Zapisnik s 3. sastanka Glavnog odbora i uredništva Sveska

Društvo knjižničara Bilogore,

Podravine i Kalničkog prigorja

Trg Eugena Kvaternika 11

43000 Bjelovar

UR.BROJ.: 15/18

U Bjelovaru 17.travnja 2018. godine

 

 

ZAPISNIK s 3. sastanka Glavnog odbora i Uredništva Sveska

koji se održao u srijedu, 11.4.2018. u 10 sati u Pučkoj knjižnici i čitaonici u Daruvaru

 

Dnevni red:

  1. broj časopisa Svezak
  2. Skupština Društva knjižničara BPKP
  3. Razno

 

Na sastanku Glavnog odbora i Uredništva Sveska sudjelovali su članovi Glavnog odbora: predsjednica Društva Romana Horvat, dopredsjednica: Lucija Miškić Barunić, Maja Krulić Gačan, Irena Ivković, tajnica: Branka Mikačević, glavna urednica Sveska: Vinka Jelić-Balta, Ilija Pejić te Ljiljana Vugrinec.

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen pa se krenulo po točkama Dnevnog reda.

 

AD 1). Glavna urednica Sveska, Vinka Jelić- Balta izvijestila nas je da je po evidenciji pristiglo 126 članaka za novi broj časopisa Svezak. Iz rubrike Tema broja 5 je pozvanih članaka. Urednica je izvijestila sve prisutne da većina članka treba bit vraćena do 1.svibnja do lekture. U Svesku u rubrici Knjižnice u svijetu bit će dva članka. U planu je slanje članaka u tisak oko 15. svibnja 2018. godine. Protekle godine je za Svezak uplaćeno 3.000, 00 kuna od strane sponzora. Povodom jubilarnog 20.-og broja Sveska napravljen je intervju sa svim dosadašnjim glavnim urednicama časopisa Svezak. I ove godine se predviđa oko 120 stranica u časopisu. Vinka Jelić Balta je napomenula da treba animirati sponzore. Kolegica Ljiljana Vugrinec je predložila da se digitaliziranje časopisa Sveska odgodi za jesen u okviru programa Mjeseca hrvatske knjige.

AD2). Predsjednica Društva Romana Horvat potvrdila je i definirala tijek 36. Skupštine Društva koja će se održati 25. svibnja 2018. u Pučkoj knjižnici i čitaonici u Daruvaru. Budući je ovo izborna skupština odlučen je i definiran hodogram. Izabrani su članovi radnog predsjedništva, zapisničarka i ovjerovitelji zapisnika, izborno povjerenstvo, novi članovi glavnog odbora, novi predsjednik i zamjenik, delegati.

Predsjednica Društva Romana Horvat izvijestila je sve prisutne na sastanku o javnim pozivima- Poziv za predsjednika/cu HKD-a do 30.lipnja 2018.; Javni poziv za predlaganje za knjižnicu godine do 15. lipnja 2018.; Predlaganje knjižničara za Nagrade Eva Verona i Kukuljevićeva nagrada. Društvo je predložilo Tinu Gatalicu za „Kukuljevićevu povelju“ te Maju Krulić- Gačan i Luciju Miškić Barunić za Nagradu „Eva Verona“. Gradska knjižnica „Franjo Marković“ iz Križevaca će dobiti Povelju grada Križevaca.

Predsjednica Društva je predložila daljnji tijek Skupštine što je jednoglasno odlučeno.

Stručni dio: Od 10,00 – 11,50 sati pozvana izlaganja ( Pet predavača po 20 minuta)-

Na mail Društva pristiglo je i dva prijedloga za izlaganja, no s obzirom da nisu vezani za temu Skupštine predložit će im se da učine poster izlaganja. Također je i odobreno poster izlaganje Tatjane Petrec i Branke Mikačević pod nazivom Spikaonica.

Pauza 11,50 – 12,00

Radni dio: 12,00 – 14,00

Izvješće o radu Društva, izvješće blagajnice, izvješće Nadzornog odbora, izvješće članova komisija i sekcija HKD-a o radu u proteklom razdoblju vrlo kratko. Nakon izvješća buduća predsjednica izlaže Program rada Društva za naredno razdoblje te blagajnica izlaže Financijski plan za naredno razdoblje.

Ove godine predložene su 3 nagrade knjižničarima.

Prijedlog je da se u Pravilnik dodaju 3 nagrade za školske knjižničare i 3 nagrade za narodne knjižničare.

 

AD 3). Lucija Miškić Barunić obavijestila je sve prisutne da je otvoren Flickr račun Društva- društvena mreža na koju se pohranjuju fotografije. Račun ima javni pristup a što je zgodno jer se može pregledavati arhiva Društva. Sortirane su fotografije s Skupština kao i sastanka Glavnog odbora. Poveznica na FB stranici kao i mrežnoj stranici Društva. Lucija je također prisustvovala 2. sastanku za E- knjige u veljači. Prijedlog je i ideja: Platforma za sve vrste knjižnica (školske, narodne, specijalne…) te da Ministarstvo nakladnicima sufinancira i isplati 500, 00- 2,000, 00 kuna budući nakladnici nemaju sredstava. Slovenci imaju gotovu platformu BIBLOS- svoj čitač Ink book na kojem postoji oko 85 naslova u kojem aktivno sudjeluju i knjižničari, informatičari i nakladnici.

Na sastanku Glavnog odbora razgovaralo se i o Festivalu bibliobusa jer Daruvar i okolica nemaju svoj bibliobus. Potrebno je potenciranje bibliobusa za općine stoga je prijedlog da se Ilija Pejić na početku Skupštine obrati svim uzvanicima kao i načelnicima općina i njihovim predstavnicima. Koncept treba biti gotov do 1.svibnja 2018. Nabavu kombija trebalo bi sufinancirati Ministarstvo i županija, lokalna zajednica trebala bi sufinancirati djelatnika a općina rad bibliobusne službe. Prijedlog je i mogućnost posjeta bibliobusima na Glavnom trgu – organizirani posjet za vrtićke i školske skupine djece. Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja ima čak tri bibliobusne službe. Predsjednica Društva Romana Horvat je pohvalila rad Komisije za bibliobusnu službu. Ujedno je donesen prijedlog da se svim sudionicima na Skupštini podijeli kišobran s logom Društva. Tražit će se ponude i otisnuti logo na 150 kišobrana. Društvo može pokriti troškove za oko 5, 000,00 kuna.

 

 

Zapisničarka: Branka Mikačević, tajnica Društva