23. Godišnja skupština – program rada

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

Kvaternikov trg 11, BJELOVAR

PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

Trg kralja Tomislava 2, PITOMAČA

Ur. broj: 5/05

Bjelovar, 10. svibnja 2005.

 

Čast nam je pozvati Vas

na 23. godišnju skupštinu Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

koja će se održati 20. svibnja 2005. (petak) u

Pučkoj knjižnici Pitomača

PROGRAM RADA

9.00 – 9.30: Okupljanje sudionika u prostorijama Pučke knjižnice i čitaonice, Pitomača, Trg kralja Tomislava 2

10.00 – 10.15: Otvaranje Skupštine, pozdravi domaćina i gostiju, izbor radnog predsjedništva

STRUČNI DIO /10.15 – 12.15/

10.15-10.50: Mr. Tinka Katić: Digitalizacija knjižnične građe

10.50-11.05: Marjana Janeš-Žulj: Digitalizacija rukopisne knjige iz 1433.g.: promocija CD-ROM-a

11.05-11.15: Tatjana Cifrak-Kostelac, Zorka Renić: Preradović na internetu: promocija CD-ROM-a

11.15-11.30: Kristian Ujlaki: Knjižnični sustav Finske

11.30-11.45: Suzana Knežević, Danijela Petrić, Mario Zovko: Knjižnice u Nizozemskoj

11.45-12.00: Ljiljana Vugrinec: Predstavljanje 7. broja Sveska

12.00-12.15: Izlaganja na posterima

STANKA /12.15 – 12.40/

RADNI DIO /12.40-13.20/

1. Izvješća tajnice, blagajnice, Nadzornog odbora te članova komisija i sekcija HKD-a o radu u proteklom razdoblju

2. Prijedlog programa rada i Financijskog plana Društva za 2006. g.

3. Rasprava i usvajanje izvješća, Programa rada i Financijskog plana

4. Godišnje priznanje Društva

5. Razno

Oko 13.30 odlazak na zajednički ručak u organizaciji domaćina.

Napomena: Izlaganja na posterima prijavite najkasnije do 18.5. 2005. g. tajnici Društva M. Milinović na tel. 043/228-555 ili e-mail: mirjana.milinovic@bj.htnet.hr

Predsjednik Društva:

Ilija Pejić,viši knjižničar