Zapisnik s 4. sastanka GO, NO i uredništva Sveska

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,

PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

Trg Eugena Kvaternika 11

43 000  Bjelovar

Ur. broj: 4/ 20

Bjelovar,  14.veljače 2020.

ZAPISNIK S ODRŽANOG 4. sastanka Glavnog odbora, Nadzornog odbora i uredništva Sveska koji se održao u četvrtak, 7. veljače 2020., u Knjižnici i čitaonici ”Fran Galović” Koprivnica s početkom u 10 sati.

Dnevni red:

  1. 22. broj Sveska
  2. 38. skupština Društva Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja
  3. WEB stranica Društva knjižničara BPIKP
  4. Javni pozivi za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2020.
  5. Članstvo Društva
  1. Erasmus + projekt
  1. Razno

Na sastanku Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Uredništva Sveska sudjelovali su članovi Glavnog odbora: predsjednica Društva Silvija Perić, potpredsjednica Mirjana Kotromanović, Ivanka Ferenčić – Martinčić, Maja Krulić – Gačan, urednica Sveska, Đurđica Krčmar Zalar, blagajnica Jelena Iveković, tajnica Branka Mikačević, uredništvo Sveska: Lucija Miškić Barunić, Slaven Pejić,  Bernarda Ferderber, Ljiljana Vugrinec, Romana Horvat, Tanja Nađ, Martina Majdak, Ida Gašpar te Andrea Babić – Katanović,

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1)  Glavna urednica časopisa Svezak, Maja Krulić – Gačan svim prisutnima je predstavila nove urednike pojedinih rubrika u časopisu Svezak: Ana Škvarić – zamjenica glavne urednice, Ida Gašpar – Tema broja, Lucija Miškić Barunić i Martina Majdak –  Učimo bez granica (Stručni skupovi), Romana Horvat i Bernarda Ferderber – Narodne knjižnice, Andrea Katanović, Vesna Zvečić i Tanja Nađ – Školske knjižnice, Slaven Pejić – Nakladništvo, Branka Mikačević – Iz rada društva, Sanja Jozić – Nagrade i priznanja te ostali članovi uredništva – Ljiljana Vugrinec (marketing). Prijedlog reklama u časopisu: Printeraj i Print dizajn. Temu broja će uređivati urednica Ida Gašpar uz pomoć glavne urednice Maje Krulić Gačan te je navela izbor glavnih tema: 1. Intervju o Design thinkingu iz Danske; 2. Dragana Koljenik: Knjižnično planiranje; 3. Maja Lesinger: Program financijskog opismenjivanja za djecu, EIFL nagrada; 4. Ivanka Ferenčić – Makerspace;  Silvija Perić i Mirjana Kotromanović: primjer iz Virovitice.

Blagajnica Jelena Iveković spomenula je da stanje Društva na dan 6. veljače iznosi 18.512,74 kn te je uplaćeno 89 članarina. Tiskanje Sveska potpomažu  BBŽ, KKŽ, Grad Bjelovar, Grad Čazma, Grad Koprivnica a  prijedlog je da se traži iznos po 1.000,00 kuna od Grada Đurđevca i Općine Virje.

AD 2) 38. skupština Društva održat će se 15. svibnja 2020. u Gradskoj knjižnici u Đurđevcu te je predsjednica Društva imenovala Programski odbor u sastavu: Bernarda Ferderber, Silvija Perić, Ida Gašpar, Sanja Lacković, Martina Makar te Branka Mikačević. Predloženi su i izlagači na skupu: Dragana Koljenik, Maja Lesinger, Danijela Petrić i Maja Krulić Gačan. Predsjednica je također predložila da će se izvješća predsjednice, blagajnice i tajnice te izvješća članova komisija i radnih grupa iznositi elektronski članovima Društva prije Skupštine. Prijedlog je jednoglasno usvojen. Također, poster izlaganja će biti predstavljeni na samoj Skupštini kratkim izlaganjem.

AD 3) WEB stranica Društva je u izradi. Nadopunu informacija o Društvu iz povijesti te fotografije uređivat će Ljiljana Vugrinec i Romana Horvat. Planira se da će stranica biti uređena do Skupštine u Đurđevcu. Također se planira izrada promo banera s osnovnim informacijama o Društvu te se traže ponude i cijene.

AD 4) Blagajnica Jelena Iveković je izvijestila sve prisutne da je uplaćeno 89 članarina i predloženo je da se adresar ponovno uredi te obavijesti  članove koji nisu podmirili svoja dugovanja. Također, matičari pojedinih knjižnica će uzeti važeće podatke knjižničara iz njihovih županija.

AD 5) Ljiljana Vugrinec i Silvija Perić predstavile su projekt s kojim su prijavile Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja na Erasmus + natječaj u području obrazovanja odraslih, tzv. job shadowing za 2020.

Kolegica Lucija Miškić Barunić iz bjelovarske knjižnice predstavila je svima Erasmus K1 projekt iz područja obrazovanja odraslih, pohađanje strukturiranih tečajeva na temu inovativne metode poučavanja, projekt je prijavila Narodna knjižnica P. Preradovića.

AD 6) Ljiljana Vugrinec je predložila jednodnevni izlet u Budimpeštu gdje bi se posjetila knjižnica stranih književnosti i gdje bi se donirale otpisane knjige hrvatskih književnika iz knjižnica koje Društvo pokriva. Predsjednica Društva će tražiti ponude Turističkih agencija za ponude.

Vinka Jelić Balta je predložila ravnatelja bjelovarske knjižnice Marinka Iličića za Kukuljevićevu povelju. Također, Ljiljana Vugrinec napominje da se razmotri prijedlog i za Nagradu Eva Verona za mlade knjižničare.

Zapisničarka: Branka Mikačević, tajnica Društva