelia Kovačević

Urednica: Dina Mašina i Dunja Marija Gabriel

Redaktorica prijevoda: dr.sc. Mirjana Lenček

 • IFLA-ine Smjernice za knjižnične usluge za osobe s iskustvom života u beskućništvu

Prevoditeljica: Kristina Videković

Urednice: Dina Mašina i Sanja Bunić

 

 • KOMISIJA ZA UPRAVLJANJE

 Vinka Jelić-Balta

Održana je 2. elektronička sjednica Komisije za upravljanje HKD-a  od 28. – 29. kolovoza 2018., radi usvajanja Izvješća o radu Komisije od 01. 09.2017. – 31. 08. 2018., te predložen novi sastav Komisije.

Na  43. Skupštine HKD-a, Opatija 10.-13. 10. 2019. gdje održana konstituirajuća sjednica u novom sazivu:

Predsjednica Dunja Seiter-Šverko i članovi Ivan Babić, Višnja CEj, Gabrijela Gavran, Vinka Jelić-Balta, potpredsjednica, Dragana Koljenik, Alisa Martek, Andrija Nenadić, Višnja Novosel, Dijana Sabolović Krajina, Marica Šapro-Ficović, Senka Tomljanović i Zrinka Udiljak Bugarinovski.

 1. Sjednica Komisije za upravljanje HKD održana je 22. veljače 2019. na kojoj se govorilo o prijedlozima i planovima 2019. odnosno period do slijedeće skupštine HKD-a.

Komsija za upravljanje planira organizaciju 7. okruglog stola „Knjižnice i suvremeni menadžment – Korištenje EU fondova u knjižnicama – izazovi i prepreke“ , koji će se održati u Zagrebu, studeni 2019.  ( u prilogu )

Odlučeno je da Programski i organizacijski odbor sačinjavaju članovi Komisije za upravljanje.

 

 • IZVJEŠĆE O RADU SEKCIJE ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE U 2018./2019. GODINI

Zorka Renić

Sekcija je organizirala:

 • Dan bajke, 3.2019. Krapina, Srednja škola Krapina i Gradska knjižnica Krapina
 1. sc. Zorka Renić – članica Programskog odbora
 • okrugli stol za školske knjižnice: (Ne)dosegnuti standardi, 10. listopada 2018. Opatija, Ugostiteljska škola Opatija

mr.sc. Zorka Renić – članica Programskog odbora i urednica programske knjižice

mr.sc. Zorka Renić i Ljiljana Črnjar imale su izlaganje i objavile su stručni članka Standard (za)ostao u ladici http://kdr.hr/?page_id=15

Mirjana Milinović – lektura i korektura  programske knjižice

U tijeku je organizacija 10. okruglog stola koji će se održati početkom listopada 2019. godine u Varaždinu pod nazivom Njegovanje kulturne baštine kroz programe školske knjižnice.

Zadnji sastanak Sekcije za školske knjižnice održan je 10. travnja 2019. godine u Šibeniku, tijekom 31. Proljetne škole školskih knjižničara, a zadnja se elektronička sjednica održavala od 29. ožujka do 5. travnja 2019. godine. Sekcija redovno sudjeluje u obilježavanju Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica i Mjeseca hrvatske knjige te Dana knjižnica. Članovi Sekcije sudjelovali su na e-savjetovanjima vezanim uz školsko knjižničarstvo.

Članica Komisije za srednjoškolske knjižnice mr. sc. Zorka Renić sudjelovat će u radu Povjerenstva koje će raditi prijedlog standarda za školske knjižnice.

 

 • IZVJEŠĆE KOMISIJE ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Silvija Perić

Tema 18. okruglog stola o slobodnom pristupu informacijama bila je „Knjižnice i alternativna (druga) istina“. Okrugli su stol organizirali Hrvatsko knjižničarsko društvo, Komisija za slobodan pristup informacijama i Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Izdan je Zbornik radova s okruglog stola.

 • IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE ZA MANJINSKE KNJIŽNICE U  2018. godini                                                                   Fanika Stehna

U protekloj godini održali smo nekoliko on-line sastanaka.

Radna  grupa za manjinske knjižnice u 2018. godini provela je anketu na temu „ Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture „ Rezultati ove ankete prezentirani su na stručnom skupu Arhivi, Knjižnice, Muzeji u Poreču od 21. – 23. 11. 2018. godine.

Uz pomoć HKD-a otvorena je izložba o knjižnicama manjina. Otvorenje je bilo 25. 4. 2018. godine u Zagrebu u Središnjoj knjižnici Srba. Izložbi se sastoji od deset samostojećih panoa a svaka knjižnica prikazuje svoje specifičnosti. Ova izložba se nalazi u HKD- u a na zahtjev pojedine knjižnice može biti posuđena i putovati po knjižnicama u Hrvatskoj. Na zahtjev kulturne ustanove izložba može putovati u inozemstvo. U Mjesecu hrvatske knjige 2018. izložba je bila postavljena u Daruvaru u Pučkoj knjižnici i čitaonici. U protekloj godini Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar obilježila je svoj 70. rođendan pa je ova izložba doprinos rođendanu knjižnice. Izložba Središnje knjižnice manjina, nalazi se trenutno u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.

Članovi Radne grupe za manjinske knjižnice ostali su nepromijenjeni. To su voditelji Središnjih manjinskih knjižnica u RH .                                                Članovi Radne grupe sudjelovali su na domaćim stručnim skupovima.                                                                                                                                          Izlaganja voditelja manjinskih knjižnica objavljeno je u Novostima HKD-a.

 • IZVJEŠĆE KOMISIJE ZA POKRETNE KNJIŽNICE, svibanj 2018.- svibanj 2019.                                                                                         

 Ana Škvarić   

                                                                                                                                                                                                                                                                                Održano je četiri sastanka- 15.6.2018., 10.10.2018., 26.11.2018. i 4.3.2019.                                                                                                                            Elektronička sjednica (1) – održana 6.-19.11.                                                                                                                                                                                                  Izbor novih članova i ponovno konstituiranje Komisije na 43. Skupštini HKD-a, Opatija 10.-13. listopada 2018. Zatim, u listopadu 2018. (Opatija, u vrijeme održavanja Godišnje skupštine HKD-a) – sastanak članova komisije i Programskog i organizacijskog odbora 14. okruglog stola o pokretnim knjižnicama u RH i 8. festivala hrvatskih bibliobusa koji će se održati u Rijeci 7. i 8.6.2019.                                                                                                              Na 43. skupštini HKD-a u listopadu 2018., na inicijativu Komisije za pokretne knjižnice, 9. lipnja proglašen je Danom hrvatskih bibliobusa u počast datumu iz 1969. godine kada je u Rijeci svečano otvoren prvi namjenski uređen bibliobus u Hrvatskoj.                                                                                        Članovi komisije sudjelovali su na radionici “Učinkovita priprema kvalitetnog projekta za pozive iz Europskog socijalnog fonda (ESF)” u svrhu pripreme za javljanje na natječaj za nabavu vozila za bibliobusne službe, koji planira raspisati Ministarstvo kulture ; radionice su održane u listopadu i studenom 2018. u Osijeku, Splitu, Zagrebu i Rijeci.                                                                                                                                                                                  Sastanak predstavnika Komisije, savjetnice za narodne knjižnice i predstavnika MK koji pripremaju natječaj kako bi se MK dali prijedlozi što bi sve trebalo stajati u natječaju, 26.11.2018., a nakon toga višekratno održani sastanci u Ministarstvu s predsjednicom Komisije Nikom Čabrić.                  U veljači 2019. proveden je anketni upitnik o radu bibliobusnih službi te je objedinjeno izvješće.                                                                                          Planiranje 14. okrugloga stola o pokretnim knjižnicama u RH i 8. festivala hrvatskih bibliobusa koji će se održati u Rijeci, 7. i 8. lipnja 2019. godine pod nazivom Bibliobus, štA da? i temom: Kultura u pokretu (pozvani strani gosti, izlagači, strani bibliobusi, …) – te su se aktivnosti, sastanci i dogovori provodili najveći dio godine.