Kao pomoć knjižničarima u njihovu radu, Društvo tiska letak Aktualnosti, a 1985. g. izlazi prvi broj glasila za knjižnično-informacijska pitanja pod nazivom Svezak. U drugom broju ovog glasila izlazi adresar članova, a u trećem pregled desetogodišnjega rada Društva. Glasilo tada prestaje izlaziti. Obnovljeno je 1999., u vijeme predsjedanja Zorke Renić, koja je preuzela ovaj odgovorni zadatak i uložila mnogo truda u iznalaženje financijskih sredstava za izdavanje prvoga broja. Idućih godina tisak su potpomagale županije Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka, gradovi Bjelovar i Koprivnica, razni donatori, a novi predsjednik Dražen Herman ustrajao je u pronalaženju povoljnijih uvjeta za tisak.

Glasilo Svezak izlazi jednom godišnje i promovira se na godišnjoj skupštini, a postavljanjem mrežnih stranica Društva 2002. Svezak paralelno izlazi u tiskanom i elektronskom obliku. Dosad je izišlo devet brojeva i u njima se predstavljaju dogadjanja knjižnica i knjižničara stručnoj, ali i široj javnosti. U odnosu na prvi Svezakiz 1985., ovaj novi ima bogatu likovnu opremu, tematsku određenost, jasnu koncepciju, preglednost rubrika i brojne autore iz različitih vrsta knjižnica.

Od prvog do petog broja glavna urednica je Marjana Janeš-Žulj, a od šestog broja do danas Ljiljana Vugrinec. Treba odati priznanje kolegicama koje su kvalitetno odradile taj zahtjevni posao, kao i svim članovima i kolegama koji su nesebično trošili svoje intelektualne snage u procesu oblikovanja glasila i odrekli se honorara (lektura, korektura, pronalaženje donatora, izrada likovnog rješenja za naslovnice i Priznanje, pisanje članaka…). Valja naglasiti da je Svezak plod zajedničkoga rada onih članova kojima je stalo do razvoja knjižničarske struke.

Društvo je među prvima u Hrvatskoj (1996.-1997.) tiskalo Vodiče kroz knjižnice, promotivne publikacije koje donose obavijesti o knjižnicama i knjižničarstvu na području djelovanja Društva. U povodu 25. obljetnice rada oblikovan je i izdan CD-ROM Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja 1977.-2002. Osim u tiskanim publikacijama Društvo svoj rad predstavlja i na internetu od 2000. godine, kada dobiva svoj prostor u okviru mrežne stranice Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” Koprivnica, a od 2002. nalazi se na adresi: www.geocities.com/svezak. Krajem 2007. dovršene su pripreme za promjenu mrežne adrese Društva, koja će odsad glasiti: www.drustvo-knjiznicara-bpkp.hr.