Stručni susret pokretnih knjižnica – bibliobusa

U ZADRU ODRŽAN STRUČNI SUSRET POKRETNIH KNJIŽNICA – BIBLIOBUSA

Pod motom «Knjigom u svaki kutak», u Zadru je 25. travnja 2008. održan 8. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj. Domaćin okruglog stola bila je Gradska knjižnica Zadar, a cilj skupa koji je organiziran u suradnji sa Hrvatskim knjižničarskim društvom bio je predstavljanje mogućih modela organizacije knjižnične usluge putem pokretnih knjižnica, osobito u područjima gdje uopće nema narodnih knjižnica (mala i raštrkana naselja, planinsko područje itd.) ili je velika udaljenost do najbliže narodne knjižnice.

Valja podsjetiti kako je 1. okrugli stol o pokretnim knjižnicama održan upravo u Koprivnici, 1999. godine, na inicijativu i u organizaciji koprivničke Knjižnica i čitaonica «Fran Galović». Od tada, mnogo se toga promijenilo na bolje u hrvatskim pokretnim knjižnicama: većim je djelom obnovljen bibliobusnsi vozni park, osnovane su nove tri bibliobusne službe, a upravo je u osnivanju i četvrta, i to u Koprivničko-križevačkoj županiji, tj. u Križevcima.

U Hrvatskoj trenutno postoji i radi ukupno 9 bibliobusnih službi, s ukupno 11

bibliobusnih vozila, od kojih je većina nova  – izgrađena u zadnjih 5 godina. Kako su bibliobusi zbog svoje specifične namjene vrlo reprezentativna i zanimljiva vozila,

u sklopu zadarskoga skupa organiziran je i festival hrvatskih bibliobusa tijekom kojeg su posjetitelji imati priliku posjetiti i razgledati šest pristiglih hrvatskih bibliobusa – iz Bjelovara, Čakovca, Karlovca, Rijeke, Vinkovaca i Zadra. Na skup u Zadar ovom je prilikom doputovao i poseban «gost» – najnovija slovenska «putujuća knjižnica»  – novi bibliobus Knjižnice Otona Župančiča iz Ljubljane, izgrađen 2007. godine. Iako ima jednu od najstarijih i najuspješnijih službi pokretnih knjižnica u Hrvatskoj, Koprivnicu u Zadru ovaj puta nije predstavljao i koprivnički bibliobus, već samo njegova posada, Mladen Tudić i Ivo Trepotec te voditeljica Županijske matične službe, Ljiljana Vugrinec.

Iz Koprivničko-križevačke županije na Okruglom stolu o pokretnim knjižnicama u Zadru sudjelovala je također i ravnateljica Gradske knjižnice «Franjo Marković» iz Križevaca, Marjana Janeš- Žulj, koja je zajedno s Ljiljanom Vugrinec održala izlaganje «Pokretne knjižnice kao dio knjižnične mreže u Koprivničko-križevačkoj županiji», kojim je predstavljen projekt nabave biblio-kombija i organiziranja nove službe pokretne knjižnice pri križevačkoj Gradskoj knjižnici, čija je realizacija upravo u tijeku.

Ljiljana Vugrinec također je održala izlaganje «Pokretne knjižnice u Republici Hrvatskoj – od trnja do zvijezda», koje je pripremila zajedno s Ljiljanom Črnjar, voditeljicom Županijske matične službe Primorsko-goranske županije. U izlaganju je analiziran razvoj bibliobusnih službi u Hrvatskoj kroz posljednjih tridesetak godina te sumirano aktualno stanje, a naznačeni su mogući pravci budućega razvoja pokretnih knjižnica u Hrvatskoj za koje se očekuje kako će nastaviti trend osnivanja novih, ali i unapređivanja rada postojećih bibliobusnih službi, po ugledu na zemlja Europske unije gdje su pokretne knjižnice puno razvijenije nego u nas.

U razvijenoj Europi, naime, odavno je prepoznata i uvažena prednost osnivanja pokretnih knjižnica za naselja gdje živi mali broj stanovnika pa je osnivanje standardne, stacionirane knjižnice zbog toga neracionalno i preskupo. Kako pokretna knjižnica može istim fondom i s istim djelatnicima istovremeno opsluživati veći broj naselja, pri tom se postižu značajne uštede, a stanovnici udaljenih naselja istovremeno imaju mogućnost korištenja jednako profesionalne i učinkovite usluge kao što je korisnici dobivaju u stacioniranoj knjižnici.

Zbog toga hrvatski knjižničari, kao i potencijalni knjižnični korisnici u svim onim mjestima gdje knjižnice ne postoje, očekuju kako će se i u našoj zemlji u idućim godinama više iskoristiti mogućnosti pokretnih knjižnica u svrhu zaokruživanja županijskih knjižničnih mreža, a s ciljem ostvarivanja u praksi proklamiranog načela jednake dostupnosti informacija, obrazovanja i kulture svim stanovnicima Hrvatske, bez obzira na to žive li oni u velikom gradskom središtu ili u malim, udaljenim selima.

Ministarstvo kulture RH podržava ovaj oblik organiziranja knjižnične djelatnosti, uključivanjem u projekte nabave novih bibliobusnih vozila te izdvajanjem sredstava za nabavu građe u pokretnim knjižnicama, a knjižnična zajednica kao struka u cjelini, pa tako i knjižnice i knjižničari u Koprivničko-križevačkoj županiji posjeduju sve potrebne profesionalne, stručne i organizacijske kapacitete kao i odgovarajuće stručno iskustvo u radu s pokretnim knjižnicama. Međutim, o lokalnim i regionalnim vlastima ponajviše ovisi hoće li financijski podržati osnivanje i rad službi pokretnih knjižnica, odnosno sufinancirati nabavu specijalnih vozila i nabave knjižnične građe, a osobito zapošljavanje potrebnih stručnih djelatnika u pokretnim knjižnicama.

Ljiljana Vugrinec

 Iz foto arhive:
Stručni susret pokretnih knjižnica – bibliobusa0