Zapisnik s održanog sastanka

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,

PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

Trg Eugena Kvaternika 11

43 000  Bjelovar

Ur. broj: 58/19

Bjelovar,  29. listopada 2019.

 

 

ZAPISNIK S ODRŽANOG 2. sastanka Glavnog odbora, Nadzornog odbora i uredništva Sveska koji se održao u četvrtak, 24. listopada 2019., u Narodnoj knjižnici „Petar Preradović“, Bjelovar s početkom u 10 sati.

 

Dnevni red:

  1. Tema 22. broja Sveska
  2. 38. skupština Društva Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja
  3. Logo Društva
  4. WEB stranica Društva knjižničara BPIKP
  5. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2020.
  6. Izvješće sa 12. savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

 

  1. Razno

Na sastanku Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Uredništva Sveska sudjelovali su članovi Glavnog odbora: predsjednica Društva Silvija Perić, Ivanka Ferenčić – Martinčić, Višnja Veber Malina, Maja Krulić – Gačan, urednica Sveska, članica Nadzornog odbora: Fanika Stehna, tajnica: Branka Mikačević, uredništvo Sveska: Lucija Miškić Barunić, Vinka Jelić-Balta, Neda Adamović, Sanja Jozić, Bernarda Ferderber, Ljiljana Vugrinec, blagajnica Jelena Iveković te ravnatelj bjelovarske Narodne knjižnice Marinko Iličić.

 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen pa se krenulo po točkama Dnevnog reda.

AD 1)  Tajnica Društva je prisutnima pročitala prijedloge tema za 22. broj časopisa Svezak koji su ispunjeni na anketnim upitnicima s 37. godišnje Skupštine koja se održala u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“. Predložene teme su: Statistika korisnika predstavljena na Skupštini—statistika posuđenih knjiga, volonteri, dobna struktura, Medijska pismenost, Razvijanje kritičkog mišljenja, Zaštita podataka i fizička zaštita, Kultura u knjižnici, Knjižnice u 21. stoljeću., Novi globalni knjižnični trendovi- nove tehnologije i usluge u knjižnici, Društveni položaj i značaj knjižnica i knjižničara, Nestandardne usluge / aktivnosti u knjižnici (za mlade), Knjižnice i EU fondovi: knjižnice i EU projekti; Promicanje kvalitete života kroz knjižnične programe.                                                                                                                                                                               

Glavna urednica časopisa predložila je temu Dizajn thinking. Članovi Glavnog odbora i uredništva Sveska su se na kraju složili da naslov bude: Kreativne knjižnice. Predloženo je da urednica ove rubrike bude glavna urednica Maja Krulić Gačan te poziv gostu uredniku koji bi bio zainteresiran za uređivanje.  Također, Krulić – Gačan je predložila da se napravi poziv za ostale urednike u Svesku. Rok je 1. prosinca 2019. Svi su se složili da treba potaknuti na sudjelovanje knjižnice iz manjih sredina kao i knjižnice koje imaju neke projekte koje nemaju druge knjižnice. Prijedlog je da se spajaju članci i da se time ograniče isti.         

AD 2)  38. skupština Društva Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

Tajnica Društva izvijestila je da bi se sljedeća Skupština po redoslijedu održavanja trebala održati u Grubišnom Polju, međutim odlučeno je da će mjesto održavanja biti Gradska knjižnica Đurđevac,  15. svibnja 2020. Također, predsjednica Društva Silvija Perić je najavila da će se sljedeća 44. Skupština HKD-a održati u Umagu. Domaćin će biti Istarska županija.

AD 3) Predsjednica Društva Silvija Perić predstavila je prijedlog loga Društva koji je osmislila knjižničarka Vlasta Šolc. Vinka Jelić Balta je predstavila prijedlog Jovice Opačića. Nakon razmatranja tri prijedloga loga, Glavni odbor Društva odlučio je te odabrao prijedlog loga knjižničarke Vlaste Šolc.

Blagajnica Jelena Iveković je izvijestila da stanje računa iznosi 20,200,00 kuna.

AD 4. Predsjednica Društva, Silvija Perić je predložila izradu nove web stranice Društva te predstavila ponudu Informatičko – edukacijskog centra Virovitica koji za dizajniranje stranice traži 6, 250,00 kuna jednokratno. Podizanje stranice je također u WordPressu. Ponuda je  prihvaćena na sastanku.

AD 5) Tajnica Društva je izvijestila da su Javni pozivi i natječaji 2019. prema gradovima u tijeku te da se Društvo natjecalo za javne pozive za izdavanje časopisa Svezak, br. 21. za 2019. godinu prema gradovima Bjelovar, Čazma i Koprivnica te prema BBŽ, KKŽ, VPŽ. Društvo se također natjecalo prema Ministarstvu kulture i to za 2020. godinu  s dva programa: Izdavanje 22. broja časopisa Svezak za 2020. godinu te Bibliokon – stručni skup Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja.

AD 6) Predsjednica Društva je podnijela izvješće sa 12. – og Savjetovanja za narodne knjižnice. Spomenula je da se ove godine prvi puta održao knjižničarski filmski  festival na kojem su se mogli vidjeti filmovi iz knjižnica u Čazmi, Koprivnici i Bjelovaru i ostali domaćih i stranih knjižnica. Filmovi se mogu pogledati na FB stranici Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog društva kao i HKD-u te na mrežnim stranicama tih triju knjižnica.

Članovi Društva su na Savjetovanju sudjelovali izlaganjima i to: Ljiljana Vugrinec, Bernarda Ferderber, Mirjana Kotromanović, Silvija Perić, Marjan Janeš – Žulj te Ivanka Ferenčić- Martinčić. Poster izlaganjima predstavile su se Gradska knjižnica „Slavko Kolar“ iz Čazme te Gradska knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ iz Koprivnice. Izlaganja Pecha Kucha imali su Slaven Pejić, Bernarda Ferderber i Ivanka Ferenčić Martinčić.

AD 7) Predsjednica Društva Silvija Perić je predstavila program Bibliokona – stručnog skupa Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja koji će se održati 29. 11. 2019. u Gradskoj knjižnici Đurđevac

 

 

Zapisničarka:

Branka Mikačević, tajnica Društva