Misija Društva je unapređivanje rada knjižničara, knjižnica i knjižnične struke u regiji u cjelini, kao i knjižničarstva općenito,  nastavljajući uspješnu tradiciju lokalnog knjižničarstva i praćenja trendova u zemlji i svijetu te populariziranje i zagovaranje knjižnica i knjižničarstva u javnosti.

Vizija Društva je pridonijeti stvaranju suvremenih knjižnica koje će što kvalitetnije odgovarati na potrebe korisnika i zajednice u kojoj djeluju, kroz stalno stručno usavršavanje knjižničara, a time i stalno unapređivanje rada knjižnica.

Ciljevi rada Društva (neki od najvažnijih): 

  • poticanje stručnog i znanstvenog rada te stručnog usavršavanja knjižničara 
  • stručna nakladnička djelatnost 
  • poticanje osnivanja, razvitka i suradnje svih vrsta knjižnica 
  • širenje zanimanja društva za knjigu, čitanje i  knjižnice 
  • sudjelovanje u kreiranju i provedbi nacionalnih knjižničnih politika
  • dodjela javnih priznanja zaslužnim članovima 
  • suradnja s drugim knjižničarskim društvima u zemlji i svijetu.