ZAPISNIK S 2. SASTANKA GLAVNOG ODBORA, NADZORNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA DRUŠTVA KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,

PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

Trg Eugena Kvaternika 11

43 000 Bjelovar

Ur. broj: 4/24

Bjelovar, 26. siječnja 2024.

ZAPISNIK S 2. SASTANKA GLAVNOG ODBORA, NADZORNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA DRUŠTVA KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

Sastanak je započeo u 10:00 sati u Narodnoj knjižnice „Petar Preradović“ u Bjelovaru pozdravnim govorom predsjednice Bernarde Ferderber.

Na sastanku su bili prisutni članovi Glavnog odbora: Vjeruška Štivić, Zorka Renić, Anja Krmpotić, Tatjana Petrec i Bernarda Ferderber, a iz Nadzornog odbora Ivana Blažeković. Iz uredništva Sveska bile su prisutne Andrea Katanović Babić, Martina Majdak, Biljana Barišić Mudri, Tanja Nađ, Vesna Zvečić, Maja Krulić Gačan, Ida Gašpar, Danijela Petrić, Branka Mikačević, Tihana Lončarić Šubaša i Silvija Perić te blagajnica Jelena Iveković.

Na sastanku je prisustvovala ravnateljica Hrvatske knjižnice  i čitaonice Đuro Sudeta Garešnica koja će biti domaćin 43. skupštine Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja.

Točke dnevnog reda jednoglasno su usvojene.

Dnevni red:

1. 26. broj Sveska

2. 43. skupština Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

3. Bibliokon 2024.

4. Razno 

AD1). Glavna urednica Sveska, Tanja Nađ, izvijestila je da je pristigao jedan prilog za Svezak te iznesla prijedlog Ljiljane Vugrinec o suradnji s ukrajinskim knjižničarima. Za novi broj Sveska kolegica Vugrinec napravit će intervju s kolegicom Lusienom Shum iz Ukrajine, a na Skupštini u Garešnici među kolegama opet će biti provedena nova humanitarna akcija za ukrajinske kolege. Za Svezak se prihvaćaju prilozi knjižničara iz drugih društava. U novom broju pokušat će se smanjiti broj priloga, a za lektoriranje članaka treba pronaći još jednu osobu. Za 26. broj Sveska dobivena su sredstva Bjelovarsko-bilogorske županije u iznosu od 500 eura. Za ostale financijere poslat će se prijave kada objave javne pozive. Osim stalnih sponzora predloženo je potražiti i nove.

AD2). Domaćin 43. skupštine će biti Hrvatska knjižnica i čitaonica Đuro Sudeta Garešnica. Dogovoren je datum održavanja – 7. lipnja 2024. Na idućem sastanku odrediti će se članovi programsko-organizacijskog odbora i razraditi detalji oko same organizacije Skupštine. Tema Skupštine pratit će temu Sveska (Čitanjem do mentalnog zdravlja). Za pozvane izlagače predloženi su Maja Lisak Šeparović i Igor Salopek. Kako je skupština izborna vodit će se računa da ne bude previše izlaganja. Odustalo se od izrade plaketa kao nagrade za Najknjižničare, ostaje se na dodijeli priznanja.

AD3). Ministarstvo kulture i medija za 2024. godinu Društvu nije odobrilo sredstva za Bibliokon. Prijava je poslana uredno i na vrijeme, a nakon odbijenog odgovora poslan je prigovor. Ukoliko ni nakon prigovora Društvo ne dobije sredstva, Bibliokon će se ipak održati. U tom slučaju neće biti pozvanih izlaganja koja se moraju platiti, već će izlaganja imati članovi Društva.

AD4). Pod točkom razno tajnica je dala kratko izvješće o stanju broja članova u Društvu. Popis se redovito ažurira. Za 2023. ostale su 23 nepodmirene članarine. Članovima je krajem prošle godine poslan podsjetnik o plaćanju članarine. Blagajnica je podnijela financijsko stanje poslovanja Društva. Predloženo je da se na 43. skupštini izglasa odluka o povećanju naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe i odluka o povećanju članarina knjižnicama. Razmatralo se organiziranje izleta. Predložene su destinacije: Vinkovci, Ljubljana, Budimpešta, a termin izleta planira se za svibanj. Do Skupštine treba izabrati delegate koji će prisustvovati 49. skupštini Hrvatskog knjižničarskog društva u Rijeci. Prijedlog je da se za delegate predlože kolege i kolegice iz školskih knjižnica koji su aktivni u Društvu, a koji će moći sudjelovati na Skupštini HKD-a.

Sastanak je završio u 11:25 sati.

Zapisničarka: Tatjana Petrec         Predsjednica Društva: Bernarda Ferderber