Svezak je stručni časopis u kojem se objavljuju članci, stručni radovi, informacije, prikazi i obavijesti iz područja knjižničarstva, informacijskih znanosti ili kulture općenito.

Sadržajem list nastoji obuhvatiti sva važnija događanja u Društvu knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja između dviju Skupština.

Časopis izlazi jednom godišnje uoči godišnje skupštine Društva.

Uredništvo i autori članaka u časopisu surađuju volonterski.

Adresa Uredništva: svezak.urednistvo@gmail.com