Zapisnik s 2. sjednice Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Uredništva Sveska

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,

PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

Trg Eugena Kvaternika 11

43 000 Bjelovar

Ur. broj:4/22

Virovitica, 09. ožujka 2022.

ZAPISNIK S 2. SASTANKA GLAVNOG ODBORA, NADZORNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA DRUŠTVA KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA održanog 28. 2. 2022. preko ZOOM-a

Sjednica je započela u 10.00 sati pozdravnim govorom predsjednice Silvije Perić, a nastavljena je donošenjem jednoglasno usvojenog Dnevnog reda:

Dnevni red:

1. 24. broj Sveska

2. Organizacija 41. skupštine Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

3. Putujuće knjižnice bez granica- Erasmus+ projekt Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

4. Članstvo Društva

5. Razno

Na sjednici su prisutne: Silvija Perić, (GO), Mirjana Kotromanović, (GO), Vinka Jelić-Balta, (GO), Ivanka Ferenčić Martinčić, (GO), Tatjana Petrec,(GO), iz Uredništva Sveska: Tanja Nađ, Bernarda Ferderber, Andrea Katanović Babić, Vesna Zvečić, Romana Horvat, Tihana Lončarić. Iz Nadzornog odbora Ivana Blažeković.

1. Tanja Nađ, glavna urednica Sveska predstavila je predložene naslovnice Sveska koje je izradila Sara Poturica. Članovi Uredništva odlučili su se za prijedlog br. 4. Urednica je obavijestila da je došlo do promjene u rubrici Zavičajno nakladništvo. Do sada ju je vodio Slaven Pejić, ali zbog nemogućnosti uređivanja u 24. broju Sveska urednica Zavičajnog nakladništva bit će Branka Mikačević. Rok za prikupljanje tekstova produljen je do 15. 3. 2022. Ažurirat će se obrazac za sponzorstva te će isti biti poslan na više adresa.

2. 41. skupština Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja bit će 3. 6. 2022. u Bjelovaru u Narodnoj knjižnici ”Petar Preradović”. Poslat će se 1. poziv za sudjelovanje na Skupštini, a budući da je 41. skupština izborna, neće biti vanjskih predavača nego će na Skupštini biti predavači našeg Društva. Predstavit će se Erasmus projekti te projekti Čitanjem do uključivog društva i ostale aktualne teme sa područja djelovanja Društva. Ljiljana Vugrinec predložila je održavanje Mini festival bibliobusa za vrijeme Skupštine.

3. Ljiljana Vugrinec i Silvija Perić izvijestile su prisutne o tijeku projekta Društva, 1. Erasmus + projekta koji je jedno regionalno knjižničarsko Društvo prijavilo. Mobilnost se planira održati od 19. do 26. travnja 2022.

4. Silvija Perić izvijestila je prisutne da će se slati uplatnice mailom članovima Društva te da se to pokazalo u prošloj godini kao dobra praksa. Isto je zamolila prisutne da pozovu nove knjižničare na članstvo u Društvo.

5. Silvija Perić izvijestila je da je uspješno održan 3. Bibliokon, uživo, u Križevcima 3. 12. 2021.; Da je Društvo i ove godine dobilo sredstva Ministarstva kulture i medija za održavanje Bibliokona. Ida Gašpar iz Knjižnice i čitaonice ”Fran Galović” Koprivnica najavila je knjižničarsku nekonferenciju s međunarodnim sudjelovanjem kcConnect koja će se održati u rujnu 2022.

Sjednica je završila u 10.40 sati

Zapisničarka: Silvija Perić

Predsjednica Društva: Silvija Perić