2. sastanak Glavnog odbora i Uredništva Sveska

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,

PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

Trg Eugena Kvaternika 11

43 000  Bjelovar

Ur. broj: 62 / 20

Bjelovar,  29. rujna 2020.

2. SASTANAK GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA

DRUŠTVA KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

            Sazivam sastanak Glavnog odbora, Uredništva Sveska i Nadzornog odbora Društva koji će se održati u ponedjeljak, 05. listopada 2020.  u 9 sati preko Zoom-a.

Dnevni red:

  1. Organizacija stručnog skupa Bibliokon
  2. Tema 23. broja Sveska
  3. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2021.
  4. Razno

S poštovanjem!

Predsjednica Društva:

Silvija Perić