ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA ČASOPISA »SVEZAK«

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,
PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA
Bjelovar, Trg E. Kvaternika 11
Ur. broj:  13/10
Bjelovar, 20. travnja 2010.

 

ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA ČASOPISA  »SVEZAK«
održanog  14. travnja 2010. u  Knjižnici i čitaonici Đurđevac, Trg Sv. Jurja 1,
s početkom u 10 sati

Sastanku su nazočili: Anica Šabarić, predsjednica Društva, Alica Bačeković Pavelić, tajnica Društva i zapisničarka sastanka; Ilija Pejić, Ljiljana Vugrinec, Lovro Janeš, Vinka Jelić-Balta, Zorka Renić, Ivanka Ferenčić Martinčić, Mirjana Milinović, Luca Matić, Sanja Jozić, Silvija Perić

DNEVNI RED:

1) Dogovor oko Skupštine 2010. godine
2) Dogovor oko glasila (Vodiči kroz knjižnice, Svezak)
3) Izlet
4) Razno

Ad1) 28. skupština Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja održat će se 7. svibnja 2010. u Grubišnom Polju. Domaćin je upoznat s promjenom datuma jer se prvotno skupština trebala održati 14. svibnja.
Na sastanku koju je održan 4. ožujka 2010. u Đurđevcu predloženi su članovi novog Glavnog odbora. Nažalost, kolegica Sanja Jozić ne može prihvatiti mjesto tajnice pa je novi prijedlog za tajnicu Rajna Gatalica, školska knjižničarka Tehničke škole Bjelovar te 5. osnovne škole Bjelovar.
Dogovoren je i program rada Skupštine:

9.00 – 9.30    okupljanje u prostorijama Gradske knjižnice „Mato Lovrak“ Grubišno Polje, Ivana Nepomuka Jemeršića 1
9.30 – 9.45  otvaranje Skupštine, pozdravi domaćina i gostiju te izbor Radnog predsjedništva

9.45 – 11.30               STRUČNI DIO

 1. dr. sc. Sonja Špiranec i dr. sc. Mihaela Banek Zorica: Informacijska pismenost
 2. Ilija Pejić, viši knjižničar: Narodne knjižnice – potpora formalnom i neformalnom obrazovanju : visoko obrazovanje
 3. mr. sc. Dijana Sabolović-Krajina, knjižničarska savjetnica: Programi cjeloživotnog učenja u narodnim knjižnicama jugozapadne Njemačke
 4. mr. sc. Zorka Renić, viša knjižničarka: Predstavljanje 12. broja Sveska
 5. Ivanka Ferenčić Martinčić, dipl. knjiž.: Vodiči kroz knjižnice
 6. Izlaganja na posterima

STANKA    11.30 – 12.00

 

RADNI DIO    12.00 – 13.30

 1. Izvješća tajnice, blagajnice, Nadzornog odbora te članova komisija i sekcija HKD-a o radu u proteklom razdoblju
 2. Prijedlog programa rada i Financijskog plana Društva za 2010. godinu
 3. Rasprava i usvajanje izvješća, Programa rada i Financijskog plana
 4. Izbor novih dužnosnika i radnih tijela Društva (2010.-2012.)
 5. Izbor zastupnika na 37. skupštini HKD-a u Termama Tuhelj
 6. Godišnje priznanje Društva i izbor počasnog člana
 7. Razno

 

13.30  Kulturno-umjetnički program – dramska družina Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje: “Bilogorska ljubav i biciklo”
14.00   Zajednički ručak u organizaciji domaćina u Vatrogasnom domu u Grubišnom Polju

Tajnica Društva Alica Bačeković Pavelić poslat će članovima poziv za izlaganje na posterima. Narodne knjižnice mogu izložiti dva postera, a školske jedan. Prijava za izlaganje na posterima trajat će do 30. travnja 2010., a autori postera predstavit će ih za vrijeme stanke.

Predloženi su i delegati za 37. skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva koja će se održati od 29. rujna do 2. listopada 2010. u Termama Tuhelj:

 1. Anica Šabarić
 2. Vinka Jelić-Balta
 3. Rajna Gatalica
 4. Ivana Ledić
 5. Luca Matić
 6. Mirjana Milinović

Predloženi su i članovi za rad u Sekcijama, Komisijama i Radnim grupama HKD-a:
Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež – Danijela Petrić
Sekcija za školske knjižnice – Zorka Renić, umjesto Suzane Knežević

Za ostale Komisije i Radne grupe te Sekcije tajnica Društva će poslati poziv da se članovi sami prijave, ukoliko žele sudjelovati u njihovom radu.
Za godišnju nagradu (priznanje) Društva ove su godine predložene Alica Bačeković Pavelić i Ljerka Medved, a za počasnu članicu Društva predložena je Božica Jelušić.
Također je dogovoreno da se izrade autorski ugovori za glavne predavačice na Skupštini – za Mihaelu Banek Zoricu i Sonju Špiranec

Ad2) Imenovani su i novi urednici rubrika časopisa „Svezak“:

 • urednica rubrike „Iz narodnih knjižnica“: Ana Škvarić     ana.skvaric@zg.t-com.hr
 • urednica rubrike „Iz školskih knjižnica“: Luca Matić

malucija@gmail.com

 • urednik rubrike „Iz specijalnih knjižnica“: Kristian Ujlaki     kristian@knjiznica-koprivnica.hr
 • urednica rubrike „Stručni skupovi i teme“: Tatjana Kreštan    knjiznica@trgovackaskola-bjelovar.hr
 • urednica rubrike „Knjižnice u svijetu“: Tina Gatalica            tina. gatalica@knjiznica-bjelovar.hr
 • urednica rubrike „Zavičajno nakladništvo“: Marjana Janeš-Žulj   knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr
 • urednica rubrike „Iz rada Društva“: Sanja Jozić   sanja.jozic@knjiznica-bjelovar.hr
 • urednica rubrike „Stručne vijesti“: Romana Lautar   romana.gradska.knjiznica.cazma@email.t-com.hr
 • urednica rubrike „Tema broja“: Ljiljana Vugrinec   ljiljana.vugrinec@gmail.com
 • glavna urednica: Zorka Renić   zorkarenic@gmail.com

Članovi uredništva „Sveska“ ostat će kao i do sada. S obzirom na veliki broj tekstualnih priloga iz pojedinih knjižnica, zaključeno je da velike knjižnice ubuduće mogu poslati maksimalno 10 priloga za „Svezak“.

Ivanka Ferenčić Martinčić predstavila je vodiče kroz knjižnice na interaktivnom CD-u. Na vodičima je intenzivno radila, iako sve knjižnice još uvijek nisu poslale tekstove i fotografije svojih knjižnica. Dogovoreno je da voditelji matičnih službi naših triju županija provjere sve pristigle podatke o knjižnicama. Iako još nisu stigli svi tekstovi, vodiči će do skupštine biti gotovi, a imat ćemo ih u digitalnome i u tiskanome obliku.

Ad3) Za izlet u Vilu Ružić i Ogulin 17. travnja 2010. prijavilo se preko četrdeset članova Društva. Tajnica Alica Bačeković Pavelić dogovorila je obilazak Vile Ružić, razgled Ogulina, ručak u restoranu Sabljaci te je naručila peciva koja će ujutro biti dostavljena u Narodnu knjižnicu „Petar Preradović“ u Bjelovaru. Treba samo uzeti račune za plaćene ulaznice u Ogulinu kako bi blagajnica Društva Zorica Iveković imala potvrdu o plaćanju.

Ad4) Dodatnih pitanja i prijedloga nije bilo.

 

Zapisničarka:
Alica Bačeković Pavelić