1. elektronička sjednica Glavnog odbora Društva

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,

PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

Trg Eugena Kvaternika 11

43 000  Bjelovar

Ur. broj: 50/20

Bjelovar,  8. rujna 2019.

1. ELEKTRONIČKA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA

DRUŠTVA KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

            Sazivam 1. elektroničku sjednicu koji će se održati u četvrtak, 8. i 9. rujna 2020. do 12 sati.

Dnevni red:

1.  Izvješće tajnice o radu Društva

2. Delegati za 45. Skupštinu HKD-a

3. Plan i program rada za 2021. godinu

4. Financijsko izvješće i financijski plan blagajnice Društva

5. Izvješća članova Društva u  Komisijama, sekcijama i radnim grupama HKD-a

6. Prijedlozi članova Društva za Komisije, sekcije i radne grupe HKD-a za razdoblje 2020.- 2022.

S poštovanjem!

Predsjednica Društva:

Silvija Perić