ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA ČASOPISA »SVEZAK«

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,
PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA
Bjelovar, Trg E. Kvaternika 11
Ur. broj:  2/10
Bjelovar, 4. ožujka 2010.

ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA ČASOPISA  »SVEZAK«
održanog  4. ožujka 2010. u  Knjižnici i čitaonici Đurđevac, Trg Sv. Jurja 1,
s početkom u 10 sati

Sastanku su nazočili: Anica Šabarić, predsjednica Društva, Alica Bačeković Pavelić, tajnica Društva i zapisničarka sastanka; Ilija Pejić, Ljiljana Vugrinec, Lovro Janeš, Vinka Jelić-Balta, Zorka Renić, Ivana Ledić, Ivanka Ferenčić Martinčić, Mirjana Milinović, Luca Matić, Robert Fritz, Silvija Perić

DNEVNI RED:

1) Donošenje Pravilnika o postupku dodjeljivanja Nagrade Društva knjižničara BPIKP
2) Skupština 2010. godine – izborna
3) Svezak 2010.
4) Vodiči kroz knjižnice
5) Izlet
6) Pitanja i prijedlozi

Ad1) O novom Pravilniku  o postupku dodjeljivanja Nagrada Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja razgovaralo se na zadnjem sastanku (8. prosinca 2009.). Nedostaci su ispravljeni te on od današnjega dana vrijedi i treba ga se držati. Dogovoreno je da će ga tajnica urudžbirati te da će biti objavljen u idućem broju Sveska. Također je predloženo da budući predsjednik ispravi Statut od 10. svibnja 1996. jer je pun tipfelera.

Ad2) 28. skupština Društva bit će 14. svibnja 2010. u Grubišnom Polju. Dogovoreno je da hitno treba ažurirati članstvo te da se članovima pošalje dopis da njihovo članstvo u Društvu prestaje ako se članarina ne plati 18 mjeseci. Članovi koji nakon opomene u roku mjesec dana ne plate članarinu, bit će obrisani.

Budući da je iduća skupština izborna, predloženi su novi članovi Glavnog odbora:

  1. Vinka Jelić-Balta – za predsjednicu,
  2. Ljiljana Vugrinec – za dopredsjednicu,
  3. Sanja Jozić – za tajnicu,
  4. Ivana Ledić (2. mandat),
  5. Lovro Janeš (2. mandat),
  6. Danijela Crnčić (1. mandat),
  7. Đurđica Krčmar (1. mandat),
  8. Sandra Milek (1. mandat),
  9. Vesna Pavlović (1. mandat).

Članovi Nadzornog odbora ostaju isti: Zorka Renić, Vjeruška Štivić, Tihomir Pokopac.
Izborno povjerenstvo bit će: Ljuba Lazarac, Ilija Pejić, Silvija Perić
Radno predsjedništvo: Ivana Ledić, Alica Bačeković Pavelić, Robert Fritz (zapisničar)
Ovjerovitelji zapisnika: Igor Iveković, Igor Kuzmić

Zorka Renić je, umjesto Suzane Knežević, predložena za Sekciju za školske knjižnice pri HKD-u. Tajnica će sastaviti dopis i poslati članovima Društva da se do kraja travnja jave u kojoj bi Sekciji ili Komisiji HKD-a htjeli biti.

Ad3) Urednici Zorki Renić nije stiglo još dosta tekstova za „Svezak“. Stigli su prilozi za ovogodišnju temu časopisa, a za rubriku „Iz narodnih knjižnica“ stiglo je 28 članaka te se očekuju još 23. Ako će biti mjesta za objaviti tekstove iz drugih Društava, trebalo bi uvesti novu rubriku „Iz drugih Društava“. Urednica rubrike „Iz školskih knjižnica“ je Luca Matić kojoj je stiglo 8 priloga. Tekstovi su uglavnom iz prakse. Neki su članovi Društva poslali jako puno tekstova, ali ih ne možemo sve prihvatiti. Urednici pojedinih rubrika bi trebali članke iz svoje rubrike najprije pročitati i urediti, a tek onda proslijediti glavnoj urednici. Tekstove sa stručnih skupova bi ubuduće trebalo skratiti jer su predugi i bespotrebno predetaljni, pogotovo ako autori članka nisu aktivno sudjelovali na dotičnome stručnom skupu. Za rubriku „Knjižnice u svijetu“ stiglo je dva teksta, najavljena su još 2. Ubuduće bi za pisanje zavičajnog nakladništva trebalo napisati upute, kako bi svi autori pisali po jednakim pravilima.
Dogovoreno je da „Svezak“ može imati maksimalno 88 stranica jer više od toga zahtijeva i drugačiji uvez, što poskupljuje tiskanje časopisa. Od sponzora treba tražiti reklame, a naslovnicu će i ove godine raditi Branko Šabarić.

Ad4) Ako će ikako biti moguće, do Skupštine treba napraviti elektronički oblik vodiča kroz sve tri županije. Novi e-mail na koji se mogu poslati prilozi kolegici Ivanki Ferenčić Martinčić je gknjiznica@gmail.com. Do 31. ožujka bi knjižnice, koje to nisu, trebale poslati svoje priloge za Vodič.

Ad5) Društvo planira ovo proljeće organizirati izlet za sve članove. Bilo je više prijedloga, a odlučeno je da se ove godine ide u Rijeku u Vilu Ružić te na povratku u Ogulin. Tajnica Alica Bačeković Pavelić će kontaktirati Theodora de Canzianija Jakšića, skrbitelja knjižnice u Vili Ružić, organizirati prijevoz autobusom te dogovoriti razgled i ručak u Ogulinu. Kretalo bi iz Koprivnice – Đurđevac – Bjelovar – Sv. Ivan Žabno – Rijeka – Ogulin i istim putem nazad. Tajnica će poslati poziv za izlet svim članovima koji će se prijaviti do 1. travnja 2010. (ako će biti potrebno, rok za prijavu će se produžiti). Dogovoreno je da će Društvo platiti prijevoz, a ručak će platiti članovi.

Ad6) Zorka Renić predlaže da ove godine za nagradu „Višnja Šeta“ predložimo našu kolegicu Mirjanu Milinović. Članovi Glavnog odobora su se s time složili i podržali prijedlog, a prijedlog ima potporu i od Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja te od Županijskog stručnog vijeća školskih knjižničara Bjelovarsko-bilogorske županije.

Zapisničarka:

Alica Bačeković Pavelić